Klasa 2 - Archutowski

Komentarze

Transkrypt

Klasa 2 - Archutowski
ROK SZKOLNY 2016/2017
PODRĘCZNIKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Tytuł
Nr dopuszczenia
Wydawnictwo
Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie
Arkadiusz Janicki, Justyna
Kięczkowska, Mariusz Menz
AZ-42-01/10-WA4/13
Wydawnictwo
Katechetyczne
Warszawa
1. Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Klasa 2, część 1.
Romantyzm - pozytywizm (I półrocze).
2. Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Klasa 2, część 2.
Modernizm - dwudziestolecie międzywojenne (II półrocze).
Dariusz Chemperek,
Adam Kalbarczyk,
Dariusz Trześniowski
1.
703/3/2014/2015
2. W trakcie
procedury
zatwierdzania
WSiP
Oxford Solutions. Upper-Intermediate.
Tim Falla, Paul A. Davies,
Paul Kelly, Helen Wendholt, Sylvia
Wheeldon, Joanna Sosnowska
733/4/2016
Oxford University
Press
1. Oxford Solutions. Pre-Intermediate (kontynuacja z klasy I).
2. Oxford Solutions. Intermediate (od grudnia 2016 r.).
Tim Falla, Paul A. Davies,
Joanna Sobierska
733/2/2015
733/3/2015
Oxford University
Press
Język francuski IV.0
(uczniowie, którzy
1. Version Originale 1. Podręcznik + ćwiczenia (kontynuacja z klasy I).
rozpoczęli naukę języka w 2. Version Orginale 2. Podręcznik + ćwiczenia (od II półrocza).
liceum)
Monique Cenyer, Augustín
Garmendia, Marie-Laure LionsOlivieri
567/1/2012/2015
Wydawnictwo
"LektorKlett"
1. Version Orginale 2. Podręcznik + ćwiczenia (kontynuacja z klasy I).
2. Version Orginale 3. Podręcznik + ćwiczenia (od II półrocza).
Monique Cenyer, Augustín
Garmendia, Marie-Laure LionsOlivieri
W trakcie procedury
zatwierdzania
Wydawnictwo
"LektorKlett"
Małgorzata Spychała, Xavier Pascual
López, Agnieszka Dudziak-Szukała,
W trakcie procedury
Wydawnictwo Draco
Arleta Kaźmierczak, José Carlos
zatwierdzania
Garcίa González
Religia
Język polski
Język angielski
(grupa p. Dudkowskiej)
3.
Język angielski
(gr. p. Perłowskiej)
4.
Autorzy
Język francuski IV.1
5.
Język hiszpański
Descubre A1.1 (I półrocze - kontynuacja podręcznika z kl. I).
Descubre A1.2/A2 (od II półrocza).
6.
Język niemiecki
Super! 3
Przemysław Gębal,
Sławomira Kołsut
751/3/2016
7.
Historia
(zakres rozszerzony)
1. Zrozumieć przeszłość. Starożytność - średniowiecze. Zakres
rozszerzony, cz. 1.
2. Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Zakres rozszerzony, cz. 2.
1. Ryszard Kulesza, Krzysztof
Kowalewski
2. Paweł Klint, Piotr Galik
1. 642/1/2013
2. 642/2/2014
Nowa Era
8.
Wiedza
o społeczeństwie
(zakres rozszerzony)
W centrum uwagi. Podręcznik - zakres rozszerzony, część 1.
Arkadiusz Janicki, Justyna
Kięczkowska, Mariusz Menz
630/1/2012/2015
Nowa Era
Hueber
ROK SZKOLNY 2016/2017
PODRĘCZNIKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM
Lp.
Przedmiot
Tytuł
Autorzy
Nr dopuszczenia
Wydawnictwo
9.
Biologia
(zakres rozszerzony)
1. Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik + karty pracy.
2. Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik + karty pracy.
1. Marek Guzik, Ewa Jastrzębska,
Ryszard Kozik i in.
564/1/2012/2015
2. Maria Marko-Worłowska, Ryszard 564/2/2013/2016
Kozik, Władysław Zamachowski i in.
Nowa Era
10.
Geografia
(zakres rozszerzony)
1. Oblicza geografii. Podręcznik - zakres rozszerzony, część 1 + karty
pracy.
2. Oblicza geografii. Podręcznik - zakres rozszerzony, część 2 + karty
pracy.
1. Roman Malarz, Marek Więckowski 501/1/2012/2015
2. Tomasz Rachwał
501/2/2013/2016
Nowa Era
11.
Chemia
(zakres rozszerzony)
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik - zakres
rozszerzony + maturalne karty pracy.
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło,
Joanna Szymońska
528/1/2012/2015
Nowa Era
12.
Fizyka
(zakres rozszerzony)
Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
rozszerzony. Części 1 i 2.
Barbara Sagnowska, Maria
Fiałkowska, Jadwiga Salach
548/1/2012/2015
548/2/2013/2016
WSiP
Matematyka
(zakres podstawowy)
Matematyka 2. Podręcznik. Zakres podstawowy.
Małgorzata Dobrowolska,
Marcin Karpiński, Jacek Lech
606/2/2013
GWO
Matematyka
(zakres rozszerzony)
Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony.
Małgorzata Dobrowolska,
Marcin Karpiński, Jacek Lech, Mikołaj 628/2/2014
Karpiński
GWO
1. Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
2. Historia i społeczeństwo. Europa i świat.
3. Historia i społeczeństwo. Język, komunikacja, media.
Marcin Markowicz, Olga Pytlinska,
Agata Wyroda
1. Przyroda, cz. 1. Podręcznik + karty pracy.
2. Przyroda, cz. 2. Podręcznik + karty pracy.
Mirosław Galikowski, Romuald
Hassa, Marek Kaczmarzyki,
658/1/e/2013
Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, 658/2/e/2013
Marek Więckowski
13.
14.
15.
Historia i społeczeństwo
Przyroda
644/1/2013/2015
667/1/2013
667/5/2014
WSiP
Nowa Era

Podobne dokumenty