kitchen collection

Komentarze

Transkrypt

kitchen collection
IKONY / ICONS
minimalny rozmiar szafki / minimal cabinet size
zlewozmywak do szafki narożnej / sink for corner cabinet
zlewozmywak odwracalny / reversible sink
zlewozmywak wpuszczany w blat / inset sink
zlewozmywak na równi z blatem / flushmount sink
zlewozmywak podblatowy / undermount sink
PIĘKNO NA CO DZIEŃ
EVERYDAY BEAUTY
zlewozmywak nameblowy / countertop sink
montowany za pomocą silikonu / silicone installation
nie posiada zaczepów / no hooks necessary
z zaczepami / with hooks
Każdym naszym produktem udowadniamy, że proza codziennego życia może być naznaczona pięknem.
With every our product we prove that everyday life can be marked with beauty.
wycięcie według wykrojnika / cutting with sawing template
w komplecie zestaw syfonowy automatyczny / provided with automatic siphone
możliwość podłączenia do zmywarki / possibilty of dishwasher connection
możliwość montażu młynka / possibility of installing a waste disposer
dostępny w 12 kolorach / available in 12 colours
1
RODZINA DOŚWIADCZENIE WZORNICTWO
FAMILY EXPERIENCE DESIGN
KUCHNIA
KITCHEN
Kolejną kartą w dziejach firmy było rozpoczęcie produkcji
Next step in the company story was production of kitchen
zlewozmywaków, które szybko podbiły serca klientów
sinks that soon won hearts of clients all over the world.
z różnych stron świata. Z czasem popyt osiągnął tak duże
The demand for them was gradually so big that we had
rozmiary, że konieczne było stworzenie osobnego zakładu
to set up a separate production facility dedicated only
do ich produkcji. Bogata oferta kształtów zlewozmywa-
for them. Wide range of shapes makes Marmorin kitchen
ków Marmorinu to propozycja dla miłośników dobrego
sinks perfect option for enthusiasts of good design and
designu i wygody użytkowania. Inteligentne rozwiązania,
usage comfort. Smart solutions, multi functionality
mnogość funkcji i wzornictwo najwyższej próby odmienią
and top level of design are able to transform every single
każdą kuchnię. Doskonale zaprojektowane, precyzyjnie
kitchen space. Perfect project and realisation of these
wykonane z najwyższej jakości materiałów produkty
high quality products combine exceptional look, security,
łączą wyjątkowy wygląd, bezpieczeństwo, higienę i przy-
hygiene and pleasure of usage.
Fot. B.Marciniak
jemność eksploatacji.
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO
HOW IT STARTED
W 1985 roku z marzeń i pasji tworzenia zrodził się
Marmorin was born 1985 of dreams and passion for
Marmorin. Początek naszej działalności to produkcja
design. Our activity started with production of counter-
blatów i stołów z lanego marmuru. Z biegiem lat zajęli-
tops and tables made of poured marble that was soon
śmy się produkcją umywalek i wybraliśmy specjalizację
followed by washbasins. We decided to specialise in
w branży sanitarnej. Spełniające najwyższe normy
sanitary equipment. Our high quality products initially
produkty początkowo trafiały głównie na rynki euro-
enjoyed popularity in Western Europe and we were
pejskie, a my zdobywaliśmy doświadczenie w produkcji
gaining experience from manufacturing for other brands
dla innym marek i marzyliśmy o własnej. To marzenie
dreaming of our own one. This dream came true. Our
się spełniło. Do portfolio umywalek dołączyły brodziki
portfolio expanded with shower trays and bathtubs
i wanny sygnowane logo Marmorin. Dziś wyróżniane za
signed with Marmorin logo. Our products are highly
wzornictwo, wykonane w nowoczesnych technologiach
valued both in Poland and abroad and are nowadays
produkty cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie. Nie
frequently awarded for design and state-of-art techno-
przestajemy marzyć i nie boimy się sięgać po więcej.
logy. We still have dreams and we are not afraid of taking
up new challenges.
2
3
Fot. B.Marciniak
OD IDEI DO PRODUKTU
FROM IDEA TO PRODUCT
Marmorin Design Studio to przede wszystkim ludzie. I to jeszcze nic niezwykłego. Niezwykli są
oni – specjaliści w kilku dziedzinach: projektanci, graficy, modelarze, pracownicy laboratorium,
zjednoczeni wokół jednego celu.
Marmorin Design Studio is based first of all on people. It is nothing unusual, but unusual are
the people themselves – professionals in a number of branches: designers, graphic designers,
model builder, lab specialists, all focused on the same goal.
