Podręczniki dla klasy IV

Komentarze

Transkrypt

Podręczniki dla klasy IV
Wykaz podręczników dla oddziału przedszkolnego obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Wychowanie przedszkolne
Oddział przedszkolny „0”
Autor
Beata Gawrońska, Emilia Raczek
Tytuł
TROPICIELE. Roczne przygotowanie
przedszkolne
Wydawnictwo
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wykaz podręczników dla klas I – II szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Klasa I
Język angielski
Klasa I
Edukacja
wczesnoszkolna
Klasa II
Język angielski
Klasa II
Nr dopuszczenia
Autor
Maria Lorek, Barbara Ochmańska, Lidia Wollman
Joanna Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,
Anna Jasiocha, Aniela Chankowska
311/1/2011
S. Howell, L. Kester-Dodgson
Maria Lorek, Monika Zatorska
Agata Ludwa, współpraca Maria Lorek
311/2/2011
S. Howell, L. Kester-Dodgson
Tytuł
Podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 1
„Nasz elementarz” cz. 1-4
Wydawnictwo
„Ćwiczenia z pomysłem” dla klasy 1, cz. 1-4
MEN
Treetops 1. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły
podstawowej
Podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 2
„Nasza szkoła” cz. 1-2
Podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 2
„Nasza szkoła”. Matematyka cz. 1-2
Treetops 2. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły
podstawowej
Wydawnictwo
Oxford
MEN
MEN
Wydawnictwo
Oxford
Wykaz podręczników dla klasy III szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Nr dopuszczenia
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Edukacja
wczesnoszkolna
Klasa III
492/5/2014
492/6/2014
Agnieszka Banasiak, Elżbieta
Burakowska, Agnieszka Burdzińska,
Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta
Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał
Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata
Nadarzyńska; zajęcia komputerowe: Anna
Kulesza
Pakiet TROPICIELE klasa 3
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Język angielski
Klasa III
311/3/2011
S. Howell, L. Kester-Dodgson
Treetops3. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły
podstawowej
Wydawnictwo
Oxford
Przedmiot
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grodzisku
Wykaz podręczników do klasy IV szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Numer
dopuszczenia
Autor
Tytuł
Język polski
445/1/2012/20
15
A. Łuczak, A. Murdzek
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4.
Zeszyt ćwiczeń Między nami – wersja jednozeszytowa
Historia
i społeczeństwo
443/1/2012/20
15
G. Wojciechowski
Język angielski
675/1/2014/20
15
Nick Beare
Przyroda
544/1/2012
Matematyka
340/1/2015/z1
Plastyka
397/1/2011
W. Sygut, M. Kwiecień
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik z płytą CD, klasa 4
Plastyka. Lubię tworzyć
Muzyka
406/1/2011/20
14
K. Jakóbczak – Drążek,
U. Smoczyńska
Klucz do muzyki. Klasa IV
Zajęcia
techniczne
295/2010/2014
L. Łabecki, M. Łabecka
Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkiem
Rysunek techniczny klasy 4-6.
M. Braun, W. Grajkowski,
M. Więckowski
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa
dla klasy 4
Evolution plus 1. Podręcznik do języka angielskiego
dla klasy 4 szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń Evolution
plus 1
Na tropach przyrody. Podręcznik z płytą CD-ROM,
klasa 4
Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy czwartej szkoły
podstawowej. Ćwiczenia wersja C
Wydawnictwo
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Wydawnictwo
Nowa Era
Wydawnictwo
Macmillan
Wydawnictwo Nowa
Era
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Wydawnictwo MAC
Edukacja
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo
Nowa Era
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grodzisku
Wykaz podręczników do klasy V szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Język polski
Numer
dopuszczenia
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
417/2/2013
H. Dobrowolska,
U. Dobrowolska
Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego dla klasy piątej.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
443/2/2013
Historia
i społeczeństwo
G. Wojciechowski
443/3/2014
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
klasy piątej. Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia, klasa 5 na I
semestr
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
klasy 6 szkoły podstawowej (na II semestr klasy 5 i do klasy
6 w przyszłym roku szkolnym) + Zeszyt ćwiczeń cz. I
Wydawnictwo Nowa
Era
Język angielski
279/2/2010
R. Nolasco, D. Newbold
New English Zone 2. Wydanie Egzaminacyjne. Student's
Book and CD-ROM. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
Wydawnictwo
Oxford
Przyroda
554/2/2013
W. Grajkowski, M.
Więckowski, M. Braun
Na tropach przyrody - Podręcznik z płytą CD-ROM,
klasa 5. Na tropach przyrody - Zeszyt ćwiczeń klasa 5.
