KFD2-ST2-Ex2 Separator sygnałów binarnych

Komentarze

Transkrypt

KFD2-ST2-Ex2 Separator sygnałów binarnych
Separator sygnałów binarnych
KFD2-ST2-Ex2
Konstrukcja
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
2-kanałowa bariera rozdzielająca
zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca)
wejścia stykowe lub typu NAMUR
aktywne wyjście półprzewodnikowe
kontrola usterki przewodu
odwrotna kolejność działania
Do SIL 2 wg IEC 61508
Widok z przodu
zdejmowane zaciski
niebieskie
1 2
4 5
żółta dioda LED:
wyjście
półprzewodnikowe I
Funkcja
3
6
KFD2-ST2-Ex2
1
OUT CHK PWR
dioda LED zielona:
zasilanie
2
Separator galwaniczny do obwodów iskrobezpiecznych.
czerwona dioda LED:
LB/LK kanał I
Przekazuje sygnały binarne (czujnik NAMUR / styk
mechaniczny) ze strefy zagrożonej wybuchem do strefy
bezpiecznej.
żółta dioda LED:
wyjście
półprzewodnikowe II
Czujnik zbliżeniowy lub styk steruje aktywnym wyjściem
tranzystorowym po stronie bezpiecznej. Stan wyjścia zmienia
się wraz ze zmianą stanu sygnału wejściowego.
S1
S2
S3
I
II
7 8 9
10 11 12
13 14 15
przełącznik S1
(kierunek działania
kanał I)
przełącznik S2
(kierunek działania
kanał II)
przełącznik S3
wykrywanie(LB-/LK)
czerwona dioda LED:
LB/LK kanał II
Stan wyjścia można zmienić na odwrotny przy użyciu
przełączników S1 i S2. Przełącznik S3 służy do włączania i
wyłączania funkcji wykrywania uszkodzenia linii w obwodzie
polowym.
zdejmowane zaciski
zielone
W przypadku wystąpienia błędu tranzystor powraca do stanu
bez zasilania.
Błąd jest sygnalizowany diodą LED zgodnie z NAMUR NE44
oraz przez osobne wyjście zbiorczej sygnalizacji błędu.
2
Data publikacji 2016-05-15 23:28
Data wydania 2017-01-27 181000_pol.xml
Przyłącze
KFD2-ST2-Ex2
400 Ω ≤ R ≤ 2 kΩ
I
10 kΩ
1+
10 kΩ
400 Ω ≤ R ≤ 2 kΩ
II
10 kΩ
I
9+
II
2+
3-
4+
10 kΩ
7+
5+
6-
14+
15-
Zone 0, 1, 2
Div. 1, 2
ERR 24 V DC
Power Rail
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
24 V DC
Zone 2
Div. 2
1
Dane techniczne
KFD2-ST2-Ex2
Dane ogólne
typ sygnału
Wejżcie binarne
Zasilanie
Przyłącze
Napięcie znamionowe
tętnienie prądu
Prąd znamionowy
Wejście
szyna zasilająca lub zaciski 14+, 15Ur
20 ... 30 V DC
Ir
≤ 50 mA
≤ 10 %
Przyłącze
zaciski 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Wartożci znamionowe
wg EN 60947-5-6 (NAMUR)
Napięcie pracy jałowej / prąd zwarcia
ok. 8 V DC / ok. 8 mA
Punkt przełączania / histereza
przełączania
1,2 ... 2,1 mA / ok. 0,2 mA
Kontrola usterki przewodu
przerwa I ≤ 0,1 mA , zwarcie I > 6 mA
Wyjście
Przyłącze
wyjście I: zaciski 7+ ; wyjście II: zaciski 9+
poziom sygnału
sygnał 1: (L+) - 3,5 V (100 mA, odporne na zwarcie)
sygnał 0: wyjście zablokowane (prąd szczątkowy ≤ 10 µA)
Wyjście I, II
sygnał ; wyjście półprzewodnikowe, aktywne
zbiorczy komunikat o błędzie
szyna zasilająca
właściwości transmisji
Częstotliwość przełączania
≤ 5 kHz
Izolacja elektryczna
Wejście/wyjście
Izolacja wzmocniona zgodnie z IEC 62103, napięcie znamionowe izolacji 300 Vrms
Wejście/zasilanie
Izolacja wzmocniona zgodnie z IEC 62103, napięcie znamionowe izolacji 300 Vrms
Wyjście/zasilanie
niedostępny , wspólny zacisk bieguna 14+
Wejście/wejście
niedostępny
Wyjście / wyjście
niedostępny , wspólny zacisk bieguna 14+
Zgodność z dyrektywami
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2014/30/UE
EN 61326-1:2013 (lokalizacja ośrodków przemysłowych)
Zgodnożć
Izolacja elektryczna
IEC 62103:2003
Kompatybilność elektromagnetyczna
NE 21:2004
Stopień ochrony
IEC 60529:2001
Wejście
EN 60947-5-6:2000
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Specyfikacja mechaniczna
Stopień ochrony
IP 20
Masa
