Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI
Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI
Temat: Ekologiczna matematyka – zwierzęta.
Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
• podać przykłady zwierząt chronionych najbliżej zagrożonych
wyginięciem
• wymienić niektóre przepisy dot. zwierząt
• opowiedzieć, jak opiekować się zwierzęciem domowym
• wyszukiwać i interpretować informacje
• analizować i rozwiązywać zadania tekstowe
Metody:
• prezentacja materiałów
• pogadanka
• ćwiczenia praktyczne
Formy:
• praca zbiorowa
• praca indywidualna
Pomoce:
• lista zwierząt chronionych w Polsce
• plansze ze zdjęciami niektórych zwierząt
• kartki z zadaniami
Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Zapoznanie z listą zwierząt chronionych
3. Pogadanka o ochronie zwierząt najczęściej spotykanych
4. Rozwiązywanie zadań:
Zad.1. Wiewiórka może pokonać 90 metrów w 30 sekund, zaś kuna
leśna przebywa 100 metrów w 25 sekund. Z jaką średnią prędkością
może poruszać się każde z wymienionych zwierząt? Ile czasu
potrzebuje wiewiórka na pokonanie 150 metrów?
Zad.2. Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę,
powiększając aż o
2
masę swego ciała. Na początku lata świstak
3
ważył 3 kg . Ile kg będzie ważył tuż przed zapadnięciem w sen
zimowy?
Zad.3.
5. Podsumowanie lekcji, oglądanie ilustracji.
Opracowała Wioletta Rapta

Podobne dokumenty