Prefektura Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Komentarze

Transkrypt

Prefektura Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
Prefektura Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
ul. Krakowska 80 blok 3, 42-200 Częstochowa, tel.(0-34) 368-31-92, fax. (0-34) 368-31-93;
e-mail: [email protected]
SM.I.0717-6-47/08
Częstochowa, dnia 17 kwietnia 2008 roku
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Członkowie Zarządu KRK SMiG,
Prefekci Wojewódzcy,
Komendanci Straży Miejskich i Gminnych
Szanowni Państwo,
I.
Przekazuję do wiadomości Koleżanek i Kolegów projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach
gminnych oraz niektórych innych ustaw, który Kolega Janusz Dzięcioł ma w maju „opublikować”
jako projekt poselski i zacząć zbierać podpisy posłów. To bardzo ważna inicjatywa „naszego”
Parlamentarzysty i zależy mi na tym, aby projekt był poprawny, bez błędów i lepszy niż wersja, którą
Wam przekazuję.
Projekt ten opracowałem na bazie:
1) projektu KRK SMiG z lipca 2005 roku, jako najdalej idącego,
2) projektu rządowego z marca 2008 roku.
Bardzo proszę o jego uważną lekturę, nadsyłanie do mnie, na adres: [email protected]
poprawek, propozycji zmian, uzupełnień. Proszę o konkretne propozycje, gotowe do wprowadzenia do
projektu. Na uwagi hasłowe, „filozoficzne” nie zareaguję z braku czasu. To bardzo żmudna robota.
W najbliższych dniach przekażę także uzasadnienie do tej ustawy i też poproszę o „cenzurę”,
uzupełnienia etc.
II. Uprzejmie informuję, że podczas mojego pobytu na warsztatach zorganizowanych przez Komendę
Główną Policji dla koordynatorów z komend wojewódzkich (spotkanie poświęcone współpracy ze
strażami miejskimi) zaproponowałem wspólne spotkanie (Zarządu KRK SMiG oraz w/w grupy
policjantów). Pomysł się spodobał i w związku z tym proszę o uwzględnienie w kalendarzach
Koleżanek i Kolegów dni 16 – 18 czerwca br. na szkolenie, które organizuję pod Częstochową. Udział
prawdopodobnie wezmą: przedstawiciele KGPolicji, przedstawiciele szkół policyjnych, wojewódzcy
koordynatorzy z Komend Wojewódzkich Policji, a z naszej strony Zarząd, Prefekci wojewódzcy
i Komendanci chętni do udziału.
Obecnie uzgadniam z Komendą Główną program szczegółowy i kosztorys. Oficjalne zaproszenia
roześlę, jak sądzę, w początkach maja.
Serdecznie pozdrawiam
i trwam w oczekiwaniu na Wasze uwagi
Prefekt
Krajowej Rady Komendantów
Straży Miejskich i Gminnych
mgr Artur Hołubiczko

Podobne dokumenty