Rembertów - Budżet partycypacyjny – Warszawa

Komentarze

Transkrypt

Rembertów - Budżet partycypacyjny – Warszawa
Rembertów
Jak zagłosować
w budżecie
partycypacyjnym?
str. 1
Przejrzyj projekty
w Twojej okolicy
str. 3-10
Wstęp
Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w ramach którego możesz decydować o części budżetu miasta. Pomysły
zgłoszone przez mieszkańców i wybrane w głosowaniu będą zrealizowane przez Urząd m.st. Warszawy.
Głosując na pomysły w budżecie partycypacyjnym, masz realną szansę poprawić swoją najbliższą okolicę
i decydować o tym jak będzie rozwijała się Warszawa.
Jak głosować? Instrukcja krok po kroku.
W jaki sposób możesz zagłosować?
•
•
przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl – musisz mieć e-mail (albo go założyć),
na który przyjdzie link aktywacyjny. Jeżeli nie dostałeś maila z linkiem aktywacyjnym, sprawdź inne
foldery w swojej poczcie np. spam lub zgłoś ten problem na adres [email protected]
papierowo – na karcie do głosowania przynosząc ją osobiście do urzędu dzielnicy lub innego
wyznaczonego punktu do głosowania. Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie
ważnego dokumentu tożsamości. Nie ma możliwości przyniesienia karty w imieniu innej osoby.
Jak głosować? Krok po kroku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wybierz dzielnicę, w której chcesz zagłosować.
Jeżeli dzielnica jest podzielona na obszary – wybierz jeden z nich.
Jeżeli dzielnica jest podzielona na dwa poziomy: ogólnodzielnicowy i lokalny, możesz zagłosować
na poziomie ogólnodzielnicowym oraz w jednym wybranym obszarze lokalnym.
Zapoznaj się z projektami, na które możesz zagłosować.
Wybierz projekt albo projekty, na które chcesz głosować. Koszt realizacji projektów, które wybrałeś,
nie może przekraczać całkowitej dostępnej kwoty przeznaczonej na dany obszar, w którym głosujesz.
Jeśli głosujesz papierowo policz, czy wybrane przez Ciebie projekty nie przekraczają tej kwoty
(w przeciwnym wypadku Twój głos będzie nieważny).
Jeżeli głosujesz przez Internet, system sam zliczy koszt realizacji wybranych projektów.
Wpisz swoje dane osobowe.
Zagłosuj.
Sprawdź, które pomysły zostaną zrealizowane. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 15 lipca 2016 r.
Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, ale ich łączny koszt realizacji nie może być większy niż kwota
przeznaczona na realizację projektów w danym obszarze. Przykład: w wybranym obszarze na realizację
projektów jest 300 tys. zł. Możesz wybrać jeden projekt z kosztem realizacji 300 tys. zł, trzy projekty za
100 tys. zł lub 10 projektów za 30 tys. zł.
Możesz zagłosować tylko raz. Jeżeli oddasz głos w kilku dzielnicach, albo na różne sposoby (przez Internet
i na karcie papierowej), wszystkie Twoje głosy będą nieważne.
Kto
. może głosować?
Udział w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy Warszawy (nie trzeba być zameldowanym).
Jeśli nie masz jeszcze 18 lat – dołącz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w budżecie
partycypacyjnym. Jeśli zagłosujesz przez Internet wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun uzupełni swoje dane
i wyrazi zgodę na formularzu elektronicznym, który pojawi się po tym, jak podasz swój nr PESEL.
1
Wstęp
Przewodnik po zgłoszonych projektach
W niniejszym informatorze znajdziesz wszystkie projekty, na które będziesz mogła/mógł zagłosować
od 14 do 24 czerwca. Projekty uszeregowane są w tej samej kolejności, co na kartach do głosowania.