www.marmorindesignstudio.pl
4
5
MINIMALNY ROZMIAR SZAFKI
MINIMAL CABINET SIZE
40
cm
45
cm
FOORN II
str. 29
LANDO
str. 13
FADO
str. 49
VOGA I
str. 73
OTAGO
str. 91
KORUND
str. 95
DURO
str. 103
DURO
str. 103
50
TANAT
str. 93
NERO
str. 25
TORRO
str. 101
KOVA
str. 93
LAVER
str. 89
DURO
str. 104
FADO
str. 49
IGNIS
str. 85
NERO
str. 25
BATEA
str. 65
DEBRA
str. 92
VOGA II
str. 69
DEBRA
str. 82
VOGA II
str. 69
OTAGO
str. 90
TORRO
str. 101
IGNIS
str. 84
CIRE
str. 97
60
LANDO
str. 13
FADO
str. 49
FADO
str. 49
TONO
str. 87
TONO
str. 86
PROFIR
str. 79
VOGA I
str. 73
VOGA I
str. 72
TESSA
str. 53
CIRE
str. 97
DEBRA
str. 81
COMBO
str. 17
IGNIS
str. 85
LANDO
str. 13
DURO
str. 102
AKO
str. 37
OPAL
str. 33
AKO
str. 37
CIRE
str. 98
70
PROFIR
str. 78
OLWIN II
str. 61
OLWIN I
str. 61
80
EWIT
str. 57
EWIT
str. 57
RUBID
str. 41
CIRE
str. 96
90
CORNER SINK CABINET
HALIT
str. 21
BARIO
str. 75
BARIO
str. 76
BARIO
str. 76
6
BARIO
str. 76
cm
BARIO
str. 75
DEBRA
str. 81
DEBRA
str. 81
+
DURO
str. 104
+
CIRE
str. 88
+
7
BARIO
str. 74
cm
CIRE
str. 97
OTAGO
str. 91
cm
VOGA I
str. 73
VOGA II
str. 69
DEBRA
str. 82
PROFIR
str. 79
EWIT
str. 57
cm
DATO
str. 106
cm
VOGA II
str. 69
60
LAVER
str. 89
LAVER
str. 88
BARIO
str. 75
FOORN I
str. 29
DURO
str. 103
IVO
str. 45
KORUND
str. 95
IGNIS
str. 85
VASK
str. 93
IVO
str. 45
PROFIR
str. 79
+
TORRO
str. 100
+
cm
COLLECTION
LANDO
Design: Marmorin Design Studio
10
11
LANDO
Seria zlewozmywaków Lando to pełna dowolność w aranżacji strefy
wody. Opcja samodzielnego komponowania mis umożliwia optymalne
dostosowanie funkcji zlewozmywaka do indywidualnych upodobań.
Licowane z blatem komory doskonale komponują się z wystrojem
wnętrza i nie ingerują w jego przestrzeń.
The series of kitchen sinks Lando is distinguished by full freedom of
water sphere arrangements. The option of own bowl composition
enables the users to combine the sink function with individual preferences. The sink bowls and the counter form perfectly flat surface and
match kitchen design not interfering with its space.
LANDO 220 1K
370
420
Index : 709 100 0xx
170
220
25
120
137
Ø90
LANDO 520 1K
370
190
470
520
25
207
Ø90
420
Index : 709 103 0xx
LANDO 720 1,5K
370
Ø90
165
480
420
Index : 709 503 0xx
25
12
13
207
137
120
190
720
COMBO
Design: Marmorin Design Studio
14
15
COMBO
Combo to propozycja dla wielbicieli inteligentnych rozwiązań. Wielozadaniowy zlewozmywak oferuje dużą, głęboką komorę oraz komfortową
strefę do odkładania. Zastosowane rozwiązania projektowe umożliwiają
wygodną segregację naczyń. Combo świetnie sprawdza się w prostych,
dynamicznie urządzonych wnętrzach.
Combo is a proposal for those who love intelligent solutions. Multifunctional sink offers a big, deep bowl as well as comfortable draining
space. Designing solution applied in this product enable comfortable
dish segregation and fits in simple, dynamic interiors.
38
156
COMBO
KRATKA / RACK
Index : KR 285
285
COMBO 850 1,5K
Index : 713 503 0xx
16
17
37
60
207
60
137
130
20
45 230
850
120
190
325
125
Ø90
540
420
330
Ø35
HALIT
Design: Marmorin Design Studio
18
19
HALIT
Nietypowy projekt przeznaczony dla wielbicieli subtelnej elegancji.
Klasyczny wzór zlewozmywaka przełamany został geometrycznym
kształtem ociekacza. Duża i funkcjonalna komora umożliwia wygodne
wykonywanie czynności kuchennych.
Unusual project designed for lovers of decent elegance. Classical form
of the sink was broken with geometrical shape of the draining board.
Big and manageable bowl cares for comfortable kitchen work.
HALIT 800 1KO
Index : 520 113 0xx
470
Ø90
350
Ø35
500
20
21
40
220
200
800
NERO
Design: Marmorin Design Studio
22
23
NERO
Seria zlewozmywaków nakładanych na szafkę. Design Nero doskonale komponuje się z tradycyjnym, stonowanym wzornictwem kuchni
urządzonych w klasycznym stylu. Wygodny ociekacz w formie półki
i dodatkowe akcesoria zaprojektowane w stylistyce serii multiplikują
funkcjonalność zlewu.
NERO 550
NERO 550 1K
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KN 544
Index : 714 103 0xx
110
Ø35
450
610
40
160
Collection of countertop sinks. Nero can be very well composed with
traditional descent design of classical style kitchens. Comfortable
draining board in a shelf form and extra accessories matching the sink
style make the sink even more functional.
