załącznik nr 5 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
..................................
(pieczęć Wykonawcy)
Specyfikacja techniczna / Oferta techniczna
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
„Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym, projektorów
i akcesoriów.”
A. Dostawa komputerów typu All-in-One typu I - w ilości 115 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………..
Wymagane minimalne parametry
Montaż:
Regulacja konta nachylenia: TAK
Regulacja wysokości monitora: TAK
Wymagania techniczne:
Przekątna obrazu min 19”
Format obrazu: 16:9
Panel dotykowy: nie wymagany
Matryca: min 1600 x 900
Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, umożliwiający osiągnięcie wyniku
min. 4 160 punktów w teście Passmark CPU dostępnym
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Wyniki dla oferowanego modelu procesora powinny
być
dostępne
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php oraz
potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego
nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu oraz winny być załączone w formie
wydruku do oferty.
Pamięć zainstalowana: min 4 GB
Rozbudowa pamięci: min 8 GB
Sloty pamięci: min 2 (1 wolny)
Dysk twardy: Min. 320GB umożliwiający
osiągnięcie wyniku minimum 500 pkt. W teście
którego wyniki znajdują się na stronie
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.ph
p
Wyniki dla oferowanego modelu dysku powinny
być
dostępne
na
stronie
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.ph
p
Oferowane parametry
str. 1 z 24
oraz potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu oraz winny być załączone w
formie wydruku do oferty.
Napęd optyczny: nie wymagany
Karta graficzna: Grafika zintegrowana ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie
przydzielana do min. 1,7GB wyposażona w co
najmniej 1 złącze displayport lub co najmniej 1
złącze VGA;
obsługująca rozdzielczości :
3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)
4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)
1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście
PassMark Performance Test co najmniej wynik
500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na
stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.ph
p
BIOS: zgodny ze specyfikacją UEFI
Musi zapewniać, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami
RAM,
• typie procesora wraz z informacją o ilości
rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
• pojemności zainstalowanego dysku twardego
• rodzajach napędów optycznych
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
• kontrolerze audio
• Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz
blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła
nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
• Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
• Możliwość polegająca na kontrolowaniu
urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI lub podobną, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego
str. 2 z 24
urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów
rozszerzeń.
• Możliwość ustawienia dwóch haseł w BIOSie.
Jedno do uruchamiania systemu operacyjnego (user) , drugie do modyfikacji ustawień w
BIOSie (admin).
• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego, portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
• Możliwość ustawienia portów USB w trybie
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Wbudowana kamera: nie wymagana
Mikrofon: nie wymagany
Karta sieciowa przewodowa: min 100M/1000M
Gigabit Ethernet z opcją Wake-on LAN
Karta sieciowa bezprzewodowa: nie wymagana
(w przypadku zaoferowania - min Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n)
Karta dźwiękowa: Tak
Głośniki: Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
zintegrowane głośniki
Bluetooth: nie wymagany
HDMI: nie wymagane
Wyjście audio: Tak
Wejście mikrofon: Tak
USB 2.0: min 2
USB 3.0: min 1
Czytnik kart pamięci: standard SD
System operacyjny: Windows 8.1 Proffesional 64bit lub nowszy z opcją downgrade do MS Windows 7 Professional 64-bit
Kolor: jednolity
Klawiatura: przewodowa lub bezprzewodowa
mysz: przewodowa lub bezprzewodowa
Gwarancja: min 36 mc
Inne: Dostarczony sprzęt musi umożliwiać współpracę z oprogramowaniem ewidencyjnoserwisowym Zamawiającego wykorzystującym
protokół SNMP wersja 1, 2, 3, celem identyfikacji
str. 3 z 24
stacji roboczej po unikalnym numerze identyfikacyjnym (serwisowym) producenta, marce i modelu producenta.
