Protokół Komisji Konkursowej

Komentarze

Transkrypt

Protokół Komisji Konkursowej
Protokół
z oceny prac na konkurs TMMP edycja 2011/2012
„JESTEM SPORTOWCEM Z POZNANIA, WIELKOPOLSKI”
1. W dniu 18 kwietnia 2012r. Komisja Konkursowa TMMP w składzie:
Mariusz Polarczyk – przewodniczący,
Krzysztof Gmerek – sekretarz,
Krystyna Srokówna – członek,
Irena Loba - członek,
Tomasz Wudarski – członek, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
Szymon Rakowski - członek, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
dokonała przeglądu i oceny prac zgłoszonych do konkursu pt.: „Jestem
sportowcem
z Poznania, Wielkopolski ” zorganizowanego z okazji Europejskich
Mistrzostw Piłki Nożnej i odbywających się w Poznaniu międzynarodowych spotkań
piłkarskich. Konkurs został zorganizowany przez Komisję Młodzieżową TMMP i stanowi
coroczne statutowe działanie TMMP.
2. Na konkurs wpłynęło ogółem 66 prac z 13 szkół różnego szczebla edukacji.
Z 5 szkół podstawowych 35 prac: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu - 10 prac, Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
w Poznaniu – 4 prace, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Cytadelowców
Poznańskich w Poznaniu - 4 prace, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta
w Poznaniu – 2 prace, Zespołu Szkół w Tulcach – 15 prac, z 6 gimnazjów - 24 prace
(Gimnazjum Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu –
1 praca, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu – 2 prace, Gimnazjum
Nr 26 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Poznaniu
– 6 prac, Gimnazjum Nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu – 4 prace, Społeczne
Gimnazjum Nr 1 STO im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu – 9 prac, Gimnazjum
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy – 2 prace), z 2 liceów ogólnokształcących 7 prac ( XX LO im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu – 4 prace; Liceum Zespołu Szkół
Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - 1 praca, Zespół Szkół
im. E. Sczanieckiej z Pniew – 2 prace, ). Komisja do oceny przyjęła wszystkie prace
i stwierdziła w większości prac poprawne ujęcie tematu. Kilka prac przedstawia wysoki
poziom przede wszystkim merytoryczny a także artystyczny i techniczny ze względu na
wykorzystanie technik Information Technology (IT). Niektóre z nich są wyjątkowo cenne
ze względu na formę ujęcia tematu. Z dużym uznaniem Komisja stwierdza, że wśród prac
są zarówno prace pisemne a wśród nich albumy, prace plastyczne oraz prezentacje
multimedialne Z dużym zainteresowaniem Komisja zapoznała się z pracą w formie gry
planszowej. Komisja stwierdza nadal brak, poza wyjątkami, poprawnie sporządzonych
bibliografii tematycznych, paginacji stron, właściwego wklejania zdjęć. Kolejny raz
stwierdza się potrzebę większej pomocy nie tylko nauczycieli opiekunów, ale i nauczycieli
- bibliotekarzy szkolnych, którzy mogliby wesprzeć prace pod kątem zasad wykorzystania
nowych technologii informacyjnych.
-2–
3. Decyzją Komisji postanowiono poszczególne prace uhonorować wg następującej klasyfikacji: prace, które zdobyły I miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienia oraz
podziękowania.
4. Komisja postanowiła:
I. miejsce przyznać exequo
6 pracom,
II. miejsce przyznać exequo
10pracom,
III. miejsce przyznać exequo
18 pracom
Wyróżnienia
exequo
16 pracom,
Podziękowania za udział przyznać 16 pracom.
