Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
BZP.2421.53.2016.PM
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
Spis treści
1.
Infrastruktura IT Zamawiającego .......................................................................................................... 2
a.
Serwer Lenovo ................................................................................................................................ 2
b.
Macierze IBM ................................................................................................................................... 2
c.
Sprzęt sieciowy Juniper .................................................................................................................... 2
d.
Biblioteka taśmowa Quantum .......................................................................................................... 2
e.
Oracle Database 11g ........................................................................................................................ 2
f.
Symantec Backup Exec 15 ................................................................................................................ 3
2.
Usługa wsparcia ................................................................................................................................... 3
a.
Wymagania dotyczące serwerów Lenovo ......................................................................................... 3
b.
Wymagania dotyczące macierzy IBM ................................................................................................ 3
c.
Wymagania dotyczące sprzętu sieciowego Juniper ........................................................................... 3
d.
Wymagania dotyczące biblioteki taśmowej Quantum....................................................................... 4
e.
Wymagania dotyczące Oracle Database Standard Edition One 11g ................................................... 4
f.
Wymagania dotyczące Symantec Backup Exec 15 ............................................................................. 4
1. Infrastruktura IT Zamawiającego
a. SerwerLenovo
Serwer Lenovo
Lp.
1.
SN
Typ
Model
06RELZ5
7875
HS23
Data końca
wsparcia
2016-07-08
Opis
Jedn.
Ilość
B2G
szt.
1
b. Macierze IBM
Macierze IBM
Lp.
SN
Typ
Model
1.
78N1811
2076-124
2.
78N1532
2076-212
3.
78N2A3V
2076-124
4.
78N2DNL
2076-212
5
78REF1G
2076-224
IBM Storwize
V7000
IBM Storwize
V7000
IBM Storwize
V7000
IBM Storwize
V7000
IBM Storwize
V7000
Data końca
wsparcia
2016-12-25
2016-12-25
2016-12-03
2016-12-03
2016-08-11
Opis
Jedn.
Ilość
Serwis IBM
Storwize V7000
Serwis IBM
Storwize V7000
Serwis IBM
Storwize V7000
Serwis IBM
Storwize V7000
Serwis IBM
Storwize V7000
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
c. Sprzęt sieciowy Juniper
Sprzęt sieciowy Juniper
Lp.
SN
Data końca wsparcia
Opis
Jedn.
Ilość
1.
BR0212332164
2016-11-30
EX4200-24F
szt.
1
2.
BR0212331968
2016-11-30
EX4200-24F
szt.
1
3.
BR0212362472
2016-11-30
EX4200-24F
szt.
1
4.
BP0212349573
2016-11-30
EX4200-48T
szt.
1
5.
BM0212293820
2016-11-30
EX4200-24T
szt.
1
6.
GX0212352930
2016-11-30
EX4500-40F-VC1-FB
szt.
1
7.
AL2312AA0029
2016-11-30
SRX550-645AP
szt.
1
8.
274052012000146
2016-12-27
MAG4610
szt.
1
d. Biblioteka taśmowa Quantum
Biblioteka taśmowa Quantum
Lp.
1.
SN
Typ
Model
D0H0152415
i40
Scalar
Data końca
wsparcia
2016-08-26
Opis
Jedn.
Ilość
Quantum
Scalar i40
szt.
1
Opis
Jedn.
Ilość
e. Oracle Database 11g
Oracle Database 11g
Lp.
SI
Typ
Model
Data końca
wsparcia
1.
19208700
11g
Standard
Edition One
2016-09-04
Oracle
Database
11g
szt.
1
Opis
Jedn.
Ilość
Symantec
Backup Exec
15
szt.
1
f. Symantec Backup Exec 15
Symantec Backup Exec 15
Lp.
1.
SI
Typ
Model
M3786634137
15
Backup Exec
Data końca
wsparcia
2016-08-28
2. Usługa wsparcia
a. Wymagania dotyczące serwerówLenovo
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Minimalne warunki wsparcia
Opis
1 sztuka
3 lata
- 24-godzinną opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z 24 godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii
uniemożliwiających dalszą pracę sprzętu);
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności ze sprzętem i oprogramowaniem;
b. Wymagania dotyczące macierzy IBM
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Minimalne warunki wsparcia
Opis wymagań
5 sztuk
12 miesięcy
- 24-godzinną opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z 24 godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii
uniemożliwiających dalszą pracę sprzętu);
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności ze sprzętem i oprogramowaniem, w tym m.in.:
 aktualizacje oprogramowania macierzy (w tym aktualizacja do nowych




wersji),
aktualizacja pośrednie, poprawkowe z powodu znanych błędów
oprogramowania w celu jak najszybszego ich usunięcia,
zdalnej pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji,
używania, konfguracji jak i konsultacji dotyczących problemów z
oprogramowaniem i sprzętem,
analizy danych przekazanych przez Zamawiającego w celu rozwiązania
zgłaszanych problemów,
wymianę sprzętu jeśli jest to konieczne do rozwiązania problemu.
c. Wymagania dotyczące sprzętu sieciowego Juniper
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Opis wymagań
8 sztuk
12 miesięcy
Minimalne warunki wsparcia
- 24-godzinną opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z 24 godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii
uniemożliwiających dalszą pracę sprzętu);
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności ze sprzętem i oprogramowaniem;
d. Wymagania dotyczące biblioteki taśmowej Quantum
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Minimalne warunki wsparcia
Opis wymagań
1 sztuka
3 lata
- 24-godzinną opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z 24 godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii
uniemożliwiających dalszą pracę sprzętu);
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności ze sprzętem i oprogramowaniem;
e. Wymagania dotyczące Oracle Database Standard Edition One 11g
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Minimalne warunki wsparcia
Opis wymagań
1 sztuka
3 lata
- 24-godzinną opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z 24 godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii
uniemożliwiających dalszą pracę oprogramowania);
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności z oprogramowaniem;
f. Wymagania dotyczące Symantec Backup Exec 15
Wymaganie
Liczba
Okres wsparcia
Minimalne warunki wsparcia
Opis wymagań
1 sztuka
3 lata
- 10-godzinną opiekę serwisową, przez 5 dni w tygodniu, z 1-godzinnym
okresem reakcji serwisu na zgłoszenia;
- aktualizacje bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania
oprogramowania;
- pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu
wszelakich czynności z oprogramowaniem;

Podobne dokumenty