Oferowany sprzęt komputerowy dodatkowo powinien spełniać poniższe certyfikaty i standardy:
•
•
•
•
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych
do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie)
B. Dostawa komputerów typu All-in-One typu II - w ilości 4 sztuk
Oferowany typ, model, producent: …………………………………………………………………………………………………
Wymagane minimalne parametry
Oferowane parametry
Montaż:
Regulacja konta nachylenia: TAK
Regulacja wysokości monitora: TAK
Wymagania techniczne:
Przekątna obrazu min 20”
Format obrazu: 16:9
Panel dotykowy: nie wymagany
Matryca: min 1600 x 900
Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, umożliwiający osiągnięcie wyniku
min. 4 160 punktów w teście Passmark CPU dostępnym
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Wyniki dla oferowanego modelu procesora powinny
być
dostępne
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php oraz
potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego
nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu oraz winny być załączone w formie
wydruku do oferty.
Pamięć zainstalowana: min 4 GB
str. 4 z 24
Rozbudowa pamięci: min 8 GB
Sloty pamięci: min 2 (1 wolny)
Dysk twardy: Min. 320GB umożliwiający
osiągnięcie wyniku minimum 500 pkt. W teście
którego wyniki znajdują się na stronie
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.ph
p
Wyniki dla oferowanego modelu dysku powinny
być
dostępne
na
stronie
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.ph
p
oraz potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu oraz winny być załączone w
formie wydruku do oferty.
Napęd optyczny: nie wymagany
Karta graficzna: Grafika zintegrowana ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie
przydzielana do min. 1,7GB wyposażona w co
najmniej 1 złącze displayport lub 1 złącze VGA;
obsługująca rozdzielczości :
3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)
4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)
1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście
PassMark Performance Test co najmniej wynik
500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na
stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.ph
p
BIOS: zgodny ze specyfikacją UEFI
Musi zapewniać, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami
RAM,
• typie procesora wraz z informacją o ilości
rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
• pojemności zainstalowanego dysku twardego
• rodzajach napędów optycznych
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
• kontrolerze audio
• Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz
blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła
str. 5 z 24
nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
• Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
• Możliwość polegająca na kontrolowaniu
urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI lub podobną, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów
rozszerzeń.
• Możliwość ustawienia dwóch haseł w BIOSie.
Jedno do uruchamiania systemu operacyjnego (user) , drugie do modyfikacji ustawień w
BIOSie (admin).
• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego, portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
• Możliwość ustawienia portów USB w trybie
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Wbudowana kamera: nie wymagana
Mikrofon: nie wymagany
Karta sieciowa przewodowa: min 100M/1000M
Gigabit Ethernet z opcją Wake-on LAN
Karta sieciowa bezprzewodowa: min Wi-Fi IEEE
802.11b/g/n
Karta dźwiękowa: Tak
Głośniki: Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
głośniki zintegrowane
Bluetooth: nie wymagany
HDMI: TAK
Wyjście audio: Tak
Wejście mikrofon: Tak
USB 2.0: min 2 (lub USB 3.0) min 2
USB 3.0: min 1
Czytnik kart pamięci: nie wymagany
System operacyjny: Windows 8.1 Proffesional 64bit lub nowszy z opcją downgrade do MS Win-
str. 6 z 24
dows 7 Professional 64-bit
Kolor: jednolity
Klawiatura: przewodowa lub bezprzewodowa
mysz: przewodowa lub bezprzewodowa
Gwarancja: min 36 mc
Inne: Dostarczony sprzęt musi umożliwiać współpracę z oprogramowaniem ewidencyjnoserwisowym Zamawiającego wykorzystującym
protokół SNMP wersja 1, 2, 3, celem identyfikacji
stacji roboczej po unikalnym numerze identyfikacyjnym (serwisowym) producenta, marce i modelu producenta.
Oferowany sprzęt komputerowy dodatkowo powinien spełniać poniższe certyfikaty i standardy:
•
•
•
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych
do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą
ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB
(załączyć oświadczenie)
C. Dostawa komputerów przenośnych typu LAPTOP typu I - w ilości 5 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………..
