Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR

Komentarze

Transkrypt

Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
SSASS Kinga Marek
60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34
PRZEDMIAR ROBÓT
45214000-0
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
NAZWA INWESTYCJI
: Termomodernizacja budynku laboratorium ITP O/Poznań
ADRES INWESTYCJI
: 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 67, działka nr ewid. 4/537, ark. 6
INWESTOR
ADRES INWESTORA
: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
: Falenty, 05-090 Raszyn, Aleja Hrabska 3
BRANŻA
: INSTALACJA GRZEWCZA
DATA OPRACOWANIA
:
27.08.2010
Ogółem wartość kosztorysowa robót
: 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
Lp.
DZIAŁY KOSZTORYSU
Nazwa działu
Od
1 Instalacja grzewcza
1.1 Technologia kotłowni
1.2 Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic
1
1
40
-2-
Norma PRO Wersja 4.27
Do
82
39
82
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
1
1.1
1 KNNR 4 0402d.1.1 04
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Instalacja grzewcza
Technologia kotłowni
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 32 mm
8+7
j.m.
m
m
3 KNNR 4 0402- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych
d.1.1 05
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 40 mm
17
m
4 KNR 7-12
d.1.1 0101-04
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów stalowych
0,032*3,14*poz.1+0,025*3,14*poz.2+0,04*3,14*poz.3
m2
Miniowanie rur stalowych o śr.do 50 mm
m
poz.1+poz.2+poz.3
m
m
m
m2
6 KNNR 2 1404- Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm 2x farbą ftalową
d.1.1 04
poz.1+poz.2+poz.3
m
7 KNZ-15 28-01
d.1.1
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 32 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.1
m
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 25 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.2
m
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 40 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.3
m
8 KNZ-15 27-01
d.1.1
9 KNZ-15 29-01
d.1.1
10 KNNR 5 1209- Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
d.1.1 08
5+3
m
m
m
m
15,000
RAZEM
15,000
21,000
RAZEM
21,000
17,000
RAZEM
17,000
5,291
RAZEM
5,291
53,000
RAZEM
53,000
53,000
RAZEM
53,000
15,000
RAZEM
15,000
21,000
RAZEM
21,000
17,000
RAZEM
17,000
8,000
RAZEM
8,000
otw.
otw.
11 KNNR 4 0406- Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1 02
Obmiar dodatkowy - ilość prób
1
próba
12
d.1.1 kalk. własna
13 KNR 0-31
d.1.1 0215-02
poz.2+poz.3
m
Uszczelnienia p.poż. otworów fi 32
szt
5+3
szt
Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26 kW
Kocioł wodny niskotemperaturowy VITOCROSSAL 600 66kW, 3bar z regulatorem VITOTRONIC 300 typ KW3 lub równoważny
1
kpl.
kpl.
14 KNNR 5 1209- Przebijanie otworów śr. 120 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
d.1.1 12
1+1+1
otw.
15
d.1.1 kalk. własna
Uszczelnienia p.poż. otworów fi 110
szt
1+1+1
szt
Komin spalinowo-powietrzny DN 100/150 L=10m
kpl
1
kpl
16
d.1.1 analogia
otw.
17 KNNR 4 0514- Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 50 mm
d.1.1 01
Rozdzielacz zasilający i powrotny 3-obiegi
analogia
1
szt
18 KNNR 4 0511- Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do
d.1.1 08
80 dm3
Przeponowe naczynie wzbiorcze N50, 6bar REFLEX lub równoważny
1
szt.
-3-
Norma PRO Wersja 4.27
Razem
m
2 KNNR 4 0402- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych
d.1.1 03
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 25 mm
21
5 KNR 4-01
d.1.1 1212-29
Poszcz
szt
szt.
1,000
38,000
RAZEM
38,000
8,000
RAZEM
8,000
1,000
RAZEM
1,000
3,000
RAZEM
3,000
3,000
RAZEM
3,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
19 KNR 0-31
d.1.1 0204-01
20 KNR 0-31
d.1.1 0204-01
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m3/h i śr. szt.
króćców 1" (25 mm)
Pompa SMART 25/6 PN10 230V WILO lub równoważny
1
szt.
Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m3/h i śr. szt.
króćców 1" (25 mm)
Pompa TOP-E 25/1-6 PN10 230V WILO lub równoważny
1
szt.
21 KNNR 4 0524- Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 szt.
d.1.1 02
mm
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, DN 20, nastawa 0,25 MPa lub równoważny
1
szt.
