Polecenia edytora Vim (plik PDF)

Komentarze

Transkrypt

Polecenia edytora Vim (plik PDF)
Edytor „vi” (wersja „vi-improved” czyli „vim”)
Wychodzenie z edytora
:w zapisanie pliku
:wq wyjście z edycji z zapisaniem pliku
:x wyjście z edycji z zapisaniem pliku (krótsza wersja)
:x! wyjście z edycji z zapisaniem pliku (dodatkowo wymusza zapis, gdy brakuje prawa do zapisu)
:q wyjście z edycji bez zapisania pliku
:q! wyjście bez zapisania (zmiany są ignorowane)
Poruszanie się w linii (w poziomie):
N h
N l
0
$
N |
w lewo N znaków (domyślnie N=1)
w prawo N znaków
początek linii (także klawisz "Home")
koniec linii (także klawisz "End")
do kolumny N
Poruszanie się między liniami (w pionie):
N k
N j
N G
:1
:n
w górę N linii (wartość N jest opcjonalna, domyślnie N=1)
w dół N linii
do linii N (domyślnie: do ostatniej linii)
pierwsza linia
linia o podanym numerze
Poruszanie się po słowach:
N w
N b
przejście N słów do przodu
cofnięcie się o N słów
Wyszukiwanie wzorców:
N /{wzorzec}
szukaj naprzód N-tego wystąpienia wzorca
N ?{wzorzec}
szukaj wstecz N-tego wystąpienia wzorca
N /<CR> powtórz ostatnie wyszukiwanie (do przodu)
N ?<CR> powtórz ostatnie wyszukiwanie (wstecz)
N n
powtórz ostatnie wyszukiwanie
N N
powtórz ostatnie wyszukiwanie (w przeciwnym kierunku)
Specjalne ciągi we wzorcach:
.
^
$
\<
\>
[a-z]
[^a-z]
*
dowolny znak
początek linii
koniec linii
początek słowa (np. "\<wzorzec")
koniec słowa
jeden ze znaków wymienionych w zakresie
jeden ze znaków nie wymienionych w zakresie
zero lub więcej poprzednich ciągów (np. ".*" - dowolny napis)
Znaczniki:
m<a-zA-Z>
zaznacz
‘<a-z> przejdź
‘<A-Z> przejdź
‘‘
wróć do
bieżące miejsce za pomocą znacznika <a-zA-Z>
do miejsca ze znacznikiem <a-z> w bieżącym pliku
do pliku, w którym zastosowano znacznik <A-Z>
miejsca, z którego wykonano ostatnio skok do znacznika
1
‘<
przejdź do miejsca, gdzie zaczynał się ostatnio blok Visual
‘>
przejdź do miejsca, gdzie kończył się ostatnio blok Visual
:marks wyświetlenie listy znaczników
Pozostałe:
%
.
przeskocz do drugiego nawiasu (np. "{}()[]", "#if/#else/#endif")
powtórz ostatnią modyfikację tekstu
Edycja:
i - wstawienie przed aktualnym znakiem ( koniec - ESC)
I - wstawianie na początku linii
a - dopisywanie za aktualnym znakiem
A - dopisywanie na końcu linii
Ctrl-A - zwiększanie liczby
Ctrl-X - zmniejszanie liczby
o
O
p
P
x
-
wstawienie pustej linii poniżej aktualnej linii (tryb wprowadzania)
wstawienie pustej linii przed aktualną linią (tryb wprowadzania)
wstawienie zawartości schowka
wstawienie zawartości schowka z przeciwnej strony
przeniesienie jednej litery do schowka (jak Ctrl-X w MS Windows);
działa jak Del (X - skasowanie tak jak Backspace)
dd - skasowanie linii
yy - skopiowanie linii
v - obszar: wizualny
Shift-v - obszar: wizualny wiersz
Ctrl-v - obszar: wizualny blok (prostokątny)
> - głębsze wcięcie tekstu
< - spłycenie wcięcia tekstu
Powiększanie i pomniejszanie okna (Ctrl-W -, Ctrl-W +)
:split - otwarcie dodatkowego okna dla tego samego pliku
:q - zamknięcie okna
Ctrl-W Ctrl-W - przejście między oknami
:n - następny plik
:N - poprzedni plik
:set ic - wyszukiwanie "ignorecase" (nie jest istotna wielkość liter)
:set nows - "no wrapscan" - wyszukiwanie nie jest kontynuowane od początku
:set [no]ai - "autoindent" - automatyczne wcięcia tekstu
u - undo
Ctrl-R - redo
:help - oglądanie pomocy
qx - nagrywanie makrodefinicji pod literę x=’a’..’z’
q - koniec makrodefinicji
:map <F12> @x - przypisywanie makrodefinicji pod wybrany klawisz
:mk
- zrzut aktualnych makrodefinicji do pliku ./.exrc
y - rozpoczyna zapis do schowka, potem trzeba podać co jest do zapisania:
yy - zapis jednej linii
yw - zapis słowa
Mysz:
:set mouse=a włączenie obsługi myszy
:set mouse= wyłączenie obsługi myszy
2