544
NERO 550
50
50
Ø90
450
550
30
266
217
200
DESKA / CUTTING BOARD
Index : DN 544
544
NERO 800 1KO
Index : 714 113 0xx
450
610
110
Ø35
NERO 800
240
25
207
190
434
24
460
800
41
240
50
50
Ø90
DESKA / CUTTING BOARD
Index : DN 434
FOORN
Design: Piotr Wełniak
26
27
FOORN
Foorn to przykład niekonwencjonalnego spojrzenia na wzornictwo
w kuchni. Na powierzchni ociekacza oraz w głębi zlewozmywka wykonano zdobienia o nieco kapryśnych i nieregularnych kształtach.
Decory przygotowane zostały w dwóch wariantach: z otwartymi lub
zamkniętymi liniami. Design zlewozmywaka Foorn doskonale ociepla
chłód stalowych frontów i blatów z polerowanego betonu bez szkody
dla elegancji pomieszczenia.
Foorn is an example of unconventional approach to kitchen design.
Surface of the draining board and the sink inside are decorated with
a bit fanciful irregular shapes. The decorative elements are in two
options: with open or closed lines. The kitchen sink design softens
the cold impression of the metal cupboards and countertops made of
polished concrete with no harm to the elegance of the interior.
FOORN I 1000 1KO
Ø35
Index: 450 113 0xx
20
420
500
Ø90
210
250
500
1000
FOORN II 1000 1KO
Index: 460 113 0xx
Ø35
20
420
500
Ø90
28
29
250
420
210
1000
OPAL
Design: Piotr Wełniak
30
31
OPAL
Zlewozmywak Opal to funkcjonalność miękko płynącej formy w najczystszej
postaci. Dedykowany wnętrzom urządzonym w prostym i funkcjonalnym stylu.
Doskonale sprawdza się na wyspie kuchennej w dużych, jasnych kuchniach. Rant
zlewozmywaka podniesiony nad wysokość blatu o osiem centymetrów daje
efekt ergonomii i wygody użytkownika.
Opal is all about functionality of softly flowing pure lines. Dedicated for simple
and handy interiors, perfect for kitchen islands in spacious, light-coloured kitchens. The sink edge eight centimeters higher than the countertop surface was
designed with due regard to ergonomic principles and care for user comfort.
OPAL 1000 1,5KO
Ø90
285
205
440
500
Index : 440 513 0xx
440
32
33
270
255
140
1000
AKO
Design: Marmorin Design Studio
34
35
AKO
Linia Ako wyróżnia się niekonwencjonalnym obniżeniem komory, która
może być traktowana jako jedna duża lub dwie mniejsze. Dzięki temu
zabiegowi zlewozmywak dopasowuje się do aktualnych potrzeb użytkownika. Druga komora może pełnić rolę ociekacza lub przestrzeni
dodatkowej.
The Ako line is distinguished by unconventional, lowered bowl, that can
be treated as one big or two smaller ones. Thanks to this feature the
sinks can be adjusted to the current needs of the user. The second bowl
can serve as draining board or extra space.
AKO
95
330
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KA 343
343
AKO 800 1KO
Index : 711 113 0xx
295
Ø90
410
300
360
450
Ø35
45
207
120
190
800
AKO 800 1,5K
Index : 711 503 0xx
295
Ø90
407
35
268
45
36
37
207
190
800
360
450
Ø35
RUBID
38
39
RUBID
Rubid to propozycja dla miłośników dużych zlewozmywaków utrzymanych
w stylu retro. Wykonany z nowoczesnych materiałów model swoim kształtem
przypomina bogate wzornictwo sprzed lat. Rubid sam w sobie stanowi ozdobne
wykończenie każdej kuchni. Duży i wygodny ociekacz wieńczy specjalnie
zaprojektowana ścianka ochronna. Nakładany na szafkę zlewozmywak dobrze
prezentuje się w ciepłych i przytulnych wnętrzach. Doskonale komponuje się
z tradycyjną stolarką i decorami.
Rubid is a proposal for those who love big retro kitchen sinks. Although made
of modern materials the shape of the model resembles rich design from from
the past. Rubid is itself a decorative kitchen finishing. Big and comfortable
draining board is finished with an extra protective wall. This countertop sink
fits perfectly in warm and cosy interiors. Goes well with traditional kitchen
styles and decorative elements.
RUBID 895 1KO
Index : 230 115 0xx
Ø35
41
895
220
270
250
40
150
420
490
615
Ø90
IVO
Design: Marmorin Design Studio
42
43
IVO
Zlewozmywaki Ivo mogą być licowane z powierzchnią blatu lub montowane
w tradycyjny sposób. Gwarantują optymalną prostotę i czystość kształtów.
Oparty na łagodnych liniach, łączy komfort użytkowania i transparentny
design. Duża komora i wygodny ociekacz maksymalizują funkcjonalność
stanowiska do zmywania.
The kitchen sinks Ivo can face the countertop or can be fitted in traditional
way. It guarantees optimal simplicity and clear shapes. Based on subtle
lines, it combines usage comfort and transparent design. Big bowl and
comfortable draining board maximize functionality of the washing-up place.
