Formy promocji czytelnictwa przez filie PBW w 2014 i 2015r.

Komentarze

Transkrypt

Formy promocji czytelnictwa przez filie PBW w 2014 i 2015r.
Formy promocji czytelnictwa
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
Filie w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu i Żarach
Rok 2014 i 2015
Forma/rodzaj
Zajęcia edukacyjne/lekcje
biblioteczne
Częstotliwość
(w roku)
cykliczna
/incydentalna
18 (2014r.)
Konkursy czytelnicze:
 Ogólnopolski Konkurs „Wielka
Liga Czytelników” – półfinał
Akcje na rzecz czytelnictwa:
 „Cała Polska czyta dzieciom”
 „Czytanie łączy pokolenia”
Inne:
 Wycieczki
 Spotkanie metodyczne
„Czytanie poszerza horyzonty”
Liczba
uczestników
Przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
314
Przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
Uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy
602
66 (2014r.)
Uczniowie wszystkich etapów
edukacyjnych , czytelnicy
16 909
59 (2015r.)
Uczniowie wszystkich etapów
edukacyjnych , czytelnicy
678
34 (2015r.)
Warsztaty:
 zajęcia komputerowe
„Tworzenie stron WWW”
Wystawy
Adresat
(grupa wiekowa/poziom
kształcenia)
5 (2014r.)
43
1 (2015r.)
Uczniowie kl. I-III i IV-VI
szkół podstawowych
7 (2014r.)
Przedszkolaki i uczniowie
klasy I szkoły podstawowej
116
2 (2015r.)
Przedszkolaki i uczniowie
klasy I szkoły podstawowej
27
1 (2014r.)
Uczniowie szkół podstawowych
22
4 (2014r.)
Przedszkolaki, uczniowie
gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
101
7 (2015r.)
Przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych
134
1 (2014r.)
Nauczyciele bibliotekarze
4
16
Tematy lekcji/zajęć edukacyjnych:
2014 rok
 Biblioteka dobre miejsce dla małego czytelnika (Filia w Żaganiu)
 Biblioteka i jej zbiory dla najmłodszych (Filia w Lubsku)
 Co ze mnie wyrośnie, na podstawie utworu „Urodzinki, urodzinki do dziesiątki od jedynki” (Filia
w Żaganiu)















Co ze mnie wyrośnie – czytanie bajek, rozmowa, konkurs (Filia w Żaganiu)
Dokumenty gromadzone w PBW Filia w Żaganiu i ich przydatność edukacyjna (Filia w Żaganiu)
Opis bibliograficzny (Filia w Szprotawie)
Pies przyjacielem człowieka, na podstawie książki „Puc, Bursztyn i goście” Jana Grabowskiego (Filia
w Żaganiu)
Podstawowe dokumenty gromadzone w Bibliotece Pedagogicznej i sposób ich rozmieszczenia (Filia
w Szprotawie)
Postać Doroty Talleyrand Perigord w zbiorach PBW (Filia w Żaganiu)
Poznajemy zawody – bibliotekarz (Filia w Żaganiu)
Praca z uczniem w Bibliotece Pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form pracy (Filia w Szprotawie)
Struktura książki – zbiory PBW we Wschowie (Filia we Wschowie)
Ta, co nie zaginęła… (Filia we Wschowie)
Warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Filia w Szprotawie (Filia
w Szprotawie)
Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW we Wschowie (Filia we Wschowie)
Zapoznanie się z twórczością Jana Brzechwy - Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu
Czytanie i śpiewanie wybranych utworów (Filia w Żaganiu)
Zasady korzystania z biblioteki pozaszkolnej – pedagogicznej (Filia w Lubsku)
Zasoby biblioteki, katalogi i teczki regionalne (Filia w Żaganiu)
2015 rok

Bajkowe spotkania z książką w bibliotece (Filia w Żaganiu)

Bezpieczeństwo na wakacjach (woda, góry, dom); (Filia w Żaganiu)

Bezpieczne wakacje (Filia w Żaganiu)

Bibliografia i opis bibliograficzny (Filia w Szprotawie)

Budowa książki i jej miejsce w bibliotece (Filia w Żaganiu)

Czytanie i ilustrowanie wybranych fragmentów utworów Janusza Korczaka (Filia w Żaganiu)

Janusz Korczak – analiza twórczości patrona szkoły SOSW w Żaganiu. Tworzenie bibliografii (Filia
w Żaganiu)

Książka uczy, bawi, wychowuje. Zachęcanie dzieci do czytania w domu i szkole na przykładzie utworów:
„Kto zerka na Kacperka”, „Franklin czyta kolegom”, „Co to znaczy” (Filia w Żaganiu)

Lubsko – moje miasto (Filia w Lubsku)

Samorząd terytorialny jako forma organizacji lokalnej grupy społecznej (Filia w Lubsku)

Światowy Dzień Kota. Kot w literaturze, sztuce, filmie. Poznawanie ras kotów, faktów i ciekawostek.
Wykonywanie pocztówek (Filia w Żaganiu)

Tworzenie bibliografii załącznikowej (Filia w Lubsku)

Umiejętność wyszukiwania informacji w katalogach kartkowych i w katalogach elektronicznych (Filia
w Szprotawie)

Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat maturalny (Filia w Szprotawie)

Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki, rozwijanie zainteresowań książką (Filia w Żaganiu)

Zasady korzystania z biblioteki pozaszkolnej – pedagogicznej (Filia w Lubsku)

Zwiastuny wiosny i Prima Aprilis w bajkach i wierszach Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana
Brzechwy, Wandy Chotomskiej (Filia w Żaganiu)

Zwyczaje, obrzędy i symbolika Świąt Wielkanocnych z wykorzystaniem literatury m.in. Jana Brzechwy,
Marii Konopnickiej, Joanny Kulmowej, ks. Jana Twardowskiego (Filia w Żaganiu)

Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW we Wschowie (Filia we Wschowie)

Wolność, Naród, Ojczyzna. Lekcja poświęcona Konstytucji 3 Maja połączona z warsztatami, na których
uczniowie wykonywali flagi Polski (Filia we Wschowie)

Co to znaczy być dobrym przyjacielem? (Filia we Wschowie)

Biblioteka Pedagogiczna otwarta na potrzeby uczniów i nauczycieli (Filia w Żarach)

Pomoc Biblioteki Pedagogicznej uczniom przygotowującym się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
(Filia w Żarach)
Filie PBW - konkursy, akcje, projekty:
2014 rok
 „Kącik Małego Czytelnika” – organizacja, we wszystkich filiach PBW, miejsca przeznaczonego dla małego
dziecka, które towarzyszy dorosłym podczas odwiedzin w Bibliotece.
 Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności” – Filia PBW we Wschowie opiekunem dla szkół południowej części
województwa lubuskiego. Konkurs został zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji razem
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta RP (kwiecień-czerwiec 2014r.).
2015 rok
 „Kącik Małego Czytelnika” – kontynuacja we wszystkich filiach PBW.
 Program „Książki naszych marzeń” – filie PBW w Lubsku, Świebodzinie i Żaganiu były placówkami
konsultacyjnymi dla bibliotek szkolnych w regionach w realizowanym w roku szkolnym 2015/2016, przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, programie „Książki naszych marzeń” (od września 2015r.).
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – udział wszystkich filii PBW w „Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek pedagogicznych”,
realizowanym przez MEN w latach 2016-2020 (listopad 2015r.).
Oprac. Jolanta Jordan-Wechta , dn. 01.03.2016r.

Podobne dokumenty