dziekan - MEiL - Politechnika Warszawska

Komentarze

Transkrypt

dziekan - MEiL - Politechnika Warszawska
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI
I LOTNICTWA
DZIEKAN
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104
fax: +48 22 234 66 32,
e-mail: [email protected]
Warszawa dnia 26.05.20414
Znak sprawy 43/1130/2014
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Pytanie :
Zadanie 4
Szanowni Państwo,
Z naszej wiedzy wynika, iż zaproponowany komputer MSI AE1921 wyposażony jest w inny procesor niż jest to
podane w specyfikacji. Czy zamawiający dopuści komputer MSI AE 1921 z procesorem: Intel®Atom™D525
(1,8 GHz)
Odpowiedź:
Podany w SIWZ komputer MSI AE1921 jest tylko przykładowym modelem spełniającym parametry
wymienione w SIWZ. Zamawiający wymaga aby oferowany komputer posiadał procesor o parametrach
zgodnych z SIWZ.

Podobne dokumenty