przedmiar

Komentarze

Transkrypt

przedmiar
Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach 2014
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536)
strona nr:
1
Przedmiar robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot. Jedn.
1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21
1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4
1.1.1 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA
1.1.2 KNR 402/408/5
Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu
1.1.3 KNR 402/404/10
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 14 członów - bez ceny płaszcza
1.1.4 KNR 402/406/2
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty przedrusztowej - bez ceny płyty przedrusztowej
1.1.5 KNR 402/406/4 (1)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych - bez ceny drzwiczek
1.1.6 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 5 szt nowych półczłonów, a 6 szt półczłonów
będzie z demontażu - pozycja bez wartości członów
1.1.7 Półczłon środkowy do kotła Eca - IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
1.1.8 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV
1.1.9 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
1
kpl
6
szt
1
kpl
1
szt
3
szt
11
5
szt
szt
20,50
m2
20,5
m2
5
kpl
5
kpl
5
szt
2
szt
2
szt
19
szt
65
1
1
32
1
szt
szt
szt
szt.
szt
133
m2
1,2
m
1.2 Kotłownia w budynku nr 3 - kocioł nr 1, 2, 5, 6 i 7 oraz instalacja technologiczna
1.2.1 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA
1.2.2 KNR 402/404/9
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 13 członów - bez ceny płaszcza
otulczego
1.2.3 KNR 402/406/2
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty przedrusztowej - bez ceny płyty przedrusztowej
1.2.4 KNR 402/406/3
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty zarusztowej - bez ceny płyty zarusztowej
1.2.5 KNR 402/406/6 (1)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty zamykającej dolnej lub górnej do kotłów Eca-IV - bez ceny płyty
1.2.6 KNR 402/406/4 (3)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych - bez ceny drzwiczek
1.2.7 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 35 szt nowych półczłonów, a 30 szt będzie z
demontażu - pozycja bez wartości półczłonów
1.2.8 Półczłon narożny tylny prawy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
1.2.9 Półczłon narożny tylny lewy do kotła Eca-IV- zakup i dostawa nowych półczłonów
1.2.10 Półczłon środkowy do kotła Eca- IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
1.2.11 Półczłon narożny przedni prawy do kotła Eca-IV parowy- zakup i dostawa nowych półczłonów
1.2.12 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV
1.2.13 KNR 402/114/2
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25·mm
1.2.14 KNR 402/513/6
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi·100·mm
1.2.15 KNR 402/513/8
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi·150·mm
1.2.16 KNR 402/418/7
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, do 100·kg
1.2.17 KNRW 215/106/3
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn·25·mm
1.2.18 KNRW 215/403/3
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm
1.2.19 KNR 215/409/5 (2)
Zawór kołnierzowy kulowy 1,6·MPa Fi·100·mm - instalacja gorącej wody
1.2.20 KNR 215/409/7 (2)
Zawór kołnierzowy kulowy 1,6·MPa Fi·150·mm - instalacja parowa, ciśnienie pary 0,07 MPa
1.2.21 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa
0.05·t - parametry pompy: typ pompy 50PJM 160, wydajność- 9 m 3/h, wysokość podnoszenia 22-31 m. sł. wody,
obroty 2900 / min
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.2.22 Pompa do gorącej wody typu 50 PJM 160, wydajność 12 m 3/h, obroty 2900 / min., wysokość podnoszenia 31 m sł.
w., moc silnika 2,2 KW - zakup i dostawa nowej pompy
1
szt
1
szt
1
szt
1,2
m
1,2
m
1
szt
1
szt
1
kpl
1
szt
Konserwacja urządzeń kotłowni polegajaca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach na terenie kompl...
Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach 2014
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536)
strona nr:
2
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot. Jedn.