Index : 710 103 0xx
Ø35
Ø35
IVO 600 1K
340
493
340
500
80
80
Index : 718 103 0xx
40
40
520
40
520
593
Index : 710 113 0xx
Ø35
Ø35
340
493
340
500
80
80
Index : 718 113 0xx
Ø90
40
207
190
15º
207
190
12
600
40
Ø90
Ø90
Ø90
36
520
520
843
44
207
15º
190
207
190
13
850
45
IVO 850 1KO
FADO
Design: Marmorin Design Studio
46
47
FADO
FADO 260 0,5K
400
Ø90
Ascetyczna kolekcja zlewozmywaków podblatowych Fado dyskretnie
komponuje się z wzornictwem kuchni. Dedykowany harmonijnym
kuchniom model, skrywa swoją regularną bryłę pod powierzchnią blatu.
Zaprojektowane na bazie klasycznych, regularnych kształtów komory
funkcjonalnie spełniają swoje zadanie. Nie ingerują w wystrój wnętrza
i nie zakłócają efektownej aranżacji przestrzeni.
460
Index: 425 100 0xx
Ascetic collection of undermount kitchen sinks Fado matches discretely
the kitchen design. This dedicated for harmonious kitchens model hides
its regular shape under the countertop. Designed based on classical, regular shapes bowls comply with functional duties of kitchen sink. They
do not interfere with interior design and do not disturb sophisticated
space arrangement.
155
140
200
260
FADO 460 1K
400
Ø90
460
Index: 426 100 0xx
200
215
200
400
460
FADO 560 1K
400
Ø90
460
Index: 428 100 0xx
215
200
500
560
FADO 560 1,5K
Ø90
280
45
175
48
49
215
120
200
560
460
400
Index: 427 500 0xx
TESSA
Design: Marmorin Design Studio
50
51
TESSA
Zlewozmywak o bardzo niekonwencjonalnym kształcie. Dużej komorze towarzyszy ciekawie wyprofilowany, funkcjonalny ociekacz. Awangardowa bryła
przełamuje ascetyzm wnętrz utrzymanych w chłodnym stylu i stonowanych
barwach. Ciekawy akcent niecodziennej formy nadaje kuchni niepowtarzalnego
charakteru.
Kitchen sink of very unconventional form. Next to the bowl is an interestingly
profiled, functional draining board. The new cutting-edge form of the sink
breaks up the ascetic style of interiors where dominate cool wand decent colours.
An interesting accent of extraordinary sink form gives the kitchen a unique touch.
TESSA 950 1KO
Index : 715 113 0xx
355
450
40
Ø35
216
400
950
199
163
80
55
Ø90
52
53
EWIT
Design: Marmorin Design Studio
54
55
EWIT
Seria zlewozmywaków Ewit proponuje harmonijne proporcje
odpowiednie dla dużych i małych kuchni. Dyskretne wzornictwo to gwarancja, że model doskonale wpisze się we wnętrze
kuchenne, niezależnie od stylu, w jakim zostało ono urządzone.
The series of kitchen sinks Ewit offers harmonious proportions
suitable for both small and bigger kitchens. Discrete design makes
sure that it fits well in many interiors regardless of their style.
EWIT 595 1K
Index: 515 103 0xx
630
Ø90
435
Ø35
210
185
505
595
EWIT 895 1KO
Index: 515 113 0xx
630
Ø90
450
80
Ø35
210
185
505
895
EWIT 895 2K
Index: 515 203 0xx
Ø90
395
355
420
630
Ø35
395
56
57
210
185
895
OLWIN
Design: Marmorin Design Studio
58
59
OLWIN
Rodzina zlewozmywaków Olwin wyróżnia się rantem podniesionym
ponad wysokość blatu. Praktyczny w formie model wyposażono
w dużą, wygodną komorę idealną do większych naczyń. Olwin dobrze
prezentuje się w przestronnych kuchniach o chłodnym, profesjonalnym
klimacie. Model doskonale przełamuje proste, gładkie wzornictwo bez
szkody dla precyzji, z jaką zaaranżowano wnętrze.
The family of Olwin sinks is distinguished by higher edge, going beyond
the countertop. This practical model has been equipped with big,
comfortable bowl able for bigger dishes. Olwin looks good in spacious
kitchen of more professional, colder style. The model perfectly breaks
simple, plain design with no harm to precision of the kitchen image.
OLWIN II 870 1K
Ø90
13
450
424
Index : 525 103 0xx
844
215
200
60
870
OLWIN I 870 1,5K
450
424
Index : 525 503 0xx
Ø90
13
200
13
631
13
60
145
215
200
130
60
870
61
BATEA
Design: Zofia Żadan
62
63
BATEA
Projekt powstał z inspiracji szlakami wody w naturze. Niecodzienna aranżacja
misy jest próbą wydłużenia tej drogi we współczesnej kuchni dostosowanej
do potrzeb użytkownika. Unikatowe spłycenie ułatwia sięganie do wnętrza.
Geometryczne, tarasowo ułożone poziomy ocieku pozwalają na umieszczenie
w zlewozmywaku wielu elementów jednocześnie. Model doskonale prezentuje
się w nowoczesnych wnętrzach wykończonych awangardowym detalem.