5. Jury uznało za finalistów konkursu następujących autorów prac:
I. miejsce:
Dobrochna Konieczna, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za album
„Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy
mgr Małgorzata Wierszuła
Aleksandra Nowak, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za pracę
„Wielcy sportowcy Poznania i rzeźba młociarza Szymona Ziółkowskiego
Opiekun pracy mgr Małgorzata Wierszuła
Magdalena Sagurska, ucz. kl. 6 F Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
za album „Sport moje hobby”. Opiekun pracy mgr Elżbieta Walentynowicz
Marta Stanisławiak, ucz. kl. III A Gimnazjum Zespołu Szkół w Chociczy
za plakat„Malta - Poznań. Opiekun pracy mgr Ewa Jarosz-Moś
Agata Szeffs, ucz. kl. I B Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach za
plakat „Pika ręczna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Oliwia Szymaszek, ucz. kl. 6 F Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu za album
„Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy mgr Elżbieta
Walentynowicz
II. miejsce:
Julia Buśkiewicz, ucz. kl. I B Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Piłka nożna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Michał Garstka, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za pracę
„Znane osobistosci i architektura sportowa w Poznaniu”. Opiekun pracy
mgr Małgorzata Wierszuła
Weronika Godlewska, ucz. kl. I B Społecznego Gimnazjum nr 1 STO
w Poznaniu za album „Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”.
Opiekun pracy mgr Małgorzata Andrzejewska
Dawid Grzegorczyk, ucz. kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda
Traugutta Poznaniu za album „jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”.
Opiekun pracy mgr Aleksandra Kędzierska
-3–
Aleksandra Juszczak, ucz. kl. I C Społecznego Gimnazjum nr 1 STO
w Poznaniu za pytę CD „Szymon Ziółkowski. Opiekun pracy Małgorzata
Andrzejewska
Monika Nobik, ucz. kl. I B Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
za pracę „Konie moja pasja”. Opiekun pracy mgr Małgorzata SkrzypczakPrzybysz
Weronika Procyk, ucz. kl. V A Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu za
album „Mój ulubiony sportowiec z Poznania Tomasz Koperek”. Opiekun
pracy mgr Magorzata Spaleniak
Natalia Sadzka, ucz. kl. 6 F Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu za album
„Gimnastyka artystyczna”. Opiekun pracy mgr Elżbieta Walentynowicz
Adam Wojciechowski, ucz. kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5
im. Romualda Traugutta w Poznaniu za album „jestem sportowcem
z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy mgr Aleksandra Kędzierska
Weronika Wrembel, ucz. kl. I C Społecznego Gimnazjum nr 1 STO
w Poznaniu za album „Anita Włodarczyk”. Opiekun pracy Małgorzata
Andrzejewska
III. miejsce:
Dominik Andrzejewski, ucz. kl. III E Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu za makietę „Sportowa
Wielkopolska”. Opiekun pracy mgr Iwona Mrug
Marta Dutkiewicz, ucz. kl. I A Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Piłka nożna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Michał Gałek, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za pracę
„Poznań krajową stolicą sportu”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Wierszuła
Aleksandra Garstecka, ucz. kl. I A Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu
za album „Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji”. Opiekun pracy
mgr Małgorzata Andrzejewska
Filip Jankowski, ucz. kl. II A Gimnazjum Nr 60 w Poznaniu
za album „Roman Żarna sportowcem z Poznania”. Opiekun mgr Zofia
Baniewska
Piotr Paweł Jaworski, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za pracę
„Obiekty sportowe Poznania” (CD). Opiekun pracy mgr Małgorzata
Wierszuła
Julita Kasperska, ucz. kl. III A z Gimnazjum nr 23w Poznaniu za grę
planszową „Jestem sportowcem z Poznania”. Opiekun pracy Joanna Kargel
-4-
Marta Konopko, ucz. kl. II C Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu za album