22 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
szt.
d.1.1 03
Zawór mieszający trójdrogowy VXI46.25 Dn25 kvs=5,0 Siłownik SFA 21/18 lub równoważny
1
szt.
23 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
szt.
d.1.1 01
Zawór mieszający trójdrogowy VXI46.15 Dn15 kvs=2,0 Siłownik SFA 21/18 lub równoważny
1
szt.
24 KNNR 4 0527- Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 40 mm
d.1.1 01
Filtroodmulniki typu FO-40 lub równoważny
1
szt.
25 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
d.1.1 05
Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 40 mm
3
szt.
26 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
d.1.1 04
Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 32 mm
4
szt.
27 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
d.1.1 03
Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 25 mm
15
szt.
28 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
d.1.1 04
Zawór zwrotny gwintowany Dn32 typ 601 SOCLA lub równoważny
1
szt.
29 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
d.1.1 03
Zawór zwrotny gwintowany Dn25 typ 601 SOCLA lub równoważny
2
szt.
30 KNNR 4 0122- Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniod.1.1 05
wych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
1
kpl.
31 KNNR 4 0140- Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm
d.1.1 01
Wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 15 mm
1
kpl.
32 KNR 0-31
d.1.1 0209-09
analogia
Filtry siatkowe o śr. nominalnej 32 mm
szt.
1
szt.
Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm
szt.
1
szt.
33 KNR 0-31
d.1.1 0209-09
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
34 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
d.1.1 03
Zawór odcinający kulowy gwintowany Dn25
3
szt.
35 KNNR 4 0531- Manometry montowane w gotowej tulei
d.1.1 02
Manometr tarczowy 100 mm, 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525 i rurką syfonową
6
szt.
36 KNNR 4 0531- Termometry montowane w gotowej tulei
d.1.1 01
Termometr techniczny 0-100oC
10
szt.
37
d.1.1 kalk. własna
SUW2 Zmiękczacz jonowymienny ES 70+SUW1 Filtr wstępny I25-50 +wkłady
kpl
1
kpl
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o
masie 0.05 t
Pompa zatapialna TM 25/6 5m lub równoważny
1
kpl.
38 KNR 7-07
d.1.1 0101-01
szt.
szt.
-4-
Norma PRO Wersja 4.27
szt.
kpl.
Poszcz
Razem
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
3,000
RAZEM
3,000
4,000
RAZEM
4,000
15,000
RAZEM
15,000
1,000
RAZEM
1,000
2,000
RAZEM
2,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
3,000
RAZEM
3,000
6,000
RAZEM
6,000
10,000
RAZEM
10,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
39 KNNR 4 0529- Uruchomienie węzłów cieplnych
d.1.1 01
1
1.2
40
d.1.2 kalk. własna
41 KNR 4-01
d.1.2 0336-01
42 KNR 4-01
d.1.2 0326-01
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
szt.
szt.
Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic
Demontaż istniejącej instalacji c.o.
r-g
300
r-g
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- m
nej
97+18+17+44
m
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
97+18+17+44
m
m2
44 KNNR 2 1402- Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
d.1.2 03
poz.41*0,5
m2
m2
m2
45 KNNR 4 0405- Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych m
d.1.2 03
na ścianach w budynkach
Rura miedziana 15/ 1,0 mm
97
m
46 KNNR 4 0405- Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych m
d.1.2 04
na ścianach w budynkach
Rura miedziana 18/ 1,0 mm
18
m
47 KNNR 4 0405- Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych m
d.1.2 05
na ścianach w budynkach
Rura miedziana 22/ 1,0 mm
17
m
48 KNNR 4 0405- Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych m
d.1.2 06
na ścianach w budynkach
Rura miedziana 28/ 1,5 mm
44
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę dn 15 lub równoważny
poz.45
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę dn 18 lub równoważny
poz.46
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę dn 22 lub równoważny
poz.47
m
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm ne rurę dn 28 lub równoważny
poz.48
m
53 KNNR 4 0402- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych
d.1.2 04
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 32 mm
23
m
54 KNNR 4 0402- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych
d.1.2 02
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 20 mm
65
m
55 KNNR 4 0402- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych
d.1.2 01
na ścianach w budynkach
Rura stal.z/s gwint.CZ średn. 15 mm
14+5+4
m
56 KNR 7-12
d.1.2 0101-04
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów stalowych
0,032*3,14*poz.53+0,02*3,14*poz.54+0,015*3,14*poz.55
m2
Miniowanie rur stalowych o śr.do 50 mm
m
50 KNR 0-34
d.1.2 0101-10
51 KNR 0-34
d.1.2 0101-10
52 KNR 0-34
d.1.2 0101-11
57 KNR 4-01
d.1.2 1212-29
-5-
Norma PRO Wersja 4.27
Razem
1,000
RAZEM
1,000
300,000
RAZEM
300,000
176,000
RAZEM
176,000
176,000
RAZEM
176,000
88,000
RAZEM
88,000
88,000
RAZEM
88,000
97,000
RAZEM
97,000
18,000
RAZEM
18,000
17,000
RAZEM
17,000
44,000
RAZEM
44,000
97,000
RAZEM
97,000
18,000
RAZEM
18,000
17,000
RAZEM
17,000
44,000
RAZEM
44,000
23,000
RAZEM
23,000
65,000
RAZEM
65,000
23,000
RAZEM
23,000
7,476
RAZEM
7,476
m
43 KNNR 2 0802- Tynki pocienione III kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych ścianach
d.1.2 03
poz.41*0,5
49 KNR 0-34
d.1.2 0101-10
Poszcz
m
m
m
m
m
m
m
m2
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
poz.53+poz.54+poz.55
j.m.