Zastosowanie
Nazwa komponentu
Typ
Procesor
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna, stacja serwisowa
Wymagane minimalne parametry techniczne
Proponowane parametry ( wpisać
komputerów
proponowane parametry)
Komputer przenośny typu notebook z ekranem
max. 14" o rozdzielczości: minimum
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy ( matowy).
Procesor powinien osiągać w teście wydajności
Passmark CPU (wynik dostępny: stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
co najmniej wynik 3300 punktów Passmark CPU
Mark (wynik na dzień ukazania się postępowania
lub późniejszy) do oferty załączyć wydruk ze
str. 7 z 24
Pamięć operacyjna RAM
Dysk SSD
Karta graficzna
Multimedia
Bateria i zasilanie
Waga i wymiary
Wymagania dodatkowe
strony internetowej
4GB (1x4096MB) możliwość rozbudowy do min.
8GB
Min. 128 GB
Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym
wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz
Dual HD HW Decode,
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z
płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.
Min 3-cell, Li-Ion polimerowa. zasilacz o mocy
min. 60W
Waga max 1,3 kg z baterią
Szerokość: max 320 mm
Wysokość: max 20 mm
Głębokość: max 230 mm
Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) lub
nowszy z możliwością downgrade do Microsoft
Windows 7 Professional
Wbudowane porty i złącza:
• 1 x VGA i/lub 1xDVI i/lub 1xHDMI,
• min 3 x USB 3.0
• Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną
• czytnik kart pamięci standard SD
• wbudowana kamera i mikrofon
• Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN
802.11b/g/n, zintegrowany z płytą
główną lub w postaci wewnętrznego
modułu mini-PCI Express,
• port zasilania
• wbudowany modem WWAN 4G LTE
wyposażony w moduł karty SIM
• Touchpad,
• Dołączony nośnik(i) ze sterownikami i
oprogramowaniem producenta oraz
systemem operacyjnym
• Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu
przetworzeniu.
• Dostarczony sprzęt musi umożliwiać
współpracę z oprogramowaniem ewidencyjno-serwisowym Zamawiającego
wykorzystującym protokół SNMP wersja
1, 2, 3, celem identyfikacji stacji roboczej po unikalnym numerze identyfikacyjnym (serwisowym) producenta, marce i modelu producenta .
Oferowany sprzęt komputerowy dodatkowo powinien spełniać poniższe certyfikaty i standardy:
•
•
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
str. 8 z 24
•
•
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo's Products List na daną platformę
systemową (wydruk ze strony)
Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie
www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
D. Dostawa komputerów przenośnych typu LAPTOP typu II - w ilości 10 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………..
Zastosowanie
Nazwa komponentu
Typ
Procesor
Pamięć operacyjna
RAM
Dysk SSD
Karta graficzna
Multimedia
Bateria i zasilanie
Waga i wymiary
Wymagania dodatkowe
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna, stacja serwisowa
Wymagane minimalne parametry techniczne Proponowane parametry ( wpisać
komputerów
proponowane parametry)
Komputer przenośny typu notebook z ekranem
min. 15" o rozdzielczości: minimum
FullHD (1920x1080) w technologii LED.
Procesor powinien osiągać w teście wydajności
Passmark CPU (wynik dostępny: stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
co najmniej wynik 3500 punktów Passmark
CPU Mark (wynik na dzień ukazania się postępowania lub późniejszy) do oferty załączyć
wydruk ze strony internetowej
8GB możliwość rozbudowy do min. 16GB
Min. 200 GB
Zintegrowana z możliwością dynamicznego
przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 4.1
posiadająca min. 6EU (Graphics Execution
Units) oraz Dual HD HW Decode,
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana
z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.
Min 3-cell, Li-Ion lub polimerowa.