„ Sportowa Wielkopolska – tenis”. Opiekun pracy mgr Małgorzata
Andrzejewska
Magdalena Korzycka, ucz. kl. I B Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Tulcach za plakat „Pływanie – karate”. Opiekun pracy mgr Maria
Frąckowiak
Dominik Kustoń, ucz. kl. II C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Tulcach za plakat „Pływanie”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Norbert Juszczak, ucz. kl. VI C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu za plakat „EURO 2012 – strzał
w dziesiątkę”. Opiekun pracy mgr Iwona Mrug
Kinga Murlik, ucz. kl. VI A Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
za album „Moje hobby to sport”. Opiekun pracy mgr Elżbieta
Walentynowicz
Klaudia Nowak, ucz. kl. III E XX LO w Poznaniu za obraz „Sportowcy
Poznania”. Opiekun pracy mgr Andrzej Kucharski
Martyna Płócienniczak, ucz. kl. III A Gimnazjum nr 26 w Poznaniu za pracę
„Aktywnie w Poznaniu” (CD). Opiekun pracy mgr Małgorzata Wierszuła
Wojciech Roszak, ucz. kl. II A Gimnazjum Nr 60 w Poznaniu
za album „Wielkopolskie sukcesy sportowe”. Opiekun mgr Zofia Baniewska
Paulina Śliwińska, ucz. kl.V B Szkoy Podstawowej nr 77 w Poznaniu
za rysunek „Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy
mgr Aleksandra Bartosik
Martyna Świto, ucz. kl. IV A Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu za
rysunek „Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy
mgr Aleksandra Bartosik
Stanisław Wawrzynowicz, ucz. kl. VI C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu za makietę Poznań Euro 2012.
Opiekun pracy mgr Iwona Mrug
-5 –
Kolejne miejsca zajęli następujący autorzy prac:
Wyróżnienia:
Kamil Barkowski, ucz. kl. II A Gimnazjum Nr 60 w Poznaniu
za album „Sport w Poznaniu”. Opiekun mgr Zofia Baniewska
Monika Chmielewska, ucz. kl. III A Gimnazjum Nr 1 STO za album
„Najlepsi sportowcy z Poznania 2011 roku”. Opiekun pracy
mgr Małgorzata Andrzejewska
Weronika Elbanowska, ucz. kl. V A Szkoły Podstawowej nr 6w Poznaniu
za rzeźbę „Anita Włodarczyk”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Spaleniak
Natalia Gawrych, ucz. kl. III E XX LO im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu
za muzykę i tekst „To my biało-czerwoni”. Opiekun pracy mgr Andrzej
Kucharski
Małgorzata Golińska, ucz. kl. II A Gimnazjum Zespołu Szkół w Chociczy za
makietę „Stadion Lecha w Poznaniu” . Opiekun pracy mgr Ewa Jarosz-Moś
Zuzanna Graczyk, ucz. kl. VI A Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
za album „Moje życie ze sportem”. Opiekun pracy mgr Elżbieta
Walentynowicz
Amelia Iwańczuk, ucz. kl. I C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Zostaję sportowcem”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Adrianna Kasperska, ucz. kl. III A z Gimnazjum nr 23w Poznaniu za pracę
plastyczną „Jestem sportowcem z Poznania”. Opiekun pracy Joanna Kargel
Agnieszka Kędzior, ucz. kl. V A Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
za album „Moja trenerka”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Spaleniak
Kamil Kijak, ucz. kl. I TGE Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
za pracę „Sokół – Pniewy””. Opiekun pracy mgr Małgorzata SkrzypczakPrzybysz
Natalia Rosiejka, ucz. kl. III AB Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Tulcach za plakat „Lekkoatletyka”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Szymon Rydzek, ucz. kl. I C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za album „Termy Maltańskie w Poznaniu”. Opiekun pracy mgr Maria
Frąckowiak
Agata Torz, ucz. kl. I B Gimnazjum Nr 60 w Poznaniu za album „Wojciech
Fibak”. Opiekun mgr Zofia Baniewska
Melisa Yetkin ucz. kl. III A Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu za pracę
„Znani sportowcy z Poznania”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Andrzejewska
-6–
Adrianna Zawodna, ucz. kl. V A Szkoły Podstawowej nr 6w Poznaniu
za makiete „Ryszard Oborski”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Spaleniak