The project was inspired by flows of water in the nature. The extraordinary
arrangement of the bowl is an attempt to prolong this natural waterflow in the
contemporary kitchen responding to user’s needs. Unique lowered surface facilitates reaching the inside. Geometrical layers of efflux enable putting in the sink
various elements at the same time. The model fits very well to modern interiors
finished with cutting-edge details.
BATEA 890 1KO
80
349
70 165
200
13
Ø90
13
Index : 716 113 0xx
250
500
242 65
474
307
Ø35
64
197
180
890
65
VOGA II
Design: Piotr Wełniak
66
67
VOGA II
VOGA II 620 1K
Index : 712 103 0xx
Ø90
Propozycja urzekająco czystej formy dla nowoczesnych kuchni.
Łagodne zaokrąglenie jednej ściany misy przełamuje prostotę
zlewozmywaka i nadaje mu ciekawego charakteru. Wygodny
ociekacz bez dodatkowych zdobień doskonale komponuje się
z przemysłową surowością blatu.
510
350
80
Ø35
500
190
207
620
Proposal of charmingly pure form for modern kitchens. Soft
rounding of one of the bowls breaks the simplicity of the sink
and cares for an interesting form. Comfortable draining board
with no additional decorations fits perfectly to the industrial
severity of the countertop.
VOGA II 725 1,5K
Index : 712 503 0xx
Ø90
200
45
510
350
80
Ø35
360
207
190
150
725
VOGA II 840 1KO
Index : 712 113 0xx
510
350
80
Ø35
Ø90
360
190
207
840
VOGA II 1000 1,5KO
Index : 712 513 0xx
200
45
360
68
69
207
190
150
1000
510
Ø90
350
80
Ø35
ESSENTIAL
COLLECTION
VOGA I
VOGA I
Design: Piotr Wełniak
VOGA I 540 1K
Ø35
Ø90
Marriage of tradition and modern design. Rough estetics of the
series was softened with subtle wave. Captivating design of
simplicity and ellegance. Model designed for smaller kitchen.
Index: 110 103 0xx
310
408
Połączenie tradycji z nowoczesnością. Surowa estetyka serii
złagodzona została subtelną falą. Design urzeka prostotą
i elegancją. Model przeznaczony dla mniejszych kuchni.
205
190
380
540
VOGA I 635 1,5K
Index: 110 503 0xx
Ø90
205
380
540
Ø35
295
205
190
150
635
VOGA I 716 1KO
index: 110 113 0xx
Ø35
540
Ø90
VOGA I 950 1,5KO
380
295
716
Index: 110 513 0xx
72
190
205
73
205
300
190
210
150
950
540
Ø90
380
Ø35
BARIO
BARIO
BARIO 590 1K
Design: Marmorin Design Studio
Index: 120 103 0xx
Ø90
500
Utrzymana w tonie klasycznej nowoczesności seria doskonale
łączy design z ideą przedmiotu codziennego użytku. Funkcjonalność i ergonomia oraz łatwość aranżacji zabudowy
kuchennej to tylko kilka z wielu zalet tej linii.
375
Ø35
520
This classically modern series successfully combines design
with everyday usage objects. Functionality and ergonomics
along with simplicity of kitchen arrangements are only a few
of numerous advantages of this line.
210
195
590
BARIO 995 1K2O
Index: 120 143 0xx
Ø90
500
390
Ø35
215
200
340
995
BARIO 1000 1KO
Index: 120 113 0xx
Ø35
800
190
Ø90
500
380
Ø90
BARIO 960 1K2OT
74
460
1000
207
215
200
350
960
190
Index: 120 743 0xx
380
500
268
Ø35
75
BARIO
BARIO 600 1.5K
Index : 120 503 0XX
215
340
600
200
125
150
415
Ø90
500
325
Ø35
BARIO 800 1.5KO
Index : 120 533 0XX
Ø90
150
500
325
415
Ø35
340
215
200
125
800
BARIO 1000 1.5KO
Index : 120 513 0XX
325
415
500
Ø35
Ø90
40
215
340
200
125
150 25
1000
BARIO
130
Koszyk kompatybilny z :
Steel colander compatible with:
340
51
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index: KB 345
76
77
PROFIR
PROFIR
PROFIR 860 1KO
Design: Marcin Jędrzak
Index: 160 113 0xx
Ø90
Big working surface, precise divergence of the drainer and shape functionality are the main assets of this collection. Simple
and pure form of this sink transparently matches many types
of kitchen interiors.
500
Duża powierzchnia użytkowa, precyzyjne odchylenie ociekacza
oraz funkcjonalność kształtów to główne atuty kolekcji. Prosta
i czysta forma zlewozmywaków transparentnie dopasowuje się
do wnętrz kuchennych w dowolnym stylu.
400
Ø35
400
230
215
860
PROFIR 860 2K
Index: 160 203 0xx
Ø90
400
500
Ø35
345
230
215
215
860
PROFIR 1000 1,5KO
Index: 160 513 0XX
Ø35
400
500
Ø90
Ø90
210
1000
PROFIR 1160 2KO
320
320
70
230
215
230
215
215
78
320
1160
160
Index: 160 213 0xx
400
500
Ø35
79
DEBRA
DEBRA
DEBRA 830 2KON
Index: 436 213 0XX
83
0
Design: Marmorin Design Studio
Ø35
3
13
36
0
61
8
Wielkość komory gwarantuje komfort i swobodę użytkowania.