Waga max 5 kg z baterią
Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit)
lub nowszy z możliwością downgrade do
Microsoft Windows 7 Professional 64 bit
Wbudowane porty i złącza:
• 1 x VGA i/lub 1xDVI i/lub 1xHDMI,
• min 3 x USB w tym min 1 x USB 3.0
• Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45,
zintegrowana z płytą główną
• czytnik kart pamięci standard SD
• wbudowana kamera i mikrofon
• Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN
802.11b/g/n, zintegrowana z płytą
główną lub w postaci wewnętrznego
modułu mini-PCI Express,
• port zasilania
• Klawiatura z wydzieloną klawiaturą
numeryczną, (układ US -QWERTY),
str. 9 z 24
•
•
•
•
min 86 klawisze,
Touchpad,
Dołączony nośnik(i) ze sterownikami i
oprogramowaniem producenta oraz
systemem operacyjnym
Opakowanie musi być wykonane z
materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Dostarczony sprzęt musi umożliwiać
współpracę z oprogramowaniem ewidencyjno-serwisowym Zamawiającego
wykorzystującym protokół SNMP wersja 1, 2, 3, celem identyfikacji stacji
roboczej po unikalnym numerze identyfikacyjnym (serwisowym) producenta, marce i modelu producenta .
Oferowany sprzęt komputerowy dodatkowo powinien spełniać poniższe certyfikaty i standardy:
•
•
•
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo's Products List na daną platformę
systemową (wydruk ze strony)
Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie
www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
E. Dostawa urządzeń typu Tablet LTE – w ilości 3 sztuki.
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………..
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
System operacyjny
Android w wersji min. 4.4 KitKat
Procesor
Procesor wielordzeniowy ze
zintegrowaną grafiką, umożliwiający osiągnięcie wyniku
min. 1110 punktów w teście
Passmark CPU dostępnym na
stronie
http://www.cpubenchmark.net
/cpu_list.php Wyniki dla oferowanego modelu procesora
powinny być dostępne na stronie
http://www.cpubenchmark.net
/cpu_list.php oraz potwierdzać
spełnianie wymagań zamawiającego nie wcześniej niż w dniu
Parametry i możliwości oferowanego
sprzętu
str. 10 z 24
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu oraz winny być załączone w formie wydruku do
oferty.
Pojemność pamięci weMinimum 16 GB
wnętrznej
Pamięć RAM
Minimum 2048 MB
Przekątna ekranu
Minimum 8 cali
Rozdzielczość ekranu
Minimum 1280 x 720 pikseli
Matryca
IPS, świecąca, podświetlenie
LED
Funkcje ekranu
Multi-touch 10 punktowy
Karta
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
bezprzewodowa
Bluetooth
Bluetooth 4.0
Modem
LTE
Głośnik
tak
Mikrofon
tak
Czytnik kart pamięci
microSD/SDHC/SDXC do 64 GB
Złącze USB
1x microUSB
Minimalny czas pracy na
akumulatorze
we- 8 h
wnętrznym
Gwarancja
minimum 24 miesięcy
F. Dostawa projektorów – w ilości 3 sztuki
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Żywotność lampy
minimum 10 000 godzin
2
Jasność lampy ANSI
minimum 300 lm
3
Kontrast
Minimum 3500:1
4
Rozdzielczość
minimum 1280x800, obraz
wideo 1080P
5
Sygnał wejściowy wideo
component video(Ypbpr), VGA,
HDMI, USB
6
Wielkość obrazu
50-200 cali
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 11 z 24
7
Zasilanie
AC110-240V/50-60 Hz
8
Warunki w trybie pracy
temperatura: 0ºC ÷ +50ºC
wilgotność 10%~65%
9
Warunki przechowywania
temperatura -15ºC ÷ +50ºC
wilgotność 10%~90%
10 Waga
do 3.5 kg
11 Dodatkowe funkcje
Wifi
12 Gwarancja
minimum 24 miesiące
G. Dostawa projektorów „kieszonkowych” – w ilości 2 sztuki
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Żywotność lampy
minimum 10 000 godzin
2
Jasność lampy ANSI
minimum 100 lm
3
Kontrast
minimum 500:1
4
Rozdzielczość
min 800 x 480
5
Sygnał wejściowy wideo
VGA lub mini-HDMI lub miniDisplayPort
6
Wielkość obrazu
min. 15 ÷ 120 cali
7
Zasilanie
USB lub inne (zasilacz)
8
Warunki w trybie pracy
+5°C ÷ +40°C
9
Warunki przechowywania
--15°C ÷ +50°C
10
Waga i wymiary maksymalne (urządzenie)
200g,
70 x 70 x 30 mm
11
Dodatkowe wymagania
Przewód sygnału video do podłączenia do komputera zaoferowanych portów video,
Zasilacz – o ile wymagany do
pracy urządzenia.
