Szkolny konkurs fotograficzny "Szukamy wiosny"

Komentarze

Transkrypt

Szkolny konkurs fotograficzny "Szukamy wiosny"
Szukamy wiosny
1. W konkursie mogą uczestniczyć
wszyscy chętni uczniowie PSP w
Sułkowicach z klas IV - VI
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje
pan L Giernacki do dnia 13 marca 2017
roku.
3. Tematem zdjęć będą utrwalone na
fotografii zmiany zachodzące wraz z
nadejściem astrologicznej wiosny,
głównie
przyrody
ożywionej
(roślinność, zwierzęta)
4. Każdy uczestnik konkursu wykonuje
aparatem cyfrowym dowolną liczbę
zdjęć uwzględniającą elementy opisane
w punkcie 3.
5. Uczestnik konkursu dokonuje
wyboru i przedstawia organizatorowi
10 wybranych przez siebie zdjęć na
nośniku cyfrowym (płyta Cd lub DVD,
pendrive)
6. Rozstrzygnięcie konkursu w marcu
2017 roku – prace oceniać będzie
profesjonalny fotograf.
7. Prace zostaną przedstawione szerszej
publiczności na stronie internetowej
szkoły oraz jako galeria na korytarzu
szkolnym.
8. Przewidziane są nagrody.
9. Na wszystkie pytania związane z
konkursem, będzie udzielał odpowiedzi
nauczyciel zajęć komputerowych.
Zapraszamy wszystkich chętnych interesujących się fotografią i
fotografiką

Podobne dokumenty