Część I i II
Wydawnictwo Nowa
Era
M. Dobrowolska,
M. Karpiński,
P. Zarzycki, M. Jucewicz
Matematyka z plusem. Matematyka 5. Podręcznik
P. Zarzycki, M. Tokarska,
A. Orzeszek
Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń podstawowych
K. Zarzycka, P. Zarzycki
Matematyka 5. Zbiór zadań
Matematyka
340/2/2013
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Muzyka
552/2/2013
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak – Drążek
Muzyka i my 5. Podręcznik do muzyki dla szkoły
podstawowej. Muzyka i my 5 - zeszyt ćwiczeń.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Plastyka
397/2/2013
W. Sygut, M. Kwiecień
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik z płytą CD, klasa 5
Plastyka. Lubię tworzyć. Zeszyt ćwiczeń.
MAC Edukacja
Wykaz podręczników do klasy VI szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Numer
dopuszczenia
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Język polski
417/3/2014
H. Dobrowolska,
U. Dobrowolska
Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 6.
Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Historia
i społeczeństwo
443/3/2014
G. Wojciechowski
Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia, klasa 6 część 2
Wydawnictwo Nowa
Era
Język angielski
279/3/2010
R. Nolasco, D. Newbold
New English Zone 3. Wydanie egzaminacyjne. Podręcznik i
zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Oxford
Przyroda
554/3/2014
M. Braun, W. Grajkowski,
M. Więckowski
Na tropach przyrody. Podręcznik z płytą CD-ROM, Klasa 6
Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń klasa 6.
Część I i II
Wydawnictwo Nowa
Era
M. Dobrowolska, M.
Jucewicz, M. Karpiński, P.
Zarzycki
Matematyka z plusem. Matematyka 6. Podręcznik
P. Zarzycki, M. Tokarska,
A. Orzeszek
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń podstawowych
K. Zarzycka, P. Zarzycki
Matematyka 6. Zbiór zadań
Matematyka
340/3/2014
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Muzyka
552/3/2014
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak – Drążek
Muzyka i my 6. Podręcznik do muzyki dla szkoły
podstawowej. Muzyka i my 6 - zeszyt ćwiczeń.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Plastyka
229/02
A. Misior-Waś
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik z płytą CD, klasa 6,
Plastyka. Lubię tworzyć. Zeszyt ćwiczeń
MAC-Edukacja
Publiczne Gimnazjum w Grodzisku
Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Nr dopuszczenia
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Język polski
27/1/2015/z 1
E. Horwath, G. Kiełb
Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego dla klasy 1 gimnazjum.
Zeszyt ćwiczeń – klasa 1
Historia
60/1/2011/z1
Stanisław Roszak
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy
pierwszej gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń – klasa 1
Wydawnictwo Nowa Era
Język angielski
730/1/2015
Catherine McBeth
New Voices 2. Podręcznik do języka angielskiego dla
klasy 1. Zeszyt ćwiczeń New Voices 2 Worbook
Wydawnictwo Macmillan
Wydawnictwo Szkolne
PWN
Język rosyjski
706/1/2014/2015
B. Chlebda, I. Danecka
„Bce npocmo”. Podręcznik do nauki języka
rosyjskiego dla klasy pierwszej gimnazjum.
Всё просто! 1. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe
do nauki języka rosyjskiego
Matematyka
168/1/2015/z1
Praca zbiorowa pod redakcją:
M. Dobrowolskiej
Matematyka z plusem. Matematyka 1. Podręcznik
dla gimnazjum
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Fizyka
93/1/2009/2015
93/2/2010/2015
G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny – Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum
Część 1 i 2
Wydawnictwo Nowa Era
Chemia
49/1/2009/2014
Jan Kulawik, Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Chemia Nowej Ery Podręcznik część 1
Wydawnictwo Nowa Era
Biologia
58/1/2009/2015
M. Jefimow, M. Sęktas
Puls życia. Część 1. Podręcznik do biologii
w gimnazjum
Wydawnictwo Nowa Era
Geografia
5/1/2009/2015
Roman Malarz
Puls Ziemi 1. Podręcznik do geografii dla klasy
pierwszej gimnazjum
Wydawnictwo Nowa Era
Plastyka
68/2009/2014
Stanisław K. Stopczyk
Bliżej sztuki. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum.