Projekty
ogólnodzielnicowe
694 000 zł
ów
ak
Che
rt
wa
Cz
a
yńsk
łmż
Żołnie
rska
Cyrulików
2
sa
ar
M
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
1. Miejsca Pamięci Narodowej (2351)
Tablice informacyjne w Miejscach Pamięci Narodowej ze szczegółową informacją i zdjęciami, o tym co wydarzyło się w danym miejscu.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej
9 594,00 zł
2. Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda" (770)
Ocieplenie będzie obejmowało zakup materiałów i usługę związaną z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku oraz poprawę estetyki
zewnętrznej budynku Domu Kultury "Wygoda".
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Koniecpolska 14
90 000,00 zł
3. Zabawy taneczne przy muzyce na żywo w Domu Kultury "Rembertów" (2426)
Projekt służyć ma wzbogaceniu oferty kulturalnej dzielnicy o imprezy taneczne. Celem jest integracja społeczności lokalnej poprzez
taniec towarzyski i popularyzacja tańca. Zabawy połączone będą z pokazami tanecznymi i warsztatami . Dodatkową atrakcją ma
stać się zabawa plenerowa na tzw. „dechach” z muzyką na żywo. Zaplanowano 6 zabaw tanecznych.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dom Kultury "Rembertów", Aleja Komandosów 8
20 000,00 zł
4. Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe - propagowanie wiedzy w Szkolnym
Centrum Naukowym (653)
Projekt zakłada utworzenie Szkolnego Centrum Naukowego (SCN) w Rembertowie i wyposażenie go między innymi w nowoczesny
sprzęt multimedialny, zestaw klocków konstrukcyjnych do budowania trójwymiarowych robotów. Głównym celem Szkolnego
Centrum jest nowatorskie inspirowanie odbiorcy projektu do wszechstronnego rozwoju przez całe życie.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 , ul. Generała K. Z. "Wachnowskiego" 22
57 643,00 zł
5. Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów (575)
Zakup książek, audiobooków i filmów do Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów m.st. Warszawy
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 51; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55;
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 57; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 61
45 000,00 zł
6. Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie (2209)
Uruchomienie nieodpłatnej opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych
pracowników. Opieka uzupełniałaby ofertę Centrum Złotego Wieku w OPS Dzielnicy Rembertów o możliwość doraźnej opieki
nad osobami z niepełnosprawnością. Projekt zakłada sprawowanie przez 2 wykwalifikowanych opiekunów opieki nad nie więcej
niż 5 osobami niepełnosprawnymi jednocześnie.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10
106 924,00 zł
3
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
7. Remont placu zabaw przy ul. Wał Kościuszkowski; instalacja urządzeń dla dzieci
niepełnosprawnych i zdrowych (190)
Celem projektu jest wymiana urządzeń na placu zabaw oraz dodanie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych, jak również założenie
monitoringu przy ulicy Wał Kościuszkowski podnoszącego bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Wał Kościuszki
120 000,00 zł
8. Ocalić od zapomnienia (2363)
Tablice - punkty informacyjne przy obiektach zabytkowych na terenie dzielnicy Rembertów: o pomniku J. Piłsudskiego i bramie wjazdowej
na teren AON; wille oficerskie przy ul. Czerwonych Beretów i Pontonierów; domy podoficerskie przy ul. Admiralskiej; dom oficerski
przy al. Chruściela 104; dom podoficerski przy ul. Gierczak 6; dom podoficerski przy ul. Gierczak 4; Budynek Wydziału Finansowego blok 4;
kościół pw Św. Ojca Rafała Kalinowskiego al. Chruściela 103; willa Granzowa ul. Chełmżyńska na terenie dzielnicy Rembertów.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
w opisie
17 589,00 zł
9. Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów" (2628)
Projekt ma na celu stworzenie pracowni ceramiki w Domu Kultury „Rembertów”, w której odbywać się będą zajęcia dla dzieci,
młodzieży i seniorów. Zakupiony zostanie piec do wypalania i wyposażenie pracowni ceramicznej. Na pracownie zostanie
zaadaptowane pomieszczenie gospodarcze w domu kultury od strony dziedzińca.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dom Kultury "Rembertów", al. Komandosów 8
19 500,00 zł
10. Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych przy ul. Pontonierów w Dzielnicy Rembertów
(594)
Projekt dotyczy wymiany żywopłotu wzdłuż ul. Pontonierów, na odcinku od ul. Czerwonych Beretów do placu apelowego (od strony
wspólnot mieszkaniowych). Długość odcinka żywopłotu wynosi 200 mb.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Pontonierów
22 000,00 zł
11. Budowa chodnika - ul. Czwartaków (317)
Projekt obejmuje wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Kadrowej do przystanku autobusowego przy ul. Szyszaków
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Czwartaków
74 200,00 zł
12. Szafki szkole w SP nr 217 - dla zdrowia i wygody (2564)
Projekt przewiduje wyposażenie SP217 w szafki szkolne umożliwiające dzieciom, seniorom i innym osobom korzystającym ze Szkoły
pozostawienie w nich po przyjściu do Szkoły rzeczy, które dodatkowo obciążają plecak, i branie w dowolnym momencie rzeczy na zajęcia.
