funkcjonalne bloki mocy

Komentarze

Transkrypt

funkcjonalne bloki mocy
22.6.
FUNKCJONALNE BLOKI MOCY
22 .6 .1 ENERGOELEKTRONICZNY BLOK MOCY - UNIWERSALNY ZASILACZ
Energoelektroniczny blok mocy – uniwersalny zasilacz.
Blok zbudowany w oparciu o tranzystorowe moduły IGBT.
Napięcie zasilania 3x400V / 50Hz.
Układ regulacji zapewnia dużą dokładność stabilizacji napięcia i prądu.
Moc wyjściowa do 50kW.
Wyjście zasilacza jest odseparowane od obwodów zasilania.
Zastosowanie:
Układ energoelektroniczny wykorzystujący ten blok może pracować m.in. jako:
- regulowane źródło prądu stałego o wartości do 6kA,
- regulowane źródło napięcia stałego o wartości do 80 kV,
- regulowane źródło prądu sinusoidalnego o małej zawartości
harmonicznych i wartości do 4kA,
- regulowane źródło napięcia sinusoidalnego o małej zawartości
harmonicznych i wartości do 60kV,
! Uwaga:
Po uzgodnieniu z klientem firma oferuje zasilacze o innych parametrach.
22 .6 .2 ENERGOELEKTRONICZNY BLOK MOCY - ZASILACZ DC (CZOPER)
Energoelektroniczny blok mocy – zasilacz DC.
Blok zbudowany z wykorzystaniem tranzystorowych modułów IGBT.
Napięcie zasilania 3x400V/50Hz.
Układ regulacji zapewnia stabilizację napięcia i prądu, jak również mocy.
Płynna regulacja napięcia i prądu wyjściowego (mocy).
Napięcie wyjściowe 0 ÷ 500V.
Prąd wyjściowy 0 ÷ 400A.
Moc wyjściowa do 20kW.
Zastosowanie:
Układ energoelektroniczny wykorzystujący ten blok może pracować jako:
- źródło regulowanej mocy
! Uwaga:
Po uzgodnieniu z klientem firma oferuje zasilacze o innych parametrach.
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl

Podobne dokumenty