Załącznik nr. 1 do Regulaminu - INTERNATIONAL GLAMLOFT FOR

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr. 1 do Regulaminu - INTERNATIONAL GLAMLOFT FOR
ZAŁĄCZNIK NR1 DO REGULAMINU OPŁAT ZA ZAJĘCIA
W INTERNATIONAL GLAMLOFT FOR KIDS
z dnia 1 września 2016 r.
§ 1. W międzynarodowej akademii dla dzieci 5-10 International Glamloft For Kids
obowiązują poniższe pakiety. Istnieje również możliwość wyboru jednego, dwóch lub trzech
dowolnych przedmiotów: 1 – 300 zł/mies., 2 – 550 zł/mies., 3 – 800 zł/mies.
I pakiet – All in one
Sb. – 8.00-18.00
1500 zł/mies. – 40 godz. w miesiącu, 4x10 lekcji z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
Program: 1. minitenis, 2. taniec sceniczny i nowoczesny po angielsku, 3. hiszpański
z lektorem, 4. active junior, 5. francuski z lektorem, 6. aktorstwo i inscenizacja po francusku
z el. muzyki, 7. dziennikarstwo tv z el. reżyserii i produkcji po angielsku, 8. architektura
i projektowanie po angielsku, 9. malarstwo, rysunek i sztuka po angielsku, 10. scenografia po
angielsku
II pakiet – Languages, art & sport
Sb. 8.00-17.00 lub 9.00-18.00
1400 zł/mies. – 36 godz. w miesiącu, 4x9 lekcji z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
Program: j.w. bez jednych zajęć (do wyboru)
III pakiet – Languages & art workout
Sb. 10.30-18.00
1300 zł/mies. – 32 godz. w miesiącu, 4x8 lekcji z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
Program: 1. hiszpański z lektorem, 2. active junior, 3. francuski z lektorem, 4. aktorstwo
i inscenizacja po francusku z el. muzyki, 5. dziennikarstwo tv z el. reżyserii i produkcji po
angielsku, 6. architektura i projektowanie po angielsku, 7. malarstwo, rysunek i sztuka po
angielsku, 8. scenografia po angielsku
IV pakiet – Less duties
Sb. 10.30-17.00
1200 zł/mies. – 28 godz. w miesiącu, 4x7 lekcji z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
Program: 1. hiszpański z lektorem, 2. active junior, 3. francuski z lektorem, 4. aktorstwo
i inscenizacja po francusku z el. muzyki, 5. dziennikarstwo tv z el. reżyserii i produkcji po
angielsku, 6. architektura i projektowanie po angielsku, 7. malarstwo, rysunek i sztuka po
angielsku
V pakiet – Favourite classes 1
Sb. – 5 zajęć do wyboru (z całego programu w godz. 8.00-17.45)
1300 zł/mies. – 20 godz. w miesiącu, 4x5 lekcji z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
5 zajęć do wyboru z: 1. minitenis, 2. taniec sceniczny i nowoczesny po angielsku, 3.hiszpański
z lektorem, 4. active junior (dodatkowo w pakiecie), 5. francuski z lektorem, 6. aktorstwo
i inscenizacja po francusku z el. muzyki, 7. dziennikarstwo tv z el. reżyserii i produkcji po
angielsku, 8. Architektura i projektowanie po angielsku, 9. malarstwo, rysunek i sztuka po
angielsku, 10. scenografia po angielsku
VI pakiet – Favourite classes 2
Sb. – 4 zajęcia do wyboru (z całego programu w godz. 8.00-17.45)
1100 zł/mies. – 16 godz. w miesiącu, 4x4 lekcje z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
4 zajęcia do wyboru z: 1. minitenis, 2. taniec sceniczny i nowoczesny po angielsku,
3. hiszpański z lektorem, 4. active junior (dodatkowo w pakiecie), 5. francuski z lektorem,
6. aktorstwo i inscenizacja po francusku z el. muzyki, 7. dziennikarstwo tv z el. reżyserii
i produkcji po angielsku, 8. architektura i projektowanie po angielsku, 9. malarstwo, rysunek
i sztuka po angielsku, 10. scenografia po angielsku
VII pakiet – Spanish & French
Sb. – 10.30-14.15
1000 zł/mies. – 12 godz. w miesiącu, 4x3 lekcje z wyżywieniem (lunch, obiad, podwieczorek)
Program: 2 lekcje językowe z lektorami – francuskiego i hiszpańskiego oraz aktorstwo
i inscenizacja z el. muzyki po francusku
VIII pakiet – Minitenis & dance
Sb. – 8.00-10.00
500 zł/mies. – 8 godz. w miesiącu, 4x2 lekcje bez wyżywienia
Program: minitenis oraz taniec sceniczny i nowoczesny po angielsku
IX pakiet – Minitenis
Sb. – 8.00-9.00
220 zł/mies. – 4 godziny w miesiącu, 4x1 lekcja bez wyżywienia
Program: minitenis
NIEDZIELNA OFERTA SPECJALNA – ZAJĘCIA DO WYBORU. STARTUJĄ
POD WARUNKIEM GDY ZBIERZE SIĘ GRUPA CONAJMNIEJ
5-OSOBOWA
CENA – 400 zł/mies. za jedne dowolne zajęcia (2 – 800 zł/mies., 3 – 1200 zł za miesiąc itd).
LEKCJE INDYWIDULANE TENISA DLA DZIECI W WIEKU
3-11 LAT
100 zł + wynajem kortu/godz. (Sinus Sport Club lub Timing na Wilanowie Zawadach)
140 zł + wynajem kortu/godz. (z dojazdem do ucznia, na terenie Warszawy)
§ 2.Po wybraniu określonego pakietu lub zajęć rodzic lub opiekun prawny dziecka
(uczestnika zajęć International Glamloft For Kids) zobowiązuje się do wniesienia
comiesięcznej opłaty za wybrany pakiet, zajęcia, do dnia 5-tego każdego
miesiąca, przez conajmniej semestr nauki w International Glamloft For
Kids (4 miesiące).
§ 3. W przypadku świąt ustawowo wolnych, cena za miesiąc zostaje pomniejszona przy
zastosowaniu przelicznika wartości jednostkowej lekcji.
Wioleta Bednarczyk
owner International Glamloft For Kids

Podobne dokumenty