Nawet kilka tysięcy złotych dla bezrobotnego w Polsce

Komentarze

Transkrypt

Nawet kilka tysięcy złotych dla bezrobotnego w Polsce
Nr. 39/1016 Wirtschaft
Gospodarka 11
O koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
Nawet kilka tysięcy złotych dla bezrobotnego w Polsce
kraju ostatniego zatrudnienia. Jeżeli
przed upływem wyznaczonego okresu
zdecydują się Państwo na powrót do
Niemiec, nadal mogą Państwo otrzymywać świadczenia dla bezrobotnych,
które wcześniej przyznano. Opisywane
wyżej zasady mają zastosowanie także
w drugą stronę. Jeżeli nabyli Państwo
prawa do zasiłku bezrobotnego w Polsce
w momencie wyjazdu do Niemiec w celu
poszukiwania pracy, mają Państwo prawo do transferu zasiłku do Niemiec w
wysokości przyznanej przez polski urząd
pracy w przeliczeniu na euro. Mała to
jednak pociecha, bo jak wiadomo, z
wypłacanego zasiłku nie sposób wyżyć
nawet w Polsce.
Zapewne niejednego z naszych czytelników spotkało jedno z bardziej
przykrych życiowych zdarzeń – zwolnienie z pracy. Mamy wtedy ochotę
przed poszukiwaniem następnego
zatrudnienia spędzić trochę czasu z
rodziną i najbliższymi.
L
N
ie od dziś się mówi, że podróże
kształcą, a jeżeli ma nas już spotkać coś złego, zawsze dzieje się to w
najmniej odpowiedniej chwili, często
z dala od domu. Z kolei opieka medyczna w krajach Unii Europejskiej jest
bardzo droga i z pewnością niewiele
osób byłoby stać na pokrycie kosztów
pobytu w szpitalu z własnej kieszeni.
Dlatego każdy, kto wybiera się za granicę na krótką wycieczkę, urlop lub w
podróż służbową, powinien pamiętać
o wyrobieniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Europäische
Krankenversicherungskarte). Gdzie i
jak ubiegać się o wspomnianą kartę,
jakie prawa mają jej posiadacze i wiele
innych informacji z tym tematem związanych przedstawimy już w najbliższym
wydaniu.
K.Ś.
Przykład z życia wzięty
Przypuśćmy, że pan Józef pracował
przez kilka lat w Niemczech. Niestety,
wskutek redukcji etatów został bez pracy. Okres pracy pana Józefa w Niemczech pozwala mu na pobieranie Arbeitslosengeld. Pan Józef jednak chce w
czasie pobierania bezrobotnego przebywać w Polsce. Może zatem zgłosić chęć
wyjazdu do Polski i w tym momencie
otrzymywać bezrobotne transferowane z Arbeitsamtu do Urzędu Pracy w
Polsce. Od czego powinien zacząć?
W momencie utraty pracy pan Jan
powinien zgłosić się do Arbeitsamtu
i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Następnie urząd określi jego
“prawa do zasiłku dla bezrobotnych”.
Po wykonaniu powyższych czynności
powinien pozostawać do dyspozycji
Warto wiedzieć, że
nie tylko zasiłki dla
bezrobotnych mogą być
przenoszone do Polski.
urzędu przez okres czterech tygodni.
Po tym okresie może rozpocząć starania o transfer zasiłku do Polski. W
niemieckim urzędzie będzie musiał
zgłosić chęć wyjazdu do Polski i pobrać
wniosek PD U2 / E303. Z wymienionym wnioskiem musi najpóźniej do 7
dni od wyjazdu z Niemiec zgłosić się w
powiatowym urzędzie pracy w Polsce.
Powiatowy urząd pracy przekaże sprawę do wojewódzkiego urzędu. Zasiłek
będzie wypłacany bezpośrednio z Arbeitsamtu na konto osoby bezrobotnej.
Transferowany zasiłek pan Józef będzie
mógł dostawać w Polsce do 3 miesięcy.
Jeżeli niemiecki urząd wyrazi zgodę,
okres ten może zostać przedłużony o
następne 3 miesiące. Wojewódzki urząd
pracy będzie tu pełnił rolę tzw. instytucji właściwej w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. Będzie przyjmował i rozpatrywał
wnioski w sprawach świadczeń dla osób
bezrobotnych oraz prowadził korespondencję z właściwymi zagranicznymi
urzędami odpowiedzialnymi za wypłatę
świadczeń z tytułu bezrobocia.
O czym należy wiedzieć
W przypadku transferu zasiłku z
Niemiec będą Państwo uprawnieni do
świadczenia na tych samych warunkach
jak mieszkańcy Niemiec. Krajem ostatniego zatrudnienia muszą wtedy jednak
pozostawać Niemcy. Kwota świadczenia dla bezrobotnych będzie zależała
od wysokości Państwa dochodu, jednak
będzie brana pod uwagę tylko wysokość
dochodu uzyskana w Niemczech, jako
Jakich innych świadczeń dotyczy
koordynacja
Warto wiedzieć, że nie tylko zasiłki dla
bezrobotnych mogą być przenoszone do
Polski. Zasiłek rodzinny wypłacany jest w
Polsce także na podstawie wymienionej
koordynacji. Co ważne, reguły określające koordynację mają wartość nadrzędną
nad przepisami krajowymi.