ok. 150 g
Wymiary
20 × 119 × 115 mm , typ obudowy B2
Montaż
montaż na szynie znormalizowanej 35 mm wg EN 60715:2001
Dane dotyczące stosowania w
strefach zagrożonych wybuchem
Certyfikat badania typu UE
PTB 00 ATEX 2035
Data publikacji 2016-05-15 23:28
Data wydania 2017-01-27 181000_pol.xml
Oznakowanie
¬ II (1) G [Ex ia] IIC
¬ II (1) D [Ex ia] IIIC
Wejście
Napięcie
Prąd
Moc
Zasilanie
Ex ia IIC, Ex ia IIIC
Uo
10,5 V
Po
34 mW (charakterystyka liniowa)
Io
13 mA
Maksymalne napięcie bezpieczne Um
40 V DC (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
Maksymalne napięcie bezpieczne Um
40 V DC (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
Oznakowanie
¬ II 3G Ex nA II T4
Wyjście
Certyfikat
TÜV 99 ATEX 1499 X
Izolacja elektryczna
Wejście/wyjście
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Wejście/zasilanie
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Zgodność z dyrektywami
Dyrektywa 2014/34/UE
EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Atesty międzynarodowe
Atest FM
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
2
Dane techniczne
Schemat montażowy
KFD2-ST2-Ex2
116-0035
Certyfikat CSA
Schemat montażowy
Atest IECEx
Zatwierdzono dla
116-0047
IECEx PTB 05.0011
[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Informacje ogólne
Stosownie do wymagań należy przestrzegać certyfikatów badania typu WE, informacji na temat zgodności,
deklaracji zgodności, atestów zgodności i instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zob. www.pepperlfuchs.com.
Data publikacji 2016-05-15 23:28
Data wydania 2017-01-27 181000_pol.xml
Informacja uzupełniająca
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
3
Dane techniczne
KFD2-ST2-Ex2
Konfiguracja
Ustawienie przełącznika
S
1
1
4
2
5
2
OUT CHK PWR
2
3
3
9
12
15
3
2
2
8
11
14
Kierunek działania —
wyjście II aktywne
1
S1
S2
S3
1
7
10
13
Kierunek działania —
wyjście I aktywne
3
6
1
S1
S2
S3
Funkcja
I
Wykrywanie błędu
przewodu
Położen
ie
przy dużym prądzie
wejściowym
I
przy małym prądzie
wejściowym
II
przy dużym prądzie
wejściowym
I
przy małym prądzie
wejściowym
II
AN
I
WYŁ.
II
II
Stany działania
Obwody prądu sterującego
Sygnał wejściowy
Inicjator wysokoomowy /
styki otwarte
mały prąd wejściowy
Inicjator niskoomowy /
styki zwarte
duży prąd wejściowy
Przerwa przewodu,
zwarcie przewodu
Błąd przewodu
Ustawienie fabryczne: przełączniki 1, 2 i 3 w położeniu I
Akcesoria
Moduł dostarczania prądu stałego KFD2-EB2
Ten moduł dostarczania prądu stałego jest wykorzystywany do łączenia urządzeń 24 V DC za pomocą szyny zasilania.
Wyposażony w bezpiecznik moduł dostarczania prądu stałego może obsługiwać do 150 pojedynczych urządzeń, w zależności
od poziomu zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Styki mechaniczne z galwaniczną izolacją używają szyny zasilania
do przekazywania zebranych komunikatów błędów.
Szyna zasilania UPR-03 (Power Rail)
Szyna zasilania UPR-03 to kompletna jednostka składająca się z gniazd elektrycznych i szyny profilu aluminiowego o wymiarach
35 mm x 15 mm. Aby działała, wystarczy po prostu podłączyć urządzenia.
Szyna profilowa K-DUCT z szyną zasilania
Szyna zasilania i szyna profilowa nie musz¹ byæ pod³¹czone za pomoc¹ zacisków do poszczególnych urz¹dzeñ!
Data publikacji 2016-05-15 23:28
Data wydania 2017-01-27 181000_pol.xml
Szyna profilowa K-DUCT to profil aluminiowy z umieszczoną w nim szyną zasilania i dwoma zintegrowanymi kanałami
kablowymi do kabli systemowych i połączeniowych. Zestaw ten nie wymaga zatem użycia żadnych dodatkowych kabli.
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
4