Geometryczne kształty serii doskonale wpisują się w kuchenny
design, porządkują go jednocześnie nadając wnętrzu nowoczesnego charakteru.
Ø90
4
43 10
5
The size of the bowl guarantees comfort and pleasure of usage.
Geometric shapes perfectly complete and order kitchen space
and at the same time provide it with some modern character.
217
200
310
DEBRA 800 2K
Ø90
360
510
434
230
387
120
Ø35
Index: 436 203 0XX
339
207
190
800
DEBRA 1000 1,5KOT
Index: 436 613 0XX
700
297
Ø35
Ø90
80
81
207
257
130
360
190
1000
510
373
434
196
DEBRA
DEBRA 620 1K
Index: 436 103 0XX
Ø35
Ø90
510
387
250
207
190
544
620
DEBRA 840 1KO
Index: 436 113 0XX
395
510
Ø90
434
350
Ø35
360
207
190
840
DEBRA 1000 1,5KO
Index: 436 513 0xx
434
350
510
445
Ø35
Ø90
207
130
82
360
190
200
1000
83
IGNIS
IGNIS
IGNIS 620 1KO
Design: Marmorin Design Studio
Index : 435 133 0xx
Ø90
Balanced shape perfectly matches state-of-art kitchen. Profiled drainer
upgrades the design value of the object and facilitates water disposal.
390
Harmonijny kształt zlewozmywaka doskonale pasuje do nowoczesnej
kuchni. Przestrzennie wyprofilowany ociekacz podnosi wartość wzorniczą oraz ułatwia odprowadzanie wody.
470
Ø35
350
197
180
620
IGNIS 770 1,5KO
Index : 435 513 0xx
180
390
Ø90
470
280
Ø35
350
197
180
130
770
IGNIS 770 2K
Index : 435 203 0xx
325
770
350
84
197
180
770
85
197
Index : 435 113 0xx
325
180
IGNIS 770 1KO
390
Ø90
470
Ø90
390
Ø35
470
Ø35
TONO
Ø35
425
500
Design: Monika Elikowska Opala, Wojciech Opala
Ø90
Ciekawe rozwiązanie dla nowoczesnych, śmiało zaaranżowanych kuchni.
Zaproszenie do zabawy kształtem. Zaskakująca i bardzo praktyczna konfiguracja komory ułożonej pod ciekawym kątem daje efekt nieoczywistej aranżacji
przestrzeni do zmywania. W wersji z ociekaczem lub bez.
TONO 800 1KO
190
497
800
500
55
208
Ø90
420
Ø35
Index: 430 113 0xx
86
87
205
TONO 623 1K
Index : 430 103 0XX
Interesting solution for modern, adventurous kitchens. Invitation to play with
shape. Surprising and very practical configuration of bowl place at an interesting
angle provides an effect of non-obvious washing-up space. Available with or
without drainer.
190
500
623
LAVER
LAVER
LAVER 500 1K
Design: Marcin Jędrzak
Index: 510 103 0xx
Ø35
Ø90
500
Modern form with very solid look. Designed for classical and
more modernistic kitchens.
320
Nowoczesna forma o solidnym wyglądzie. Stworzona z myślą
o klasycznych i nieco bardziej modernistycznych kuchniach.
195
180
410
500
LAVER 880 1.5KO
Index: 510 513 0xx
155
500
410
Ø90
230
Ø35
345
195
180
90
880
LAVER
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index: KL 406
Ø90
Koszyk kompatybilny z :
Steel colander compatible with:
500
410
Ø35
LAVER 780 1KO
Index: 510 113 0xx
161
345
780
88
22
195
180
422
89
OTAGO
OTAGO
OTAGO 500 1K
Design: Marcin Jędrzak
Index: 505 803 0xx
Wyważone proporcje to połączenie dobrego designu z komfortem
użytkowania. Uniwersalny wzór znakomicie wpisuje się w przestrzeń
kuchenną o dowolnym stylu.
325
Ø90
Balanced proportions and marriage of good design and usage comfort.
Universal style matches numerous types of kitchen arrangements.
500
Ø35
410
195
180
500
OTAGO 880 1.5KO
Index: 505 513 0xx
Ø35
110
500
240
410
Ø90
330
190
180
98
880
OTAGO
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index: KO 444
Ø35
330
163
780
432
21
180
Index: 505 113 0xx
190
OTAGO 780 1KO
Koszyk kompatybilny z :
Steel colander compatible with:
500
410
Ø90
90
91
TANAT, KOVA & VASK
TANAT 500 1K
Index: 270 803 0xx
Jednokomorowe zlewozmywaki zaprojektowane na praktycznej, ergonomicznej bazie koła. Niewielkie wymiary i subtelna forma
doskonale sprawdzają się w małych kuchniach. Minimalistyczny design znakomicie wpisuje się we wnętrza urządzone w różnych stylach.
Ø35
40
350
Ø90
500
105
Single bowl kitchen sinks designed based on practical circular form. Small dimensions and subtle form are ideal solution for tiny kitchens.