Koordynacja świadczeń dotyczy
również:
lemerytur, rent inwalidzkich
i rodzinnych,
lświadczeń rodzinnych
i macierzyńskich,
lświadczenia z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
lświadczeń chorobowych
i medycznych,
lzasiłków pogrzebowych.
Do wymienionych wyżej świadczeń
transferowanych między różnymi krajami mają prawo oczywiście tylko te osoby, które przemieszczają się w obrębie
Wspólnoty. Jeżeli całą karierę zawodową
spędziliśmy w Polsce, omawiana koordynacja nas nie obejmie.
Rubryka jest tworzona przez
Krzysztofa Świerca
oraz firmę Smuda Consulting.
Zachęcamy również do odwiedzenia
strony www.intertax24.com.
Die Sache lohnt sich
D
ie anhaltende Wirtschaftskrise bringt
es mit sich, dass man, ob in Polen
oder z.B. in Deutschland, seinen Job verlieren kann. Was wäre dann zu tun? Ich
empfehle ihnen hierzu, das vorstehende
Material zu lesen, in dem Sie viele wertvolle Tipps finden. So kann beispielsweise
dank der gesetzlichen Bestimmungen zur
Anpassung der Sozialversicherungssysteme Arbeitslosengeld von einem EU-Land
in ein anderes transferiert werden. Die
Sache lohnt sich also möglicherweise für
viele, die mit ihrem deutschen Pass seit
Jahren schon in einem Spagat zwischen
Familie und Haus in Polen und Arbeit in
Deutschland leben. Wichtig
dabei auch: Vom deutschen
Arbeitslosengeld lässt sich in
Polen ganz passabel leben!
Dazu muss man aber vor
allem eines bedenken: Wenn man seine
Anstellung verloren hat, sollte man nicht
in Panik und Hoffnungslosigkeit verfallen,
sondern sich auf der Stelle beim zuständigen deutschen Arbeitsamt als erwerbslos
melden. Das Amt wird dann bestimmen,
welchen Anspruch auf Arbeitslosengeld
die betreffende Person hat. Das kostet ja
wohl nicht viel...
Notiert von Krzysztof Świerc
Foto: A. Durecka
Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego
Dzięki przepisom dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możliwy jest transfer zasiłku
dla bezrobotnych z jednego kraju Unii
Europejskiej do innego. Zatem jeżeli
pracowaliśmy w Niemczech i tam nabyliśmy prawa do Arbeitslosengeld, możemy wrócić do Polski i po zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna otrzymywać
zasiłek z Niemiec w Polsce. Ważne także
możemy pobierać zasiłek w jednym
jest to, że osoba pobierająca zasiłek dla
kraju, w drugim natomiast szukać
bezrobotnych, zarejestrowana w powiapracy);
towym urzędzie pracy, może szukać pra- luściśla zasady zaliczania okresów
cy także w innym kraju członkowskim,
uprawniających do przyznania zazachowując prawo do transferu zasiłku.
siłku dla bezrobotnych oraz jego
Wszystko to jest możliwe dzięki reforwysokość;
mie z 1 maja 2010 roku, która:
lprzewiduje wymianę danych drogą
lreguluje ewentualność podlegania
elektroniczną między instytucjami
osoby bezrobotnej urzędom i służpaństw zatrudnienia i zamieszkania,
bom zatrudnienia w dwóch pańdzięki czemu urzędy mają kontrolę
stwach jednocześnie (dzięki czemu
nad osobą wnioskującą o świadczenie.
Rys. Andrzej Sznejweis
ecz co zrobić, gdy to zdarzenie spotyka nas z dala od domu rodzinnego?
Jeżeli na przykład pracowaliśmy w Niemczech, a nasza rodzina jest w Polsce? Co
zrobić, gdy nabyliśmy prawa do zasiłku
dla bezrobotnych? Czy po powrocie do
Polski zasiłek przepadnie? Pewnie znane
są takie przypadki, że osoba bezrobotna
pozostaje w Polsce, pobierając zasiłek w
Niemczech. Jednak czy jest to legalne?
Czy jeżeli urząd wypłacający świadczenie zorientuje się, że zamiast w miejscu
zameldowania przebywamy w innym
kraju, mogą nam grozić konsekwencje
finansowe?