Szafki zostaną umieszczone w szkolnych korytarzach i będą dostępne dla każdego korzystającego ze Szkoły.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
4
ul. Paderewskiego 45
60 000,00 zł
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
13. Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana (375)
Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana na działce 18/7 obręb nr 30919
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
miejsce piknikowe u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana na działce 18/7, obręb nr 30919
42 200,00 zł
14. Deptak w ciągu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie (2180)
Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego
dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza a ulicą Gembarzewskiego.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 500 m
291 750,00 zł
15. Spotkania kulinarne i podróżnicze w Domu Kultury "Rembertów" (2434)
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 spotkań podróżniczo-kulinarnych. Uczestnicy poznają kulturę i kuchnię: indyjską,
śródziemnomorską, polską, fińską i japońską. W ramach projektu zostanie ogłoszony rembertowski konkurs kulinarny oraz odbędzie
się cykl warsztatów dla dzieci. Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz zapewnienie możliwości
atrakcyjnego spędzania wolego czasu.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dom Kultury "Rembertów", al. Komandosów 8
19 500,00 zł
16. Odnowa pasa zieleni wzdłuż al. gen. A. Chruściela "Montera" (2169)
Odnowa pasa zieleni wzdłuż głównej ulicy Rembertowa. Zaprojektowanie przestrzeni estetycznej i przyjaznej mieszkańcom.
Likwidacja zagrożenia wynikającego ze złej widoczności przejść dla pieszych.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
al. gen. A. Chruściela "Montera"
64 750,00 zł
17. Album "Zapomniany Rembertów" - Szarotka, Ciuchy, Wembley, Zarwaniak (1957)
Projekt zakłada wydanie albumu z fotografiami miejsc które jeszcze niedawno były dla rembertowiaków wyjątkowe. Dziś z różnych
względów odchodzą w zapomnienie. Oprócz fotografii album będzie zawierał faktograficzne opisy, liryczne wspomnienia, wszystko
będzie połączone w całość wątkiem fabularnym. Autorzy fotografii i tekstów zrzekają się swojego wynagrodzenia.
Album będzie dostępny bezpłatnie.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Cała dzielnica Rembertów
19 845,00 zł
18. Pasy rowerowe - zmiana organizacji ruchu w al. Chruściela „Montera” między
ul. Paderewskiego a rondem (958)
Zmiana organizacji ruchu na środkowym odcinku al. gen. A. Chruściela „Montera” od ul. I. J. Paderewskiego do ronda gen. A. E. Fieldorfa.
Przesunięcie parkowania z chodnika na prawy pas jezdni i wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Al. gen. A. Chruściela „Montera” od nr 38 do 102, tj. od ul. I.J. Paderewskiego do ul. Republikańskiej
oraz od nr 79 do 41, tj. od ul. Kadrowej do ul. Bombardierów.
