Nowości w bibliotece szkolnej ZSP w Łasinie Rok szkolny 2015

Komentarze

Transkrypt

Nowości w bibliotece szkolnej ZSP w Łasinie Rok szkolny 2015
Nowo ci w bibliotece szkolnej ZSP w
Rok szkolny 2015/2016
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Tytu
Pracowity dzie Smerfów
Plastusiowo
Ptaki wokó nas
Ekologia i ochrona rodowiska
ody obserwator przyrody. Pogoda
ody obserwator przyrody. Park
ody obserwator przyrody. Program Natura 2000
Stefek Burczymucha i inne wiersze. Maria Konopnicka
Ksi ga zagadek. Gospodarstwo.
Ksi ga zagadek. Geografia i kultura
Ksi ga zagadek. Zwierz ta.
Ksi ga zagadek. Sport.
Ptaki Polski
Historia i sztuka
Nauka i technika
Przyroda
Wszech wiat
Zwierz ta
Dyscypliny sportowe
Cia o cz owieka
Historia Polski
Nasza Planeta
Poznaj kontynenty
Sztuka i religia
wiat natury
Tajemnice kosmosu
Zagadki nauki i techniki
I i II wojna wiatowa
Skarby UNESCO
Najpi kniejsze legendy polskie
Jestem bezpieczny
Dobre maniery
Polskie parki narodowe
Podró samolotem
Przeprowadzka
Cztery pory roku
Siatkówka
Samochody
Cuda architektury
Pytania i odpowiedzi
Pasma górskie
asinie
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Dzieje i geografia wiata
Motocykle
Dinozaury
Poczet królów polskich
Powstanie wiata
Odkrycia i wynalazki
Cuda natury
Cuda wiata
Cz owiek i jego osi gni cia
Cuda natury
Cia o cz owieka i natura
Skarby UNESCO. Nasza Polska
Polska krajobrazy
100 najpi kniejszych ras psów
100 najpi kniejszych zwierz t Polski
100 najpi kniejszych zabytków
Przyroda Polski. Poznaj jej pi kno i niepowtarzalno
Pogoda – klimat i jego anomalie.
Ro liny – poznaj ich sekrety i tajemnice
Dinozaury – poznaj ich sekrety i tajemnice
100 najpi kniejszych miejsc Polski
100 najpi kniejszych miejsc wiata
100 najpi kniejszych samochodów
100 niezwyk ych budowli wiata
Bambi – ksi ka z okienkiem
Kopciuszek – ksi ka z okienkiem
Królewna nie ka – ksi ka z okienkiem
Tygrysie zgadywanki, ruchome obrazki
Gry zespo owe
Poznaj ciekawe zawody. Kierowca
Poznaj ciekawe zawody. Lekarz
Mieszkam w Europie
Mieszkam w Polsce
Poznaj ich sekrety i tajemnice. Konie
Poznaj ich sekrety i tajemnice. Ssaki
Poznaj jego sekrety i tajemnice. Kosmos
Sporty nowoczesne
Taniec towarzyski
Teatr
Poznaj zawody. Wiersze dla dzieci.
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o jesieni
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o lecie.
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o wio nie
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o zimie
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o Ojczy nie
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o warzywach i owocach
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze o zwierz tach cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Bajka o Rybaku i Rybce
Ksi ki dla ma ych i du ych. Bajki polskie cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Bajki polskie cz. III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Bajki wierszem cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Bajki wierszem cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Jan Brzechwa. Wiersze cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Jan Brzechwa. Wiersze cz. III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Jan Brzechwa. Wiersze cz. IV
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wanda uady ia Piosenki
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wanda uady ia Wiersze cz.II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Agnieszka Fr czek. Wiersze cz.II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Agnieszka Fr czek. Wiersze cz.III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Aleksander Fredro. Wiersze