Schlesische Wirtschaftsschau
Eröffnung im Oktober
Der Ausbau des Silesia City Centers (SCC) geht nun zu Ende. In dem
um 20.000 Quadratmeter (gegenüber
bisher 68.000 qm) vergrößerten Einkaufszentrum sollen in 60 neuen Geschäften insgesamt über 500 Menschen
einen Job finden. Die Eröffnung folgt
Mitte des nächsten Monats, die Passagen im neuen Teil sind bereits so
gut wie fertig. Überall ist neuer Fußboden verlegt, in den Gängen wird
noch letzte Hand angelegt, auch in den
Ladengeschäften wird mit Hochdruck
gearbeitet. Die Fahrstühle und Rolltreppen sind ebenfalls bereits funktionsfähig. Auf dem Zentralplatz des
neuen Teils, dem so genannten Neuen
Platz als Mittelpunkt des neuen SCC,
wird gerade ein Springbrunnen installiert. Auch im Außenbereich nimmt
das Center nun letzte Formen an. So
stehen mittlerweile 250 Parkplätze der
neuen Parkfläche zur Verfügung, letzte Arbeiten gehen im Tiefgaragenbe-
reich für 1.700 Autos vonstatten. Auch
Gärtner sind bereits am Werk. Bis jetzt
haben sie im Zentrumsgelände 215
Bäume und 5.000 qm Sträucher und
Stauden umgepflanzt. Hinzukommen
sollen noch einmal so viele Sträucher
und 100 neue Bäume.
Kombiticket
Die Schlesische Eisenbahn und der
Kommunale Verkehrsverband GOP
planen eine gemeinsame Fahrkarte für
Zug, Autobus und S-Bahn. Viele Fahrgäste dürften dabei jedoch enttäuscht
werden. So verhandelt die Schlesische
Eisenbahn, die ab dem 1. Oktober
die Strecke Gleiwitz-Tschenstochau
betreuen soll, derzeit mit dem GOP
über eine gemeinsame Monatskarte.
Der Vertrag liegt eigentlich schon
zur Unterschrift bereit. Der Vereinbarung gemäß soll die Kombikarte
mit 20 Prozent Ermäßigung angeboten
werden, dies aber nur mit Bezug auf
den Kilometertarif. Für viele Fahrgäste
wird es deshalb lohnender sein, zwei
Fahrkarten zu kaufen: eine Linienkarte
der Schlesischen Eisenbahn und ein
Ticket des GOP.
Ein Park soll auf Touren kommen
Tennisplätze unter freiem Himmel,
ganzjährige Tennis- und Squashhallen,
ein Wellness- und Fitnessstudio sowie
eine Kinderecke: Um diese Attraktionen bereichert sich schon bald der
Kultur- und Erholungspark (WPKiW)
Königshütte. Jahrzehntelang war die
Tennisanlage ein Stolz des WPKiW. Zu
dieser gehörten über ein Dutzend offene Tennisplätze, darunter ein ZentralCourt, auf dem internationale Turniere
ausgetragen wurden. Vor über zehn Jahren, als die Park-Courts zunehmend in
Verfall gerieten, wurde dort jedoch auf
die Ausrichtung von prestigeträchtigen Sportveranstaltungen verzichtet.
Dies soll sich bald ändern. Ein neues
Investitionsprogramm soll den ParkCourts den alten Glanz wiedergeben.
Die aus Parkmitteln zu finanzierende
Investitionsphase beginnt im Frühjahr
2012. Hierbei entstehen offene Tennisplätze mit synthetischem Belag, die man
dank der Beleuchtung vom Frühjahr bis
ins den späten Herbst wird benutzen
können. Auch der Zentral-Court wird
wieder hergestellt. Für die zweite Sanierungsphase sucht der WPKiW noch
nach einem Partner, der in den Bau einer Tennis- und Squashhalle investiert.
Auch ein Wellness- und Fitnessstudio
sowie eine Kinderspielecke werden dort
Platz finden.
Kein Interesse
Die geplante Versteigerung des Skizentrums Pilsko in Korbielów hat nicht
stattgefunden. Es hatte sich kein Interessierter für einen Kauf der Station
für 16,5 Millionen Zloty gemeldet. Die
Lifte bleiben nun weiter in Funktion,
aber ob auch die nötigen Investitionen kommen? Das weiß man vorerst
nicht. Der Ausrufungspreis für Pilsko
umfasste u.a. die Lifte, Grundstücke
unter den Terrassen, die vorhandenen
Anlagen für den künstlichen Schnee
sowie das benachbarte Erholungsheim
Jontek. Die von unabhängigen Sachverständigen vorgenommene Schätzung wurde vom Finanzministerium
gebilligt. Damit der Verkauf zustande
gekommen wäre, hätte sich mindestens
ein Interessierter finden müssen, der
bei der angekündigten Versteigerung
1,65 Millionen Zloty Kaution eingezahlt
hätte. Dies geschah aber nicht. Für den
nicht zustande gekommenen Verkauf
sieht die zuständige Agentur zwei
Hauptursachen: zum einen die Flaute am Markt, zum anderen die Furcht
von Investoren vor Komplikationen,
wie sie auf dem Pilsko üblich sind. Der
Berg ist naturkundlich wertvoll, und
so haben Naturschützer bereits lange
vorher jeder nach ihrer Ansicht naturgefährdenten Unternehmung dort den
Kampf angesagt.
Johann Engel

Podobne dokumenty