12
Gwarancja
minimum 24 miesiące
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 12 z 24
H. Dostawa zasilaczy UPS 800÷1000 VA - w ilości 15 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Wysokość [mm]:
Do 175
2
Głębokość [mm]:
Do 430
3
Szerokość [mm]:
Do 120
4
Waga [kg]:
Do 12
5
Rodzaj:
wolnostojący
6
Moc czynna [W]:
600
7
Moc pozorna [VA]:
1000
Napięcie wejściowe (zakres):
od 170V do 258V
8
9
Kształt przebiegu sinus:
sinusoida przybliżona
10
Sygnalizacja pracy:
dźwiękowa
11
Spełniane Normy i Certy- ISO9001, B
fikaty:
Zabezpieczenia:
elektroniczne, zwarciowe i
przeciążeniowe
13
Typ akumulatora:
2x12V szczelny bezobsługowy
14
Napięcie wejściowe:
230V
15
Napięcie wyjściowe:
230V
16
Czas przełączania [ms]:
do 5 ms
Czas podtrzymania dla
100% mocy:
do 2 minut
17
Czas podtrzymania dla
50% mocy:
do 12 minut
18
12
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 13 z 24
Ilość gniazd wyjściowych:
min. 2
19
20
Interfejs:
RS232
Zarządzanie z poziomu
komputera
tak
21
I. Dostawa zasilaczy UPS 3000 VA - w ilości 10 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Wysokość [mm]:
do 345
2
Głębokość [mm]:
do 340
3
Szerokość [mm]:
do 255
4
Waga [kg]:
do 25
5
Rodzaj:
wolnostojący
6
Moc czynna [W]:
1800
7
Moc pozorna [VA]:
3000
8
Napięcie wejściowe
(zakres):
od 170V do 258V
9
Kształt przebiegu sinus:
Sinusoida przybliżona
10
Sygnalizacja pracy:
dźwiękowa
11
Spełniane Normy i
Certyfikaty:
ISO9001, B
12
Zabezpieczenia:
Liczba i rodzaj gniaz13 dek z utrzymaniem
zasilania:
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
elektroniczne, zwarciowe i
przeciążeniowe
4 x PL (10A)
str. 14 z 24
14
Układ automatycznej
regulacji napięcia :
Tak
15
Port zabezpieczający
linie danych:
RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
16
Zimny start:
Tak
17
Napięcie wejściowe:
230
18
Napięcie wyjściowe:
230
19
Czas przełączania
[ms]:
do 5
20
Czas podtrzymania dla
100% mocy:
15 min
21
Czas podtrzymania dla
50% mocy:
30 min
22
Typ gniazd wyjściowych:
kabel z wtykiem PL (10A)
23
Ilość gniazd wyjściowych:
4
24
Interfejs:
RS232
Zarządzanie z poziomu komputera
tak
25
26
Sygnalizacja:
awaria, wyczerpanie baterii,
przeciążenie