Ksi ki dla ma ych i du ych. Dorota Gellner. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Dorota Gellner. Wiersze cz. III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Grzegorz Kasdepke. Opowiadania cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ludwik Jerzy Kern. Wiersze cz I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ludwik Jerzy Kern. Wiersze cz II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Maria Konopnicka Wiersze cz.II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ignacy Krasicki. Wiersze
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Kulmowa. Wiersze cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Kulmowa. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Antoni Marianowicz. Wiersze
cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Papuzi ska. Wiersze cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Papuzi ska. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Papuzi ska. Wiersze
cz. III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Joanna Papuzi ska. Wiersze
cz. IV
Ksi ki dla ma ych i du ych. Polskie piosenki
Ksi ki dla ma ych i du ych. Polskie rymowanki cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ewa Szelburg-Zarembina. Wiersze cz. I
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ewa Szelburg-Zarembina. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Ewa Szelburg-Zarembina. Wiersze cz. III
Ksi ki dla ma ych i du ych. Julian Tuwim. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Danuta Wawi ow. Wiersze cz. II
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze dla mamy
Ksi ki dla ma ych i du ych. Wiersze na wakacje.
Polskie legendy
Wiersze – Jan Brzechwa
Wiersze – Maria Konopnicka
Encyklopedia ilustrowana. wiat wiedzy w Twoich r kach
Maszyny, konstrukcje, technika
Rekordy zwierz t
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Czytam sobie. Kasztan, tapczan, tralala
Czytam sobie. Szarka
Czytam sobie. Maja na tropie jaja.
Czytam sobie. Marta i ufoludek
Czytam sobie. Psotny Franek
Czytam sobie. Skarb Arubaby
Desery domowe
Konstytucja Polski dla dzieci
Ptaki Polski
Zwierz ta Polski
Gdzie jest Nemo
Sekret magicznych skrzyde Wró ki
Polska. Elementarz dla dzieci
Rymowanki mojego dzieci stwa
Gor czka cz. 1
Gor czka cz. 2
Lemoniada gada
Insygnia wojny wiatów
Klub siostrzyczek – zasada trzech
Klub siostrzyczek – prawo serii
Projekt C
Wierzbowa 13.
rodek kapusty
Dzieciaki kontra fobia
Dzikie zwierzenia
Akademia kreatywno ci. Zrób to sam. Pojazdy
Akademia kreatywno ci. Zrób to sam. ZOO
Wojenna katastrofa 1939-1945
Bajki naszego dzieci stwa
Polska. Drzewa
Sporty wiata
Klasyczna biblia dla dzieci
Miejsca i regiony Polski
Zabytki Europy
Zupy domowe
Ksi ga bajek dla najm odszych
Chc wiedzie wszystko
Wielka ilustrowana encyklopedia zwierz t
Najpi kniejsze bajki wiata
Encyklopedia ilustrowana. wiat wiedzy w twoich r kach
Magiczny wiat ba ni dla ch opców
Magiczny wiat ba ni dla dziewczynek
Ciasta encyklopedia
Encyklopedia Kubusia Puchatka. Nasza planeta
Encyklopedia Kubusia Puchatka. Ziemia
Encyklopedia Kubusia Puchatka. Zwierz ta
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
Zmie swój ogród
Encyklopedia. Poznaj wiat
Wielka Encyklopedia zwierz t
Polska. Niezwyk e miejsca.
Encyklopedia dla dzieci. Ju wiem!
Atlas m odego odkrywcy. Australia i Oceania
Atlas m odego odkrywcy. Europa i Afryka
Atlas m odego odkrywcy. Ameryka Pó nocna
Moja pierwsza ksi ga pojazdów
Kopciuszek i myszki
Polskie wiersze i rymowanki
Czerwony Kapturek i inne bajki
Smok Wawelski i inne legendy
Mój pierwszy s ownik. Angielski dla dzieci
Kuchnia staropolska
Przyroda Polski
Cinder Saga ksi ycowa
Scarlet Saga ksi ycowa
Reckless. Nieustraszony
Omg czyli racje i oracje
Strych Tesli
Potilla – Cornelia Funke
Tajemnica namokni tej g bki
Na tropie ogra
Duchy w teatrze
Mój pierwszy atlas wiata
Zgubione balony
Polska. Ssaki
Polska. Ptaki
Quady wiata
Pi kna i Bestia
Encyklopedia dzieci ca
Czupury i inne zabawy z wyobra ni
Zaginione wiaty. Ksi ka z lup
Podró e zagraniczne Jana Paw a II. Tomy 1,2,3,4,5
Bajki La Fontaine
Polskie wiersze i rymowanki
Opracowa a: Kamila Ka
na

Podobne dokumenty