1.2.23 KNR 403/904/1
Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadławienia przewodów, przewód
pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 2,5·mm2, 3 odgałęzienia
1
kpl
1.2.24 KNR 215/406/2 (2)
Odmulacze z rur stalowych, króćce przyłączne Fi·80·mm - filtroodmulacz magnetyczny DN 80 mm
1
szt
1.2.25 KNR 402/511/3 (1)
Wymiana filtra siatkowego, o połączeniach kołnierzowych, Fi·50·mm - poz. zastępcza
1
szt
1.2.26 Płukanie mechaniczne i czyszczenie zasobnika c.w.u. o pojemności 3000 l - kalkulacja własna
1
szt
1.2.27 Płukanie chemiczne kotłów Eca-IV - 7 szt oraz część instalacji technologicznej, pojemność instalacji technologicznej
- 0,52 m3 , pojemność kotłów - 6,545 m3 - kalkulacja własna
1
szt
1.2.28 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
133
m2
1.3 Kotłownia w budynku nr 16 - kocioł nr 2
1.3.1 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA·
1.3.2 KNR 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4·m
1.3.3 KNR 402/408/5
Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu
1.3.4 KNR 402/406/2
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty przedrusztowej - bez ceny płyty przedrusztowej
1.3.5 KNR 402/406/4 (3)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych - bez ceny drzwiczek
1.3.6 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 2 szt nowych półczłonów, a 6 szt będzie z
demontażu - pozycja bez wartości nowych półczłonów
1.3.7 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
1.3.8 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
1
kpl
1
szt
6
szt
1
szt
3
szt
8
2
szt
szt
20,5
m2
1
kpl
1
kpl
1
szt
3
szt
1
szt
1
szt
4
3
szt
szt
20,5
m2
1
kpl
1
kpl
1
szt
11
szt
13
1
1
szt
szt
szt
19
m2
2 Giżycko ul. Moniuszki 7
2.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4
2.1.1 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA
2.1.2 KNR 402/404/10
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 14 członów - bez ceny płaszcza
otulczego
2.1.3 KNR 402/406/2
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, płyty przedrusztowej - bez ceny płyty przedrusztowej
2.1.4 KNR 402/406/4 (3)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych - bez ceny drzwiczek
2.1.5 KNR 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4·m
2.1.6 KNR 402/408/5
Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu
2.1.7 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 3 szt nowych połczłonów, a 1szt będzie z
demontażu - pozycja bez warości nowych półczłonów
2.1.8 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
2.1.9 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
2.2 Kotłownia w budynku nr 9 - kocioł nr 3
2.2.1 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA
2.2.2 KNR 402/404/9
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 13 członów - bez ceny płaszcza
otulczego
2.2.3 KNR 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4·m
2.2.4 KNR 402/408/5
Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu
2.2.5 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 2 szt nowych półczłonów, a 11 szt będzie z
demontażu - pozycja bez wartości nowych półczłonów
2.2.6 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV- zakup i dostawa nowych półczłonów
2.2.7 Półczłon narożny tylny lewy do kotła Eca-IV lewy- zakup i dostawa nowych półczłonów
2.2.8 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
Giżycko al. Wojska Polskiego 21
Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach 2014
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536)
strona nr:
3
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot. Jedn.
3 Giżycko ul. Nowowiejska 20
3.1 Kotłownia w budynku nr 20
3.1.1 KNR 402/401/2
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, ECA
3.1.2 KNR 402/404/8
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 8 członów - bez ceny płaszcza
otulczego