J. Dostawa baterii do APC RS800 (zamiennik) - w ilości 10 kompletów (20 baterii)
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Napięcie
12 V
2
Pojemność
9 Ah
3
Waga
do 2.5 Kg
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 15 z 24
4
Wymiary (mm) [dł x
szer x wys]
151 x 65 x 94 (z zaciskami
100)
Maksymalny prąd rozładowania
130 A (5sek)
5
Rozładowania: -15oC ~ 50oC
6
Dopuszczalny zakres
temperatur dla
7
Ładowania: -15oC ~ 40oC
8
Przechowywania: -15oC ~
40oC
9
Zalecany zakres temperatur
25oC ± 3oC
Dopuszczalne napię10 cie ładowania
13.5 do 13.8 VDC / 25oC buforowo
11
14.4 do 15 VDC / 25oC cyklicznie
12
Zalecany maksymalny 3.4 A
prąd ładowania
13
Liczba baterii w zestawie
2
K. Dostawa baterii do APC Smart UPS 2200 (zamiennik ) - w ilości 10 kompletów (40
baterii)
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Pojemność baterii
17 Ah
2
Napięcie
12 V
3
Żywotność baterii
3-5 lat
4
Liczba baterii w zestawie
4
5
Wysokość
165,5 mm
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 16 z 24
6
Szerokość
179,6 mm
7
Długość
76,2 mm
L. Dostawa ładowarki mikroprocesorowej do akumulatorów AA,AAA, blokowa 9V - w
ilości 1 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Ładowarka
mikroprocesorowa
2
Odpowiednia do akumulatorków
AA / AAA / C / D / 9 V
3
Automatyczny test
akumulatora
Tak
Dalsze dane techniczne
Prądy ładowania: 500 / 1000
/ 1500 / 2000 mA z możliwością regulacji (akumulatory
niklowo-cynkowych oraz
akumulatory blokowe 9 V
wybór automatyczny)
Prądy rozładowania
akumulatory NiMH/NiCd 150
/ 300 / 450 / 600 mA, akumulatory NiZn 200 / 400 /
600 mA z możliwością regulacji , akumulatory blokowe 9
V ok. 20 mA
6
Do akumulatorów
NiCd / NiMH / NiZn
7
Funkcja rozładowania
Tak
8
Funkcja ładowania
NiCd
Tak
9
Funkcja ładowania
NiMH
Tak
10
Funkcja ładowania
NiZn
Tak
11
Ilość kanałów ładowa-
4
5
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
2
str. 17 z 24
nia akumulatorów blokowych 9V
Ilość ładowanych
12 akumulatorków
AA/AAA/C/D
13
4
Kontrola pojedynczych
slotów
Tak
100 - 240 V, 12 V/DC
(opcjonalnie)
14
Napięcie robocze
15
Odświeżenie / regeneracja
Tak
16
Podpięcie do PC
Tak
17
Prąd ładowania akumulatorów 9V
ok.. 22 mA
18
Prąd ładowania maks.