Klaudia Zimna, ucz. kl. II C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Piłka nożna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Podziękowania za udział w Konkursie:
Katarzyna Giełwanowska, ucz. kl. I C z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu
Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu za album ”Kolejowy Klub Sortowy LechPoznań”. Opiekun pracy mgr Anna Stachowiak
Tobiasz Grzempa, ucz. kl. II C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Chcę być piłkarzem”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Mikołaj Januszewski, ucz. kl. V A Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
za pracę Dzielnica Cesarska w Poznaniu. Opiekun pracy mgr Małgorzata
Spaleniak
Marta Jarzębowska, ucz. kl. III F XX LO w Poznaniu za muzykę i tekst
utworu „To my biało-czerwoni”. Opiekun pracy mgr Andrzej
Kucharski
Alicja Jencz, ucz. kl. I A Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Termy Maltańskie w Poznaniu”. Opiekun pracy mgr Maria
Frąckowiak
Natalia Kozanecka, ucz. kl. III B Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu za pracę
„Kolarstwo szosowe – Poznań i okolice”. Opiekun pracy mgr Małgorzata
Andrzejewska
Zuzanna Kozicka, ucz. kl. III F XX LO w Poznaniu za obraz „Przed meczem”.
Opiekun pracy mgr Andrzej Kucharski
Mikołaj Łączkowski, ucz. kl. II A z Gimnazjum Zespołu Szkół Zakonu Pijarów
w Poznaniu za pracę „Sport w Wielkopolsce”. Opiekun pracy mgr Krystyna
Kaszczyk
Mateusz Matuszak, ucz. kl. V B Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu
za pracę „Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy
mgr Aleksandra Bartosik
Kacper Miecznik, ucz. kl. III C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Piłka nożna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Milan Muzalewski, ucz. kl. II A Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Piłka nożna”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
-7-
Wiktoria Oćwieja, ucz. kl. III A Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu za album
„ Tańce i sport”. Opiekun pracy mgr Małgorzata Andrzejewska
Barbara Piórkowska, ucz. kl. III B Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Tulcach za plakat „Pływaczka Teresa Zarzeczańska”. Opiekun pracy
mgr Maria Frąckowiak
Jędrzej Szmidt, ucz. kl. VI C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu za plakat „Jestem sportowcem
z wielkiego Poznania”. Opiekun pracy mgr Iwona Mrug
Ewa Waniorek, ucz. kl. II C Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tulcach
za plakat „Koszykówka”. Opiekun pracy mgr Maria Frąckowiak
Alicja Wojnowska, ucz. kl. V B Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu
za rysunek „Jestem sportowcem z Poznania, Wielkopolski”. Opiekun pracy
mgr Aleksandra Bartosik
6. Komisja Konkursowa składa również podziękowania dla nauczycieli - opiekunów prac.
Do wszystkich nauczycieli postanowiono skierować okolicznościowe adresy. Są to:
mgr Małgorzata Andrzejewska z Gimnazjum Nr 1 STO w Poznaniu,
mgr Zofia Baniewska Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
mgr Aleksandra Bartosik ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu,
mgr Maria Frąckowiak Zespołu szkół w Tulcach,
mgr Ewa Jarosz-Moś z Zespołu Szkół w Chociczy
mgr Joanna Kargel z Gimnazjum nr 23 w Poznaniu
mgr Krystyna Kaszczyk z Gimnazjum Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Poznaniu
mgr Aleksandra Kędzierska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu,
mgr Andrzej Kucharski z XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu,
mgr Iwona Mrug ze Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu,
mgr Małgorzata Skrzypczak-Przybysz z Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach,
mgr Małgorzata Spaleniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu,
mgr Anna Stachowiak z Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Poznaniu,
mgr Elżbieta Walentynowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu,
mgr Małgorzata Wierszuła Gimnazjum nr 26 w Poznaniu,
W imieniu Jury Konkursu:
Przewodniczący
mgr Mariusz Polarczyk

Podobne dokumenty