Klasy 1-3
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Muzyka
81/2009
Wacław Panek
Świat muzyki. Podręcznik dla gimnazjum
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Zajęcia
techniczne
196/2/2010
Waldemar Czyżewski, Waldemar
Lib, Wojciech Walat
Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne
Wydawnictwo Nowa Era
Publiczne Gimnazjum w Grodzisku
Wykaz podręczników do klasy II gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot
Nr
dopuszczenia
Autor
Język polski
27/2/2009
E. Horwath, G. Kiełb
Historia
60/2/2010
Stanisław Roszak
Wiedza
o społeczeństwie
77/1/2009
I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski
Dziś i jutro. Podręcznik z ćwiczeniami. Część 1
Wydawnictwo Nowa Era
Język angielski
300/3/2011
D. Pye, B. Wetz,
J. Quintana
English Plus Student’s Book 3
English Plus Workbook 3 – ćwiczenia
Wydawnictwo Oxford
University Press
Język rosyjski
706/1/2014
B. Chlebda, I. Danecka
„Bce npocmo”. Podręcznik do nauki języka
rosyjskiego dla klasy drugiej gimnazjum.
Wydawnictwo Szkolne
PWN
Matematyka
168/2/2010
93/3/2010
Matematyka z plusem. Matematyka 2. Podręcznik
dla gimnazjum. Wydanie 2010. Zbiór zadań
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum.
Część 3
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Fizyka
Praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny- Różańska
Chemia
40/2/2009
H. Gulińska, J. Smolińska
Ciekawa chemia. Podręcznik gimnazjalisty. Część 2
Biologia
58/2/2009
Małgorzata Jefimow
Geografia
5/2/2010
B. Dobosik, A. Hibszer, J.Soja
Zajęcia
techniczne
196/3/2009
Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz
Tytuł
Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego,
językowego i kulturowego dla klasy drugiej
gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń – klasa 2
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy
drugiej gimnazjum. Część 2. Zeszyt ćwiczeń – klasa
2
Puls życia. Część 2. Podręcznik do biologii
w gimnazjum
Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla klasy
drugiej gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń do geografii
dla klasy drugiej gimnazjum
Technika w praktyce - Zajęcia żywieniowe
Wydawnictwo
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era
Wykaz podręczników do klasy III gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Tytuł
Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego,
językowego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum.
Zeszyt ćwiczeń – klasa 3
Śladami przeszłości. Podręcznik klasa 3
Zeszyt ćwiczeń klasa 3
Przedmiot
Nr dopuszczenia
Autor
Język polski
27/3/2010
E. Horwath, G. Kiełb
Historia
60/3/2011
S. Roszak, A. Łaszkiewicz
Wiedza
o społeczeństwie
77/2/2010
I. Janicka, A. Janicki,
A. Kucia, T. Maćkowski
Dziś i jutro. Podręcznik z ćwiczeniami. Część 2
Język angielski
759/2015
K. Kotorowicz, A. Mędela
Język rosyjski
97/2/2010
B. Gawęcka-Ajchel
Matematyka
168/3/2011
Praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
Fizyka
93/4/2011
G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny- Różańska
Repetytorium gimnazjalisty.
Poziom podstawowy i rozszerzony
Echo 2. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla
gimnazjum. Kurs dla początkujących
Matematyka z plusem.
Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum
Zbiór zadań (nowa wersja)
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum.
Część 4
Chemia
40/3/2009
H. Gulińska, J. Smolińska
Ciekawa chemia. Podręcznik gimnazjalisty. Część 3
Biologia
58/3/2010
B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas
Geografia
5/3/2010
Roman Malarz
Puls życia. Część 3. Podręcznik do biologii
w gimnazjum
Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej
gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń klasa 3
Edukacja dla
bezpieczeństwa
17/2009
J. Słoma, G. Zając, G. Cebula
Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum
Wydawnictwo
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Macmillan
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era

Podobne dokumenty