na slot
do 2000 mA
19
Wyświetlacz graficzny
Tak
Zasilanie z gniazda
20 samochodowego
12V/DC
Tak (opcjonalnie)
21
Głębokość
do 210 mm
22
Szerokość
do 180 mm
23
Wysokość
do 60 mm
M. Dostawa pendrive 32 GB USB 3.0 - w ilości 10 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Pojemność (GB):
32
2
Interfejs:
USB 3.0
3
Szybkość transferu
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
100
str. 18 z 24
odczytu (MB/s):
4
Szybkość transferu
zapisu (MB / s):
50
5
Wymiary (szer x gł x
wys mm):
do 62 x 19 x 11mm
N. Dostawa pendrive 32 GB szyfrowany FIPS 140-2 poziom 3 - w ilości 10 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Szyfrowanie
Tak
2
Pojemność
32 GB
3
Szybkość zapisu
[MB/s]
40
4
Szybkość odczytu
[MB/s]
250
5
Podłączenie do komputera
USB 3.0
6
Obudowa
Zajmuje jeden port
7
Dioda sygnalizująca
prace
Tak
8
Szerokość [mm]
Do 78
9
Wysokość [mm]
Do 22
10
Głębokość [mm]
Do 12
Zastosowane technologie
Plug & Play
11
12
Hot Plugging
13
Hot Swapping
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 19 z 24
O. Dostawa myszy bezprzewodowych - w ilości 10 sztuk
Oferowany typ, model, producent: …………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
typ myszy
Optyczna laserowa
2
komunikacja z myszą
Bezprzewodowa radiowa
zastosowane technologie
Odbiornik NANO
3
4
ergonomiczny kształt
tak
5
liczba przycisków
3
6
rolka przewijania
TAK
7
wersja produktu
BOX
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
P. Dostawa profilowanych podkładek pod mysz - w ilości 20 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
1
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Wymiary
do: 220 x 200 x 20 mm
Inne
Ergonomiczna podkładka z
oparciem na nadgarstek
Inne
Nie ślizgająca się gumowa
podstawa
Inne
Wypełniona żelem podkładka na nadgarstek
2
3
4
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 20 z 24
Q. Dostawa podkładek pod mysz - w ilości 20 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Grubość:
4 mm
2
Materiał:
mikroguma
3
Wymiary:
220 x 250 x 4 mm
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
R. Dostawa czytników kart SD/microSD ( tylko te dwa rodzaje) - w ilości 20 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Rodzaj czytnika
zewnętrzny
2
Interfejs
USB 3.0
3
Obsługiwane karty
pamięci
Micro SD
4
Micro SDHC
5
Micro SDXC
6
SD
7
SDHC
8
SDXC
9
Wymiary (S x W x G):
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
do 52 x 9 x 33 mm
str. 21 z 24
S. Dostawa kart pamięci SD 16GB - w ilości 20 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Rodzaj:
SD
2
Pojemność [GB]:
16GB
3
Class:
minimum 10
4
Prędkość odczytu
[MB/s]:
minimum 30 MB/s
5
Standard pamięci:
SDHC,UHS-1
6
Wymiary:
24mm x 32mm x 2.1mm
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
T. Dostawa słuchawek nagłownych pełnych - w ilości 5 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ……………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Rodzaj:
Przewodowe
2
Typ:
Nauszne pełne
3
Waga :
do 220 g
4
Załączone wyposażenie:
adapter jack 6.3 mm
5
Pasmo przenoszenia : 7 - 20 000Hz
6
Długość przewodu :
do 3.5 m
7
Mikrofon:
Nie
8
Impedancja [Ohm]:
32
9
średnica głośnika
40 mm
10
typ głośnika
dynamiczny
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
str. 22 z 24
11
moc maksymalna
1500 mW
12
dynamika głośników
100 dB
13
Jack:
3.5 mm
Dodatkowe
samoregulujący się pałąk /
welurowe wykończenie nauszników
14
Y. Dostawa toreb do laptopów - w ilości 30 sztuk
Oferowany typ, model, producent: ………………………………………………………………………………………………
Lp.
Nazwa elementu, parametry i możliwości
sprzętu
Opis techniczny (minimalne
wymagania zamawiającego)
1
Materiał:
Nylon
2
Kolor:
Czarny
3
Maksymalna wielkość
laptopa:
19"
4
Wyposażenie:
Komora na laptopa
5
Dwie kieszenie zewnętrzne
przednie na akcesoria
6
Kieszeń zewnętrzna tylna na
dokumenty
7
Parametry i możliwości oferowanego sprzętu
System antywstrząsowy
8
Regulowany pasek mocujący laptopa
9
Raczka z osłoną
10
Odpinany regulowany pas
na ramie z osłoną
11
Dwustronny zamek błyskawiczny
str. 23 z 24
…………………………., dnia …………………
(miejscowość, data)
….……….…………………………………
podpis osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy
str. 24 z 24