Sprawozdanie z wizyty studyjnej. J.Kiszkiel

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z wizyty studyjnej. J.Kiszkiel
SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ DO EDYNBURGA (04-09.06.2012r.)
Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty
W dniach 4 – 9 czerwca 2012 roku uczestniczyłem w wizycie studyjnej kuratorów oświaty
w szkockim Edynburgu. Pierwszy dzień upłynął nam w podróży lotniczej z przesiadką w Londynie.
Drugiego dnia w sali konferencyjnej hotelu Radisson Blu zostaliśmy zapoznani
ze szczegółowym programem wizyty oraz wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu prof. Tony
Townsenda. Po południu był czas na zwiedzanie miasta.
Kolejny dzień spędziliśmy w Education Scotland Office poznając szkocki system edukacji,
nadzoru pedagogicznego oraz strukturę i zadania władz oświatowych. Mieliśmy możliwość zadawania
pytań, wyrażania własnych opinii i porównania systemu szkockiego i polskiego.
Czwartego dnia odwiedziliśmy szkołę podstawową Trinity Primary School. Po obserwacji
zajęć lekcyjnych, rozmowach z dyrektorami i nauczycielami zwróciłem uwagę na następujące
kwestie:
- mniej sformalizowane niż w polskiej szkole podejście do organizacji procesu kształcenia,
- tworzenie warunków, w których uczniowie bawiąc się – uczą się,
- globalne spojrzenie na dziecko i jego rozwój,
- sposób oceniania uczniów skupiający się na wzmocnieniach pozytywnych i motywowaniu
do poprawy,
- duże wsparcie dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wysoki poziom samodyscypliny, obowiązkowości wśród nauczycieli i uczniów.
W przedostatnim dniu wizyty, podczas spotkania wszystkich uczestników wizyty,
dokonaliśmy jej podsumowania. Zostały tam sformułowane sugestie dotyczące doskonalenia
polskiego systemu nadzoru pedagogicznego, współpracy ORE i MEN z kuratorami oświaty oraz
propozycje planu dalszej współpracy. Resztę dnia poświęciliśmy na kontynuowanie zwiedzania
Edynburga oraz ostatnie zakupy. Ostatni dzień wizyty upłynął nam w podróży powrotnej do Polski.
Poziom organizacyjny i merytoryczny wizyty oceniam wysoko. Uważam, że powinniśmy
mieć możliwość uczestniczenia w kolejnych wizytach studyjnych w innych krajach, by poznać ich
systemy edukacji i nadzoru pedagogicznego.

Podobne dokumenty