PW 9355 8

Komentarze

Transkrypt

PW 9355 8
PW 9355 8-15k
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PW 9355 8-15kVA
Modele:
9355-8..15I-NC9355-8..15I-S9355-8..15I-NL9355-8..15I-NT-
9355-8..15I-NHS9355-8..15I-NLHS9355-8..15I-NCHS-
DANE OGÓLNE
Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)
Model UPS wolnostojący 3f/3f
Nazwa zasilacza UPS
(UPS)
(UPS + 1 moduł bateryjny)
(UPS + 2 moduły bateryjne)
Moduły bateryjne
Podwójna konwersja on-line (VFI-SS-111)
PW9355-8I-NC-0
PW9355-12I-NC-0
PW9355-8I-N-xx-32
PW9355-12I-N-xx-32
PW9355-8I-N-xx-64
PW9355-12I-N-xx-64
PW9355-10I-NC-0
PW9355-15I-NC-0
PW9355-10I-N-xx-32
PW9355-15I-N-xx-32
PW9355-10I-N-xx-64
PW9355-15I-N-xx-64
PW9X55-BAT5-64x7Ah, PW9X55-BAT5-96x7Ah,
PW9X55-BAT10-64x7Ah, PW9X55-BAT10-96x7Ah,
Oznaczenie zasilacza UPS:
Model UPS 9X55
1 – wyjście 1-fazowe
3 – wyjście 3-fazowe
S – zasilanie 1-fazowe
N – zasilanie 3-fazowe
MBS - Integralny tor obejściowy
SYSTEM – układ równoległy UPS
PW9355 – 2x15I - NHS - 10 - 32 x 7Ah - MBS
0 – nie zawiera baterii
32x9Ah – 32 baterie (1 gałąź) baterii 7 lub 9 Ah
64x9Ah – 64 baterie (2 gałęzie) baterii 7 lub 9 Ah
N – ilość jednostek równoległych
-- - UPS do pracy indywidualnej
NN – moc w kVA
I – wersja europejska
Moc wyjściowa
Moc rzeczywista
Współczynnik mocy
Straty ciepła
0 – bez czasu podtrzymania
NN – czas podtrzymania w minutach
- – wersja standardowa z bateriami 5-letnimi
L – zawiera baterie 10-letnie
T – wersja transformatorowa
C – wersja kompaktowa (bez modułu bateryjnego)
HS – wersja do pracy równoległej
kVA
kW
W
Sprawność
Sprawność w trybie energooszczędnym
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Tryb pracy energooszczędnej
Wilgotność względna
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
8
7,2
10
9
768
527
417
933
579
417
12
10,8
15
13,5
1085
635
417
1330
731
417
0,9
przy 100% obc
przy 50% obc.
przy 0% obc
przy 100% obc.
przy 75% obc.
przy 50% obc.
przy 25% obc
%
91
%
90
%
90
%
85
98 %
230/400 V
50/60 Hz
0
0
0
0 C ÷ +40 C; maks. +45 C (część elektroniki);
0
0
+5 C ÷ +25 C; bez skrócenia żywotności baterii (część
bateryjna)
0
0
-25 C ÷ +55 C; w opakowaniu ochronnym
0
0
0
0
Zalecana: 0 C ÷ +25 C; Transport: -25 C ÷ +55 C
Tak (ustawienia serwisowe)
5 - 95% bez kondensacji
Strona 1/8
PW 9355 8-15k
Wysokość pracy n.p.m.
Poziom hałasu w odl. 1 m
Stopień ochrony (EN60529)
Kolor
Typ połączeń zasilających
Znaki bezpieczeństwa
Standardy
EMC (odporność, emisja)
Wibracje
®
Technologia ABM przedłużająca żywotność baterii do 50%
Opatentowana technologia Hot Sync
Maksymalna liczba modułów pracujących równolegle
MTTR (czas naprawy)
MTBF (MIL 217)
Bypass serwisowy
Zawartość standardowej dostawy
≤ 1000 m; maksymalnie 2000 m ze zmniejszeniem mocy o
1% na każde +100 m
≤ 50 dBA (pomieszczenie dźwiękochłonne)
≤ 55 dBA (praca bateryjna)
IP20
Czarny RAL 9005
Stałe (listwa zaciskowa)
CE, GOST
IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-1-1, EN 60950
IEC/EN 62040-2, klasa A
2
Maks. 0,3 mm (2 ÷ 9 Hz), maks. 1 m/s (9 ÷ 200 Hz)
sinusoidalne
Tak
Tak (dla systemów równoległych)
4
< 30 min.
150 000 h
Tak (opcja)
UPS, instrukcja obsługi,
1 kabel szeregowy RS-232,