3.1.3 KNR 402/406/2
Demontaż i montaża elementów kotła żeliwnego, płyty przedrusztowej - bez ceny płyty przedrusztowej
3.1.4 KNR 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4·m
3.1.5 KNR 402/406/4 (3)
Demontaż i montaż elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych - bez ceny drzwiczek
3.1.6 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV - pozycja bez warości półczłonów
3.1.7 Półczłon narożny przedni lewy do kotła Eca-IV wodny - zakup i dostawa nowych półczłonów
3.1.8 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
3.1.9 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji
dopuszczenia kotła do eksploatacji
1
kpl
1
kpl
1
szt
1
szt
3
szt
2
1
1
szt
szt
szt
11,5
m2
3.2 Kotłownia w budynku nr 35 - kocioł nr 1, 2, 3, 4 i 5
3.2.1 KNR 402/401/2
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego, ECA
2
kpl
3.2.2 KNR 402/401/4
Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego parowego, ECA
3
kpl
3.2.3 KNR 402/404/10
Demontaż i montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego Eca IV, 18 członów - bez ceny płaszcza
otulczego
5
kpl
3.2.4 KNR 402/403/4 (1)
Demontaż i montaż osprzętu kotła, wodowskazu ze szkłem refleksyjnym lub rurki szklanej - bez ceny wodowskazu
2
kpl
3.2.5 KNR 402/406/4 (3)
Wymiana elementów kotła żeliwnego, drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych- bez ceny drzwiczek
15
szt
3.2.6 KNR 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4·m
5
szt
3.2.7 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV, do wymiany przyjęto 9 szt nowych półczłonów środkowych, a 41 szt
będzie z demontażu - pozycja bez warości nowych półczlonów
50
szt
3.2.8 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
9
szt
3.2.9 KNR 402/405/3
Wymiana półczłonu kotła żeliwnego: ECA IV - pozycja bez wartości nowych półczłonów
2
szt
3.2.10 Półczłon środkowy do kotła Eca-IV - zakup i dostawa nowych półczłonów
1
szt
3.2.11 Półczóln narożny przedni lewy do kotła Eca-IV parowy - zakup i dostawa nowych półczłonów
1
szt
3.2.12 KNR 402/408/5
Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu
43
szt
3.2.13 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV nr 1, 2, i 3, zgłoszenie do Wojskowego Dozoru Technicznego celem uzyskania
decyzji dopuszczenia kotłów do eksploatacji
53
m2
3.2.14 KNR 402/405/6
Próba szczelności kotła: Eca IV nr 4 i 5
53
m2
3.2.15 KNR 402/513/5
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi·65-80·mm
1
szt
3.2.16 KNR 215/409/4 (3)
Zawór kulowy kołnierzowy 1,6·MPa Fi·65·mm
1
szt
3.2.17 KNR 215/407/4 (1)
Filtroodmulacz magnetyczny kołnierzowe, Fi 65·mm
1
szt
3.2.18 KNR 216/111/7
Izolacja wełną mineralną luzem, pod blachą ocynkowaną - zbiorniki - ściany boczne, grubość izolacji 100-120·mm,
zbiornik do Fi·2220·mm
Zbiornik kondensatu nr 1
1,0*1,4*2+0,8*1,4*1+1,0*0,8*2
=
5,520
Zbiornik kondensatu nr 2
1,2*1,0*2+1,2*0,7*1+1,0*0,7*2
=
4,640
10,16 10,16
m2
3.2.19 KNR 216/306/5
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 40·mm, rurociąg Fi·42-63·mm - płaszcz z
foli aluminiowej
Izolacja rury fi 40 mm
3,14*(48,3+80)*0,001*0,9
=
0,363
0,363 0,363
m2
3.2.20 KNR 216/307/3
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1·warstwa izolacji, grubość 50·mm, rurociąg Fi·76-114·mm - płaszcz
z foli aluminiowej
Izolacja rury fi 80 mm
3,14*(88,9+100)*0,001*1,8
=
1,068
Izolacja rury fi 100 mm
3,014*(114,3+100)*0,001*0,9
=
0,581
1,649 1,649
m2
3.2.21 KNR 216/307/4
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1·warstwa izolacji, grubość 60·mm, rurociąg Fi·133-159·mm płaszcz z foli aluminiowej
Giżycko ul. Nowowiejska 20
Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach 2014
Izolacja rury fi 150 mm
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
3,14*(159+120)*0,001*0,7
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536)
strona nr:
4
=
Ilość Krot. Jedn.
