Formularz Szczegółowy Oferty

Komentarze

Transkrypt

Formularz Szczegółowy Oferty
PAKIET nr 2A
Lp.
Opis wyrobu
Jedn. miary
Ilość
1
Baterie alkaliczne 1,5V paluszki LR6-AA
szt.
10 000
2
Baterie alkaliczne 1,5V paluszki LR03-AAA
szt.
2 500
3
Baterie alkaliczne R-14
szt.
500
4
Baterie alkaliczne R-20
szt.
50
5
Baterie alkaliczne "9V"
szt.
100
6
Baterie CR 2032
szt.
50
7
Akumulator AA/R6 poj. 2700 mAh
szt.
200
8
Akumulator AAA/R03 poj. 800 mAh
szt.
100
Wartość brutto pakietu: ..................................... zł
Cena jedn. brutto
Wartość brutto
Zastosowano stawkę VAT: ............ %
Słownie: ......................................................................................................................................................
..................................... ...............................
/ miejscowość/
/data/
...............................................................
/ podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela /

Podobne dokumenty