Dzień Edukacji Narodowej. PSP1 świętowała swoje 25

Komentarze

Transkrypt

Dzień Edukacji Narodowej. PSP1 świętowała swoje 25
Dzień Edukacji Narodowej. PSP1
świętowała swoje 25-lecie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 obchodzi w tym roku 25-lecie swojego
istnienia. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w jej siedzibie 14
października, w Dniu Edukacji Narodowej.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta i instytucji związanych z
oświatą, dyrektorzy szkół, pracownicy, absolwenci oraz przyjaciele PSP1.
Gości przywitał dyrektor szkoły Wiesław
Wąsik. Przedstawił dorobek i historię
szkoły, przywołując wspomnienia
pracowników. Podziękował nauczycielom
za wysiłek, jaki co dzień wkładają w naukę
dzieci i młodzieży.
Obecny na uroczystości Janusz Stankowiak z okazji 25-lecia istnienia szkoły
życzył uczniom sukcesów, aby czas spędzony w szkole sprzyjał rozwijaniu ich
talentów i przynosił radość oraz zadowolenie. Pracownikom życzył przekonania o
słuszności dokonanych wyborów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy,
a dyrekcji skuteczności i wytrwałości w działaniach na rzecz dobra szkoły.
– Dzisiejsza uroczystość połączona z Dniem Edukacji Narodowej jest okazją by
pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela, którego nie da się wykonywać bez
powołania, chęci i zapału – mówił prezydent Stankowiak. – Dzień Nauczyciela to
święto wszystkich pracowników oświaty. Dziękuję całej społeczności szkolnej za
profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych.
Podczas spotkania w stronę dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pozostałych
pracowników padło wiele ciepłych słów . Wszyscy otrzymali liczne wyrazy
sympatii i podziwu dla osiągnięć, które wypracowali w ciągu tego ćwierćwiecza.
Pracownicy, którzy również obchodzili 25.lecie pracy w szkole, otrzymali nagrody
prezydenta.
Kilka słów o szkole
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie
Gdańskim to placówka o wieloletniej tradycji. Pierwsi uczniowie przyszli do niej
we wrześniu 1991 roku. Największa szkoła w mieście dysponuje nowocześnie
wyposażonymi salami lekcyjnymi, świetlicami dla dzieci młodszych i starszych,
pomieszczeniami do zabaw ruchowych dla najmłodszych, stołówką, salą do zajęć
gimnastyki korekcyjnej, dwiema pracowniami informatycznym oraz salą do nauki
języków obcych.
Ze sportem za pan brat
Dumą szkoły jest kompleks sportowy, który składa się z sali gimnastycznej,
basenu oraz boisk, w tym pełnowymiarowego, oświetlonego boiska ze sztuczną
nawierzchnią i trybunami, a także placu zabaw z bieżnią i skocznią. Obiekty te
tętnią życiem nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także popołudniami i w dni
wolne od nauki.
Osiągnięcia
Szkolni sportowcy od lat zajmują czołowe miejsca we współzawodnictwie
sportowym szkół podstawowych województwa pomorskiego (i tak; w roku
szkolnym 1999/2000 – I miejsce, 2013/2014 – III miejsce, w roku 2014/2015 – I
miejsce). Największym sportowym osiągnięciem szkoły jest złoty medal
Mistrzostw Polski w Koszykówce Chłopców oraz złoty medal w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Dwuboju Nowoczesnym. Powodem do dumy i satysfakcji
z absolwentów są ogromne sukcesy byłej uczennicy Oktawii Nowackiej, która
zdobyła brązowy medal olimpijski w pięcioboju nowoczesnym podczas olimpiady
w Rio de Janeiro. Szkoła może też poszczycić się licznym gronem laureatów (34
osoby) krajowych i wojewódzkich olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Wypracowywane od lat metody i formy pracy sprawiają, że szkoła może także
poszczycić się najlepszymi w mieście wynikami ze sprawdzianu zewnętrznego klas
szóstych.
PSP1 w 2012 roku była organizatorem XX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Sienkiewiczowskich, który przez wszystkich uczestników i obserwatorów uznany
został za jedną z najlepiej przygotowanych imprez zlotowych.
Przyjazne miejsce
Placówka wspiera swoich uczniów w ich szeroko rozumianym rozwoju; umożliwia
im udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych – sportowych,
przedmiotowych, artystycznych, troszczy się o każdego ucznia i docenia postępy,
organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Podobne dokumenty