Minimalistic design perfectly matches various types of interiors.
420
500
195
177
40
KOVA 500 1K
Index: 250 803 0xx
Ø90
350
500
Ø35
205
190
430
500
VASK 450 1K
Index: 260 803 0xx
Ø90
300
450
Ø35
92
93
205
187
370
450
KORUND
KORUND
KORUND 760 1KO
Index: 190 113 0xx
Ø90
Traditional style kitchen sinks with exclusive touch. Series for those
who appreciate everlasting, classical design.
470
Tradycyjna forma zlewozmywaków w ekskluzywnym wykończeniu.
Seria dedykowana zwolennikom ponadczasowego, klasycznego wzornictwa.
380
Ø35
330
165
150
760
KORUND 935 1,5KO
Index: 190 513 0xx
Ø90
145
150
135
95
165
330
935
94
275
385
470
Ø35
CIRE
CIRE
CIRE 630 1,5K
Design: Marmorin Design Studio
Index : 375 503 0xx
420
500
195
Seria zlewozmywaków stworzonych z myślą o zwolennikach
klasycznych form. Geometryczne wzory zostały wzbogacone
praktycznymi akcesoriami ułatwiającymi codzienne czynności
kuchenne.
145
Ø35
Ø90
Series of sinks created for these who prefer classical forms.
Geometric pattern were enhanced with helpful accessories
that facilitate everyday kitchen work.
330
630
180
130
155
CIRE 860 1KO
Index : 375 113 0xx
500
420
Ø35
Ø90
195
180
350
860
CIRE 1000 2KO
Index : 375 213 0xx
Ø35
245
330
1000
940
145
180
195
97
195
330
180
155
130
96
500
420
Ø90
CIRE 940 1,5KO
Index : 375 513 0xx
Ø90
500
420
Ø35
CIRE
CIRE 870 2K
Index : 375 203 0xx
500
420
Ø35
Ø90
360
40
195
70
870
180
360
CIRE 1000 1,5KOT
500
420
195
232
256
330
145
Index : 375 613 0xx
Ø90
Ø35
130
180
363
1000
CIRE
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index: KC 484
143
Koszyk kompatybilny z :
Steel colander compatible with:
21
462
98
99
TORRO
TORRO
TORRO 800 1KO
Design: Marmorin Design Studio
Index: 220 133 0xx
420
Seria zlewozmywaków o wyrazistym designie. Duża komora
gwarantuje wygodę i swobodę zmywania. W wersji z praktyczną przestrzenią zapasową lub z jedną komorą o wybranej
wielkości.
500
Ø35
Ø90
Series of sinks of remarkable design. Big bowl guarantees
comfort and freedom of washing-up. Optionally with practical
storage space or one more bowl of optional size.
360
192
175
800
TORRO 900 1KO
Index: 220 113 0xx
Ø90
460
192
175
900
420
Ø90
500
Ø35
TORRO 980 1.5KOT
100
245
192
330
175
980
130
Index: 220 613 0xx
101
500
420
Ø35
DURO
DURO
DURO 520 1K
Praktyczne zlewozmywaki o stonowanym wzornictwie. Doskonałe
do tradycyjnie urządzonych kuchni. W serii modele do wszystkich
typów zabudowy.
Index: 130 803 0xx
390
Practical sinks of moderate design. Perfect for traditional kitchen.
Models of the series match all types of kitchen equipment.
Ø90
520
Ø35
193
180
440
DURO 620 1KO
Index: 130 133 0xx
470
400
Ø35
Ø90
325
195
180
620
DURO 770 1KO
Index: 130 113 0xx
Ø35
400
Ø90
470
Ø90
400
470
Ø35
325
770
330
102
195
180
770
103
195
330
180
DURO 770 2K
Index: 130 203 0xx
DURO
DURO 770 1,5KO
Index: 130 513 0xx
160
325
195
180
100
770
400
Ø90
470
250
Ø35
DURO 940 1K2OT
Index: 130 743 0xx
Ø90
345
470
Ø35
405
104
193
180
940
105
DATO
Zaprojektowany na bazie kwadratu zlewozmywak z dużą komorą i małym ociekaczem. Oszczędza miejsce na blacie bez kompromisu dla wygody zmywania.
Design based on a square sink with big bowl and small drainer. Saves space on
the kitchen board without compromising on washing-up comfort.
Ø90
440
345
Ø35
AKCESORIA
ACCESSORIES
378
Index: 240 113 0xx
106
200
DATO 650 1KO
184
650
107
BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE
FAUCETS
AKCESORIA
ACCESSORIES
AKO
COMBO
NERO 550
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KA 343
KRATKA / RACK
Index : KR 285
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KN 544
NERO 800
NERO 550
DESKA / CUTTING BOARD
Index : DN 434
DESKA / CUTTING BOARD
Index : DN 544
BIAŁY / WHITE*
BIAŁY / WHITE*
SAFARI / SAFARI*
Index : 6113
Index : 6213
Index : 1113
PIASKOWY / SAND*
PIASKOWY / SAND*
SAFARI / SAFARI*
Index : 7113
Index : 7213
Index : 1213
CZARNY / BLACK*
CZARNY / BLACK*
Index : 2113
Index : 2213
ESSENCIAL COLLECTION
BARIO
CIRE
LAVER
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KB 345
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KC 484
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KL 406
* zdjęcie poglądowe / demonstrative picture
OZDOBNE SITKA DO ZLEWOZMYWAKÓW
DECORATIVE KITCHEN SINK STRAINERS
OTAGO
KOSZYK / STEEL COLANDER
Index : KO 444
108
Dostępne dla modeli TESSA, BATEA, IVO, OPAL
bez dodatkowej opłaty. Dla pozostałych modeli
sitka dostępne za dodatkową opłatą.
Dostępne dla modeli LANDO, OLWIN, COMBO,
VOGA II bez dodatkowej opłaty. Dla pozostałych
modeli sitka dostępne za dodatkową opłatą.
Available for models TESSA, BATEA, IVO, OPAL
with no extra charge. For other models strainers
are available upon extra payment.
Available for models LANDO, OLWIN, COMBO,
VOGA II with no extra charge. For other models
strainers are available upon extra payment.
109
DOBÓR KOLORYSTYKI PRODUKTÓW
PRODUCT COLOUR SELECTION
Index : 000 000 0xx
00 oznacza numer katalogowy
xx oznacza kolor zlewozmywaka
KOLORY EKSKLUZYWNE
EXCLUSIVE COLOURS
Zlewozmywaki Marmorinu powstają wedle receptury łączącej cząsteczki grani-
Marmorin kitchen sinks are manufactured according to a technology that allows
tu lub kwarcu z syntetyczną żywicą i uszlachetniającymi dodatkami. Powstały
creating a composite of granite or quartz with synthetic resins and other refining
materiał ma jednolitą strukturę i unikatową wytrzymałość, co klasyfikuje nasze
compounds. Such material is characterized by an uniform structure and unique du-
produkty w absolutnej światowej czołówce. Taki wynik osiągnęliśmy dzięki
rability, the features our products are world-famous for. Such extraordinary results
stosowaniu najwyższej jakości komponentów, w bezpośredniej współpracy
could only be achieved by using highest quality raw materials in a strict cooperation
z ich producentami.
with their manufacturers.
biały alabaster (16) / white alabaster (16)
stalowy metalik (10) / steel metalic (10)
czarny metalik (12) / black metalic (12)
ecru (11) / ecru (11)
toffi (18) / toffi (18)
czekoladowy (17) / chocolate (17)
KOLORY STANDARDOWE
BASIC COLOURS
biały (06) / white (06)
szary (03) / gray (03)
czarny (02) / black (02)
piaskowy (07) / sand (07)
safari (01) / safari (01)
brązowy (04) / brown (04)
Kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych / The colours of samples may vary slightly from the actual colours.
110
111
LABORATORIUM
LABORATORY
TESTOWANIE WYROBU
TESTING OF PRODUCT
Czuwanie nad jakością to domena działającego w ramach firmy, certyfikowanego
Quality monitoring is provided by own certified laboratory of the company.
laboratorium. Jego nowoczesne wyposażenie i fachowość wysokiej klasy specja-
Modern equipment and know-how of high class specialists allow to conduct all the
listów, pozwalają na wykonanie wszystkich, niezbędnych w procesie wdrażania
necessary research procedures required in the implementation and production
i produkcji badań.
process.
„LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE PRZEZ TÜV RHEINLAND POLSKA SP Z O.O”. ŚWIADECTWO UZNANIA NR: TŰV - LAB - 02
„THE RESEARCH LABORATORY WAS ACKNOWLEDGED BY TÜV RHEINLAND POLSKA SP Z O.O.” ACKNOWLEDGMENT CERTIFICATE NO.: TŰV - LA B - 02
Badanie odporności na uderzenia
Shock resistance test
Badanie twardości materiału
Material hardness test
Badanie odporności na ścieranie
Friction resistance test
Badanie odporności na środki chemiczne i plamiące
Chemical agent and stain resistance test
Badanie odporności na zmiany temperatury
Temperature change resistance test
Badanie przepustowości przelewu
Test of flow capacity
ATESTY I CERTYFIKATY
AWARDS AND CERTIFICATES
ISO 14001
ATEST HIGIENICZNY
ISO 9001
HYGIENIC CERTIFICATE
LGA HYGIENE TESTED
112
CE
113
JAKOŚĆ GWARANTOWANA
QUALITY GUARANTEED
Gwarancja trwałości i odporności wyrobów jest efektem zaawansowanych
technologii produkcji oraz stosowania materiałów nowej generacji.
The resistance warranty of products results from advanced manufacturing
technology and usage of new generation materials.
114
W aranżacjach wykorzystano baterie kuchenne firmy Paini
In the arrangements we used sink mixers of Paini
Firma MARMORIN zastrzega sobie prawo do zmian i udoskonaleń wzorów oraz ich specyfikacji
MARMORIN reserves the right to implement model changes and improvements as well as their specifications
Marmorin Sp. z o.o.
tel. +48 65 549 68 50
[email protected]
Ul. Towarowa 4 , 67-400 Wschowa
fax +48 65 549 72 28
[email protected]
www.marmorin.pl