0,613
0,613 0,613
m2
3.2.22 KNR 216/307/5
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1·warstwa izolacji, grubość 60·mm, rurociąg Fi·219-368·mm plaszcz z foli aluminiowej
Izolacja rury fi 200mm
3,14*(219+120)*0,001*1,3
=
1,384
1,384 1,384
m2
4 Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo
4.1 Kotłownia w budynku nr 125
4.1.1 KNR 402/418/7
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, do 100·kg
1
4.1.2 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa
0.05·t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1
4.1.3 Pompa typu S 11, Q - 10 l/min , H- 12,5 m. sł. w., N - 0,16 KW - zakup i dostawa nowej pompy
1
4.1.4 KNR 402/415/4
Wymiana wężownicy w pojemnościowym podgrzewaczu wody, pojemność do 2000·dm3 przez firmę posiadającą
uprawnienia do naprawy wężownic - pozycja bez wartości wężownicy
1
4.1.5 KNR 220/403/1
Próby węzłów cieplnych, o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8·m2 - zgłoszenie do Wojskowego
Dozoru Technicznego celem uzyskania decyzji dopuszczającej do eksploatację wymiennika c.w.u. typu WP 6/6
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1
4.1.6 Wężownica do wymiennika WP6/6, wężownica nr 6/2, F - 4,7 m2 - zakup i dostawa nowej wężownicy
1
4.1.7 KNR 402/510/2 (1)
Wymiana zaworu zaporowego, Fi·25·mm, figury 215
1
4.1.8 KNR 402/510/5 (1)
Wymiana zaworu zwrotnego kołnierzowego, figura 302, Fi·50·mm
1
4.1.9 KNR 402/510/4 (1)
Wymiana elektrycznego regulatora dwustawnego typu ERD- 1/83
2
4.1.10 KNR 402/403/4 (1)
Wymiana osprzętu kotła, wodowskazu ze szkłem refleksyjnym do kotłów parowych PPW-840/III, długość
wodowskazu 210 mm
3,0
4.1.11 Wymiana koła wirnika o figurze L2 oraz P2 wentylatorów WWOax 31,5 - kalkulacja własna
2
4.1.12 Naprawa leja zasypowego do kotła nr 1 z blachy czarnej o gr. 4 mm - 8 m3 - kalkulacja własna
1
4.1.13 KNR 216/306/2
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 30·mm, rurociąg Fi·42-63·mm
Izolacja rury fi 40 mm - 0,9 m
3,14*(48,3+40)*0,001*0,9
=
0,250
0,250 0,250
szt
kpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
m2
5 Giżycko al. 1 Maja 11
5.1 Kotłownia w budynku nr 26
5.1.1 KNR 402/114/3
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·50·mm
11
5.1.2 KNR 402/506/5
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40mm
2,6
5.1.3 KNR 402/506/5
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·50·mm
3
5.1.4 KNR 402/418/7
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, do 100·kg
1
5.1.5 KNRW 215/106/6
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn·50·mm
11
5.1.6 KNRW 215/403/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm
3,0
5.1.7 KNRW 215/513/1
Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·50·mm -L- 1,7 m, L- 1,3 m
3
5.1.8 KNR 215/408/4 (2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - zawór kulowy DN 40 mm
4
5.1.9 KNR 215/408/4 (10)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·40·mm
2
5.1.10 KNR 215/408/5 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·50·mm - zawór kulowy DN 50 mm
1
5.1.11 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa
0.05·t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1
5.1.12 Pompa SK 6.01. 11 - wysokość podnoszenia 12 m. sł. w., wydajność 12 m 3, moc silnika 2,1 KW - zakup i
dostawa nowej pompy
1
5.1.13 KNRW 215/530/4
Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei
2
5.1.14 KNRW 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
Czyszczenie rur fi 48,3 mm
3,14*48,3*0,001*3
=
0,455
0,455 0,455
m
m
m
szt
m
m
m
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
m2
Giżycko ul. Nowowiejska 20
Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na
wymianie pojedyńczych elementów kotłów i
osprzętu w kotłowniach 2014
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536)
strona nr:
5
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
5.1.15 KNRW 712/201/4 (1)
Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
5.1.16 Naprawa koleby: wymiana blachy stalowej gr. 3 mm o wym.130 cmx130 cm i głębokości 70 cm - kalulacja
indywidualna
5.1.17 KNR 706/402/1
Zsypy popiołów i żużla, zsypy węgla zasypy lejów żużlowych, zsypnie węgla do rusztów, zasobniki węgla, o masie
do 1,0·t- zsyp do żużla z blachy stalowej gr 4 mm o wym. 70cmx70 cmx 44 cm - 3 szt - montaż
5.1.18 Zsyp żużla - zakup i dostawa nowych zsypów
5.1.19 Wykonanie pojemników na pył węglowy - kalklulacja indywidualna
Ilość Krot. Jedn.
0,455
m2
2
szt
0,13
3
4,00
t
szt
kpl
Giżycko al. 1 Maja 11

Podobne dokumenty