m
58 KNNR 2 1404- Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm 2x farbą ftalową
d.1.2 04
poz.53+poz.54+poz.55
m
59 KNZ-15 28-01
d.1.2
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 32 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.53
m
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 20
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 20 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.54
m
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15
mm, gr. izolacji 20 mm
Otulina STEINNORM PUR o śr. 15 mm i gr. 20 mm lub równoważny
poz.55
m
60 KNZ-15 26-01
d.1.2
61 KNZ-15 25-01
d.1.2
m
m
m
m
62 KNNR 4 0428- Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych
d.1.2 01
konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
analogia
16
kpl.
63 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V20s 600/400
2
szt.
64 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/560
1
szt.
65 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/640
2
szt.
66 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/800
1
szt.
67 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/1040
1
szt.
68 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/1120
3
szt.
69 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/1200
1
szt.
70 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/1280
1
szt.
71 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik V22 600/1600
2
szt.
72 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 11
Grzejnik V33 600/1200
1
szt.
73 KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
d.1.2 07
Grzejnik łazienkowy CosmoART 700/400 lub równoważny
1
szt.
74 KNNR 4 0412- Głowice termostatyczne
d.1.2 01
Głowice termostatyczne Oventrop UNI LD lub równoważny
16
szt.
75 KNNR 4 0412- Podwójne zawory kulowe kątowe do grzejników
d.1.2 01
16
szt.
76 KNNR 4 0432- Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) o wielkości nr 1
d.1.2 01
Nagrzewnica VOLCANO VR1 lub równoważny
1+1+1
szt.
77 KNNR 4 0432- Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) o wielkości nr 1
d.1.2 01
Nagrzewnica HOVAL DHV-6/B lub równoważny
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
-6-
Norma PRO Wersja 4.27
kpl.
szt.
szt.
Poszcz
111,000
RAZEM
Razem
111,000
111,000
RAZEM
111,000
23,000
RAZEM
23,000
65,000
RAZEM
65,000
23,000
RAZEM
23,000
16,000
RAZEM
16,000
2,000
RAZEM
2,000
1,000
RAZEM
1,000
2,000
RAZEM
2,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
3,000
RAZEM
3,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
2,000
RAZEM
2,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
16,000
RAZEM
16,000
16,000
RAZEM
16,000
3,000
RAZEM
3,000
1,000
RAZEM
1,000
Budynek laboratorium-Instalacja grzewcza PRZEDMIAR
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
78 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
d.1.2 03
Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 25 mm
1+1+1+1
j.m.
szt.
79 KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
d.1.2 03
Zawory regulacyjne MSV-I dn 25 lub równoważny
1+1+1+1
szt.
80 KNNR 5 1209- Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
d.1.2 08
10
otw.
szt.
szt.
otw.
Poszcz
4,000
RAZEM
4,000
4,000
RAZEM
4,000
10,000
RAZEM
10,000
81 KNNR 4 0406- Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2 02
Obmiar dodatkowy - ilość prób
1
próba
poz.45+poz.46+poz.47+poz.48+poz.53+poz.54+poz.55
82 KNNR 4 0436- Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
d.1.2 01
16+4
-7-
Norma PRO Wersja 4.27
m
Razem
1,000
287,000
RAZEM
287,000
20,000
RAZEM
20,000
urz.
urz.

Podobne dokumenty