153 000,00 zł
5
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
19. Siatkówka “OPEN” - Rembertów (1278)
Projekt obejmuje zajęcia doskonalące grę w piłkę siatkową oraz turniej siatkówki. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego
instruktora/trenera. Ćwicząc pod okiem trenera poprawimy swoje umiejętności, co przyczyni się do podniesienia poziomu gry indywidualnej
i zespołu, integrację ćwiczących, dobrą atmosferę środowiska sportowców i kibiców oraz przekłada się na sukcesy drużyn.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Hala sportowa z zapleczem Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5 (wejście od ul. Przedświt)
32 460,00 zł
20. Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Rembertów (623)
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników
wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi
dziedzinami wiedzy.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Gawędziarzy 8
21 000,00 zł
21. Wyposażenie klubu seniora, organizacja dziesięciolecia RAS, dostęp do dóbr kultury (241)
Zakup wyposażenia dla klubu seniora, opracowanie i wykonanie wystawy prac malarskich oraz fotograficznych - dokumentujących
działania seniorów rembertowskich na dziesięciolecie RAS, wyposażenie chóru w stroje reprezentacyjne. Wyjazd dla zapoznania się
z kulturą i osiągnięciami zabytkowego miejsca. Zorganizowanie występów artystyczno-rozrywkowych dla rembertowskich seniorów.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dzielnica Rembertów
70 000,00 zł
22. Klub szachowy (231)
Celem projektu jest propagowanie gry w szachy, zwłaszcza wśród młodzieży. W ramach projektu zaplanowano zakup 10 szachownic,
10 zegarów szachowych oraz książek do nauki gry w szachy.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Gawędziarzy 8
4 500,00 zł
23. Parking dla rowerów przy PKP Rembertów (2199)
Budowa parkingu dla rowerów przy stacji PKP Warszawa - Rembertów.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
wzdłuż ul. Cyrulików, południowo-zachodni narożnik działki nr 114/4 obręb 30925 przy al. gen A. Chruściela
"Montera" 1/3, przy deptaku łączącym ul. Cyrulików z ul. Strażacką na tyłach sklepu LIDL,
w miejscu dawnej stacji paliw Orlen
37 500,00 zł
24. Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych w Dzielnicy Rembertów w 2017 r. (612)
Projekt dotyczy zagospodarowania terenów zieleni w Dzielnicy Rembertów poprzez nasadzenia drzew i krzewów poprawiające bazę
pożytkową dla pszczół.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
6
Al.Sztandarów
49 200,00 zł
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
25. Nasadzenia drzew i krzewów miodo i pyłkodajnych przy ul. Konwisarskiej w Dzielnicy
Rembertów. (440)
Projekt dotyczy zagospodarowania terenów zieleni w Dzielnicy Rembertów: nasadzenia drzew i krzewów poprawiających bazę
pożytkową dla pszczół.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Konwisarska
51 800,00 zł
26. Sygnalizacja świetlna na przejściu przez al. Chruściela na wysokości Urzędu Dzielnicy
(1190)
Celem projektu jest zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w al. Chruściela, przy Ratuszu. To jeden z centralnych punktów
i jedna z głównych ulic dzielnicy Warszawa-Rembertów - w pobliżu znajduje się urząd dzielnicy, biblioteka, sklepy i punkty usługowe.
Często dochodzi tu do potrąceń pieszych na pasach.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Al. Chruściela na wysokości Urzędu Dzielnicy
600 000,00 zł
27. Nasadzenie krzewów miodo i pyłkodajnych przy ul. Admiralskiej w Dzielnicy Rembertów.
(302)
Projekt dotyczy wymiany żywopłotu na ul. Admiralskiej.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Admiralska
38 500,00 zł
28. PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski, budowa siłowni na powietrzu, skate-parku
oraz nasadzenie drzew i krzewów (186)
Celem projektu jest stworzenie jedynego w swoim rodzaju miejsca w okolicy promującego sport i zdrowy tryb życia wśród lokalnej
społeczności, integrujące dzieci z młodzieżą i dorosłymi, wykorzystując unikalne sąsiedztwo rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Ul. Wał Kościuszkowski
192 930,00 zł
29. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych ul. Chełmżyńska przy Niepołomickiej (1439)
Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych włączanej przyciskiem w celu bezpiecznego przejścia przez ul. Chełmżyńską
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Chełmżyńska / Niepołomicka
400 000,00 zł
30. Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Rembertów (1583)
Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków,
szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów
dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów lub Szkoła Podstawowa nr 217
17 100,00 zł
7
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
31. Dzielnica Rembertów - przyjazna pszczołom i mieszkańcom (455)
Projekt dotyczy nasadzenia drzew liściastych z gatunku głóg. Są to rośliny miododajne, i jednocześnie ozdobne, przeznaczone jako
pożytek dla pszczół i owadów użytecznych. Zagospodarowany teren stanie się przyjaznym miejscem do spędzania wolnego czasu
z dziećmi czy spacerów dla starszych osób.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
wzdłuż al. generała A. Chruściela na odcinku od ronda do ul. Gierczak.
20 000,00 zł
32. Modernizacja pracowni muzycznej w Domu Kultury "Rembertów" na nowoczesne
studio nagrań. (2594)
Projekt polegał będzie na zaadaptowaniu pomieszczenia pracowni muzycznej Domu Kultury „Rembertów” na nowoczesne studio nagrań.
Remont pomieszczenia obejmie: stworzenie reżyserki dźwięku i wyposażenie pracowni. Studio nagrań służyć będzie wszystkim mieszkańcom
Rembertowa do nagrań wokalnych, lektorskich oraz instrumentalnych, spełni również ważną rolę w edukacji muzycznej oraz artystycznej
dzieci i młodzieży.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dom Kultury "Rembertów", Aleja Komandosów 8
71 000,00 zł
33. AED - Rembertowski Impuls Życia (36)
Zakup Profesjonalnych Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych - AED - 5 szt. Akademia Ratowania Życia - Ogólnospołeczny
cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia - BLS/AED dla Mieszkańców Rembertowa.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
5 szkół na terenie Dzielnicy Rembertów
88 150,00 zł
34. Pszczeli zakątek (24)
Projekt dotyczy uporządkowania nieużytków (wykorzystywanych jako miejsce składowania odpadów) poprzez nasadzenie drzew
i krzewów miododajnych.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Obręb 30911 działka 35/2 biegnąca przy ul. Magenta pomiędzy ul. Paderewskiego a Madziarów (za myjnią)
61 800,00 zł
35. Wysepka dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Kordiana wraz z punktami
świetlnymi (1139)
Budowa wysepki dla pieszych na miejscu istniejącego przejścia, w sąsiedztwie dwóch przystanków autobusowych, przedszkola
oraz przychodni lekarskiej, przy skrzyżowaniu ulic Kordiana i Strażackiej oraz oznakowanie przejścia aktywnymi punktami świetlnymi.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Skrzyżowanie ulic Strażackiej i Kordiana przy Przedszkolu nr 243
52 900,00 zł
36. Dzieci zdobywają wiedzę przyrodniczo-ekologiczną - ścieżka edukacyjna w ogrodzie
Przedszkola nr 158 (1647)
Projekt zakłada intensywne wykorzystanie ogrodu przedszkolnego przez cztery pory roku. W ogrodzie powstałoby kilka przystanków
tematycznych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi, które byłyby dla dzieci miejscem do obserwacji, przeżywania, działania
i doświadczania przyrody. Zajęcia prowadzone na ścieżce ułatwią pogłębianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
8
ul. Dwóch Mieczy 30/36
30 000,00 zł
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
37. Sport dla wszystkich – poznaj tajemnice badmintona (824)
Projekt „Sport dla wszystkich - poznaj tajemnice badmintona.” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję
aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona.
Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5
55 147,00 zł
38. Mini Studio Audiowizualne w Domu Kultury "Wygoda" (773)
Studio do realizacji profesjonalnych nagrań audiowizualnych. Przyczyni się do rozwoju umiejętności oraz pasji muzycznych wychowanków
DK "Wygoda". Pozwoli również na promowanie młodych talentów oraz całej dzielnicy Rembertów.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Koniecpolska 14
23 000,00 zł
39. Monitoring Osiedla "Pocisk" c.d. (2340)
W celu poprawy bezpieczeństwa wnioskuję o założenie monitoringu na ulicach Osiedla „POCISK” i terenu przyległego. Jest to
kontynuacja projektu z 2015r. dot. Monitoringu Osiedla Pocisk. Proponuję zainstalowanie ośmiu kamer przy ulicach: róg Ilskiego
2a/Ilskiego i Pociskowa;Ilskiego 2a/Płatnerska 3; Płatnerska1/Płatnerska 3; Płatnerska 4a/Płatnerska 6; Marsa – Pomnik NKWD/las
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Osiedle "POCISK" i ul. Pociskowa, teren przy Marsa - pomnik ofiar NKWD
79 500,00 zł
40. Integracyjny Plac Zabaw za SP217 (2214)
Budowa placu zabaw integrującego zdrowe dzieci z dziećmi o ograniczonych możliwościach i dziećmi z niepełnosprawnością.
Dostosowanie urządzeń do potrzeb dzieci i umożliwiających wspólną wesołą zabawę pomimo dzielących ich różnic oraz budujące
relacje społeczne bez barier. Wykorzystane zostaną nowoczesne i ekologiczne materiały przyjaznych dla dzieci i środowiska
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
działka 18/7 obręb 30919, w kształcie litery L pomiędzy ul. Roty a ul. Strażacką, na tyłach SP 217
granicząca z kortami tenisowymi stadionu dawnej Kadry
272 000,00 zł
41. Rembertów - nasza historia (2391)
Tablice – punkty informacyjne o historii Rembertowa i tablica informacyjna o St Szelowskim I burmistrzu Rembertowa.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
ul. Cyrulików / al. Chruściela (przy wyjściu z przejścia podziemnego ze stacji)
ul. Marsa/ ul. Bellony (przy wyjściu ze stacji, obok miejsca do parkowania rowerów)
al. Chruściela 28 (przy schodach wejściowych do ratusza)
al. Chruściela, rondo gen. Fieldorfa
al. Komandosów / ul. Niedziałkowskiego, skwer przed kościołem MBZ
holl lub przed wejściem do ratusza przy al. Chruściela 28 (dotyczy tablicy poświęconej burmistrzowi
Szelowskiemu)
34 194,00 zł
42. Cykl imprez plenerowych w Domu Kultury "Rembertów" (2611)
Projekt służyć ma wzbogaceniu oferty kulturalnej dzielnicy o imprezy plenerowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin
z dziećmi i seniorów. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, zapewnienie atrakcyjnej, o wysokich walorach edukacyjnych
możliwości spędzania wolego czasu na świeżym powietrzu. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 8 imprez plenerowych.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
Dom Kultury "Rembertów", Aleja Komandosów 8
28 000,00 zł
9
Rembertów
do dyspozycji 694 000 zł
43. Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 126. (2058)
Projekt zakłada renowację istniejącej już nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę
oraz bieżni, znajdujących się na terenie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126. W chwili obecnej nawierzchnia jest bardzo
zniszczona-wyeksploatowana i koniecznie wymaga wykonania prac renowacyjnych zapewniających bezpieczeństwo osobom
korzystającym z tego obiektu.
Lokalizacja projektu:
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Generała K. Z. "Wachnowskiego" 22,
Koszt realizacji
170 200,00 zł
44. Remont placu zabaw przy SP 189 (2189)
Odświeżenie i zakup nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci z klas nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 189 na Nowym
Rembertowie przy ul. Dwóch Mieczy.
Lokalizacja projektu:
Koszt realizacji
10
ul. Dwóch Mieczy 5
136 000,00 zł