Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Komentarze

Transkrypt

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
RAMOWY PROGRAM
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH
Przedmiot
SEMESTR I
Psychologia
Pedagogika
Pedagogika społeczna
Prawne i etyczne podstawy zawodu nauczyciela
SEMESTR II
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Podstawy dydaktyki
Dydaktyka przedmiotowa
Komunikacja i kultura języka
Technologia informacyjna
w edukacji
Emisja głosu
Praktyka pedagogiczna
SEMESTR III
Dydaktyka przedmiotowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Pierwsza pomoc medyczna
Praktyka pedagogiczna

Podobne dokumenty