„VOLLMER” – Basen Serwis Sp. z o.o. PH MINUS KOREKTOR Płynny

Komentarze

Transkrypt

„VOLLMER” – Basen Serwis Sp. z o.o. PH MINUS KOREKTOR Płynny
„VOLLMER” – Basen Serwis Sp. z o.o.
59-900 Zgorzelec, ul.Szymanowskiego 16,
www.vollmer-baseny.pl; e-mail: [email protected]
tel./fax (075) 7756843; tel. (075) 7716105
O/Warszawa; dyr. Jacek Dynerowicz
tel. 0607 797 956; e-mail: warsza[email protected]
PH MINUS KOREKTOR Płynny
Zawiera <51% kwasu siarkowego, inhibitor korozji
Art. Nr 0810
Atest PZH HK/W/0412/01/2011
Płynny regulator pH do dozowania za pomocą pompy dozującej w basenach
kąpielowych.
Obniża wartość pH z zakresu alkalicznego (ponad 7,6) do zakresu
idealnego (7,0-7,4),
Zawarty inhibitor korozji zabezpiecza części metalowe przed
korozją,
Wysoka koncentracja umożliwia oszczędne zużycie,
Produkt nie zawiera chlorków ,
10 kg płynnego pH minus odpowiada 15 kg koncentratu kwasu
solnego.
Stosowanie:
Preparat należy dozować bezpośrednio z pojemnika dostawczego. Zaleca się automatyzację.
Przy ręcznym dozowaniu obniżanie wartości pH należy przeprowadzać etapami. Ilość
użytego środka zależna jest od twardości wody i różnicy wartości pH od zakresu idealnego.
Idealny zakres pH 7,0-7,4.
Wskazówki:
Pompa dozująca musi być wyregulowana (wysokość dozowania i częstotliwość) stosownie do
ilości wody oraz od zdolność buforowej wody, aby nie nastąpiło, szczególnie w godzinach
nocnych(brak kąpiących się, którzy powodują szybkie wymieszanie wody), przedawkowanie
środka.
Wskazówki bezpieczeństwa:
Proszę przestrzegać uwag i zaleceń bezpieczeństwa podanych na etykiecie i w karcie
charakterystyki produktu. Nigdy nie mieszać produktu z innymi chemikaliami. Inne środki
uzdatniające podawać zawsze oddzielnie.
Opróżnione i oczyszczone pojemniki z PE są surowcem wtórnym.
Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie!
„Vollmer” – Basen Serwis Sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 16
59-900 Zgorzelec
tel./fax:075-7756843
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Zgorzelec
30 1090 1968 0000 0005 2203 4888
NIP:615-10-16-752
Regon:230314499
Sąd Rej.W-w Rabryczna
IX W.G. KRS 0000055418
Kapitał Zakład. 50000,00zł

Podobne dokumenty