Spis treści - Sklep internetowy Charaktery

Komentarze

Transkrypt

Spis treści - Sklep internetowy Charaktery
Spis treści
Dlaczego piszę tę książkę ...................................................... 11
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozdział 1. Dar już został udzielony................................... 15
Kiedy poddajesz się lękowi i rozproszeniu 17; Kiedy radośnie
poddajesz się Bogu 18; Odkryj przyrodzone prawo 20;
Modlitwa – doświadczenie nieba już teraz 22
Rozdział 2. Wielkie niewypowiedziane.............................. 24
Rozdział 3. Trzy spojrzenia na zachód słońca..................... 26
Pilna potrzeba kontemplacyjnego spojrzenia 27; Co to znaczy
być mistykiem 29
Rozdział 4. Powinniśmy byli „wiedzieć” lepiej ................... 30
Gorsze poznanie: myślenie „wszystko albo nic” 31; Lepsze
poznanie: kontemplacja i obecność 32; Chrześcijaństwo
mistyczne: krytyka od środka 35
Rozdział 5. Lekcja od mnichów ......................................... 38
Ograniczenia indywidualizmu 39; Debatę każdy może wygrać 42
Rozdział 6. Przebłyski zdziwienia. Poszukiwanie rozpoczęte ... 45
Rozdział 7. Ale musimy przecież oceniać, czyż nie? ........... 48
Widzimy to, co jesteśmy gotowi zobaczyć 48; Radykalna
zmiana percepcji: czy to jest prawda? 51
Rozdział 8. Tak, ale............................................................ 55
Rozdział 9. Nie wiele rzeczy, ale jedna rzecz........................ 58
Upadek z konia: nieoczekiwane nawrócenie 59; Stopniowe
nawrócenie 62; Jak Marta staje się Marią: siła woli a gotowość 64
7
Spis treści
CZĘŚĆ DRUGA
Rozdział 10. A co z Jezusem? ............................................ 67
Modlitwa Jezusa 70; Ani tu, ani tam 74; Dwie pięty
chrześcijańskiego Achillesa 79
Rozdział 11. Nawrócenie. Zacznij od zmiany obserwatora ...... 84
Uzdrawianie obserwatora 84; Trzy poziomy nawrócenia 86
Rozdział 12. Zmień sposób myślenia ................................ 89
Ego nienawidzi zmian 90; Różne religie, ten sam opór ego 92;
Bezwładność powstrzymuje zmianę 93; Niebo i piekło: musisz
się zmieniać wciąż i wciąż 96
Rozdział 13. Rzeczy zbyt piękne, by były prawdziwe.
Od podzielonego myślenia do modlitwy ...................... 99
Nowe ujęcie dla fałszywych dylematów 100; Alternatywna
świadomość 101; Modlitwa jest rezonansem 102; Doświadczyć
rzeczy niemożliwych i nieprawdopodobnych 104
Rozdział 14. Zagubiona tradycja ...................................... 106
Zanik kontemplacji 110; Niedawne odkrycia 113
Rozdział 15. Wiara to bardziej kwestia tego, jak się wierzy,
niż w co się wierzy ........................................................ 119
Rozdział 16. Otwarcie drzwi. Wielka miłość i wielkie
cierpienie . .....................................................................125
CZĘŚĆ TRZECIA
Rozdział 17. Czym niedualne myślenie nie jest ..................133
Rozdział 18. Baczne spojrzenie. Co rozumiemy jako
„bycie przebudzonym”? ................................................ 138
Rozdział 19. Znaczenie duchowej miłości ........................ 144
Rozdział 20. Grzesznicy, mistycy i astrofizycy. Jak celebrować
paradoks? .................................................................... 147
Wartość paradoksu 148; Grecka logika 153; Trójca 154; Fizyka
i astrofizyka 156; Co oznacza naśladowanie Jezusa 158
Rozdział 21. Co wie każdy dobry lider ............................. 161
8
Spis treści
Rozdział 22. Zasada podobieństwa. Na koniec wszystko
sprowadza się do jednego . ............................................ 165
DODATKI
Nagie teraz w praktyce ........................................................169
Dodatek 1. Poziomy rozwoju .............................................. 169
Dodatek 2. Trenowanie „trzeciego oka” ............................... 172
Dodatek 3. Litania do Ducha Świętego . ............................. 174
Dodatek 4. Praktykowanie świadomości ............................. 177
Dodatek 5. Chrześcijańska tantra – ćwiczenie „wypływania” . . 178
Dodatek 6. Modlitwa tego, który sam siebie ogołocił ......... 180
Dodatek 7. Modlitwa dziewicy ............................................ 181
Dodatek 8. Medytacja w ruchu – naszyjnik z lustrem .......... 183
Radosny umysł . .................................................................. 185
Jaśniejące słowo „I” ............................................................ 187
Indeks rzeczowy ................................................................. 189
Indeks osób ........................................................................ 190
9

Podobne dokumenty