ogłoszenie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju informuje, że w dniu 11 stycznia 2017r. od godziny 10.00,
w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 14 w Poraju,
odbędą się warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowywania potraw i wykorzystywania artykułów
spożywczych oraz warsztaty dietetyczne
dotyczące zdrowego żywienia, oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.
Podjęte działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Serdecznie zapraszamy
1

Podobne dokumenty