Profil kandydata na staż zawodowy JOANNA GUMIENIAK

Komentarze

Transkrypt

Profil kandydata na staż zawodowy JOANNA GUMIENIAK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie
Profil kandydata na staż zawodowy
do projektu pt. „Dołącz do aktywnych”
realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
I. Dane osobowe
Imię i Nazwisko
JOANNA GUMIENIAK
II. Oczekiwania dotyczące stażu zawodowego
Poszukiwany pracodawca
LEŻAJSK
Siedziba
Branża
ADMINIDTRACJA
Stanowisko pracy
PRACOWNIK BIUROWY, ADMINISTRACJA, KSIEGOWOŚĆ
Nazwa stanowiska
-obsługa klienta,
-wykonywanie prac biurowych;
-prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie ze specyfiką
firmy,
Główne zadania
-praca przy komputerze,
-obsługa urządzeń biurowych.
-zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności,
-podniesienie kwalifikacji,
-nawiązanie nowych znajomości,
-bycie bardziej atrakcyjną osobą na rynku pracy.
Oczekiwania wobec programu
stażu
III. Posiadany potencjał
Wykształcenie
wyższe magisterskie (tytuł magistra, lekarza lub równorzędny)
wyższe zawodowe (tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny)
policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe
Poziom wykształcenia
Kierunek
Profil geograficzno-historyczny
Specjalizacja
Projekt pt. „Dołącz do aktywnych”
umowa nr UDA-POKL.06.01.01-18-202/09-00
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax 17 242 79 08, e-mail: [email protected], www.lsr.pl
Strona 1 z 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zawód wyuczony
-
Doświadczenie zawodowe
Miejsce pracy/stażu
-
Opis zadań wykonywanych
-
Szkolenia i certyfikaty
Szkolenia:
Kurs pracownik biurowy (2010r.), którego celem było przygotowanie
do obsługi urządzeń biurowych i sekretariatu oraz znajomość
programów komputerowych.
Certyfikaty:
-
Języki obce
Poziom znajomości języków
j. angielski słabo 1 2 3 4 5 biegle
j. niemiecki słabo 1 2 3 4 5 biegle
j. francuski słabo 1 2 3 4 5 biegle
inny jaki? ……………………………… słabo 1 2 3 4 5 biegle
Prawo jazdy
A
Kategoria
B
C
D
T
BE
CE
DE
brak
Znajomość programów komputerowych
Nazwa programu – poziom
znajomości (słabo, dobrze, bardzo
dobrze)
Bardzo dobra znajomość programu Microsoft Word, Microsoft Excel
i Microsoft Power Point.
Dodatkowe informacje
Zainteresowania (np. hobby),
aktywność (np. społeczna),
przynależność do organizacji itp.
muzyka, film, Internet
Projekt pt. „Dołącz do aktywnych”
umowa nr UDA-POKL.06.01.01-18-202/09-00
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax 17 242 79 08, e-mail: [email protected], www.lsr.pl
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty