DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTORZY PRACOWNICY

Komentarze

Transkrypt

DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTORZY PRACOWNICY
DYREKTOR SZKOŁY
WICEDYREKTORZY
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
SPEC. DS.
ADMIN, SIECIĄ
PRACOWNICY
PEDAGOGICZNI
GŁÓWNY
KSIĘGOWY
SPPECJALISTA
DS.FINANSOWYCH
PŁAC
KIEROWNIK
GOSPODARCZY
ST.REFERENT
DS.SEKRETARIATU
SZKOŁY
SPECJALISTA
DS. KADR
REFERENT
DS.SEKRETARIATU
ATU
PRACOWNICY OBSŁUGI
NAUCZYCIELE
WOŹNE
KONSERWATOR
PEDAGOG
SZATNIARZ
KONSERWATOR
MASZYN I UZRZ.
LOGOPEDA
SPRZĄTACZKI
RZEMIEŚLNIK
PSYCHOLOG
INSPEKTOR
DS. BHP
BIBLIOTEKARZ
ORGANY NIEZALEŻNE
RADA
PEDAGOGICZNA
RADA
RODZICÓW
SAMORZĄD
UCZNIOWSKI

Podobne dokumenty