Tajemnice egipskich grobowców

Komentarze

Transkrypt

Tajemnice egipskich grobowców
Lekcje muzealne „Tajemnice egipskich grobowców”
Wystawa „Tajemnice egipskich grobowców” prezentowana jest w Muzeum
Archeologicznym (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) we Wrocławiu od 8
października 2016 do 19 lutego 2017 roku. Jej celem jest ukazanie wyników badań
wrocławskich naukowców w Egipcie. Prace prowadzone są od trzech lat w ramach
Projektu Asasif. Obszarem badań są Teby Zachodnie, jedna z największych nekropoli
starożytnego świata.
Oferta lekcji:
Lekcja muzealna poświęcona wierzeniom i zwyczajom pogrzebowym starożytnych Egipcjan.
Uczestnicy zajęć zobaczą posążki wybranych bóstw, naczynia i przedmioty składane jako dary
grobowe, piramidion (zabytek z muzeum w Luwrze), mumię sokoła, sarkofagi i trumny
dekorowane malowidłami (w tym portretem zmarłego). Podczas lekcji uczniowie mogą z
bliska obejrzeć przekrój grobowca urzędnika faraona, a także wejść do zrekonstruowanej w
skali 1:1, bogato zdobionej komory grobowej. Część eksponatów stanowią wierne kopie
zabytków egipskich, które można wziąć do ręki. Zostały one wydrukowane w drukarce 3D i
perfekcyjnie odzwierciedlają strukturę przedmiotów.
Lekcje kierowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Przyjmujemy grupy do 30 osób.
Terminy:
Od 19 października 2016 do 19 lutego 2017 roku.
Lekcje odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 10.00-14.00
Każda lekcja trwa ok. 60 minut.
Cena:
10 zł od osoby
Rezerwacja terminów i kontakt:
Muzeum Archeologiczne
(Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia)
Arsenał Miejski
ul. Cieszyńskiego 9
50-136 Wrocław
Tel. (71) 347-16-96
[email protected] (rezerwacja jest ważna po zwrotnym potwierdzeniu mailowym ze strony
Działu Pedagogicznego Muzeum Miejskiego Wrocławia)