Oprogramowanie Software Suite (CD)
PARAMETRY ELEKTRYCZNE - WEJŚCIOWE
Napięcie znamionowe prostownika / toru obejściowego
Tolerancja napięcia prostownika
3 x 230/400 V
175/305 – 276/480 V (± 20%) przy obciążeniu 100%
115/200 – 276/480 V (-50 %, +20%) przy obciążeniu 50%
196/340 – 253/438 V (-15 %, +10%)
45 – 65 Hz (50 lub 60 Hz ± 5Hz)
3F + PE – wejście prostownika;
3F + N + PE – wejście toru obejściowego
kVA
8
10
12
15
A
11,6 14,5
17,4
21,8
A
29
29
29
29
< 5% THDi
< 3% THDi przy zniekształceniach napięcia VHD < 1%
0,99
< 100% prądu znamionowego
Tolerancja napięcia toru obejściowego
Tolerancja częstotliwości
Liczba faz
Moc znamionowa
Prąd znamionowy
Prąd maksymalny
Odkształcenia prądu wejściowego przy jego wartości
znamionowej
Wejściowy współczynnik mocy
Prąd rozruchowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE – WYJŚCIOWE
Kształt napięcia (praca normalna)
Kształt napięcia (praca autonomiczna)
Czas przełączenia z trybu normalnego na bateryjny
Czas przerywania / czas załączania
Liczba faz
Sinusoidalny
Sinusoidalny
Bez przerwy (0 ms)
Bez przerwy (0 ms)
3 Fazy
PRACA NORMALNA
Napięcie znamionowe
Zakres zmian napięcia
Częstotliwość znamionowa
Wahania częstotliwości
Błąd przesunięcia fazowego przy synchronizacji podczas
zmiany rodzaju pracy
Moc pozorna
Moc rzeczywista (obciążenie liniowe)
Moc rzeczywista (obciążenie wzorcowe nieliniowe);
wsp. mocy=0,9
Moc rzeczywista (obciążenie wzorcowe nieliniowe);
wsp. mocy=0,7
Całkowite odkształcenia napięcia (obciążenie liniowe)
Całkowite odkształcenia napięcia (obciążenie wzorcowe
nieliniowe)
Napięcia poszczególnych harmonicznych
Zdolność zwarciowa
Zdolność przeciążeniowa (bez dostępnego bypassu)
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy przy obciążeniu
liniowym
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
230/400 V (domyślnie), 220/380 V lub 240/415 V
± 3 V napięcia nominalnego
50 Hz(domyślnie) lub 60 Hz
±2 (domyślnie), ±0.5, lub ±1 Hz z prędkością narastania 1
Hz/s (domyślnie), 7 Hz/s, 3 Hz/s, 2 Hz/s, lub ±0.5 Hz/s
Maksymalnie 8 stopni
kVA
kW
8
7,2
10
9
12
10,8
15
13,5
kW
7,2
9
10,8
13,5
kW
5,6
7
8,4
10,5
< 3%
< 5%
Patrz oddzielna deklaracja
55 A, maks. 300 ms
> 100…110% obciążenia przez 10 min.
> 110…125% obciążenia przez 1 min.
> 125…150% obciążenia przez 5 s
0,7 ind. ÷ 0,9 poj.
Strona 2/8
PW 9355 8-15k
Liczba faz wyjściowych
Asymetria napięcia wyjściowego przy wzorcowym obciążeniu
asymetrycznym
Maksymalna zmiana kąta fazowego
Zmiana napięcia wyjściowego podczas przełączania z pracy
normalnej na pracę z energii zmagazynowanej i vice versa
Zmiana napięcia wyjściowego przy zmianach obciążenia
Maksymalna szybkość zmian częstotliwości wyjściowej
PRACA AUTONOMICZNA
Napięcie znamionowe
Zakres zmian napięcia
Wartość szczytowa napięcia znamionowego
Zmiana wartości szczytowej napięcia znamionowego
Częstotliwość znamionowa
Wahania częstotliwości
Moc pozorna
Moc rzeczywista
Moc rzeczywista (obciążenie nieliniowe przy wsp. mocy=0,9)
Moc rzeczywista (obciążenie nieliniowe przy wsp. mocy=0,7)
Całkowite zniekształcenia napięcia
Zdolność zwarciowa
Zdolność przeciążeniowa
Dopuszczalny zakres wsp. mocy przy obciążeniu liniowym
Liczba faz wyjściowych
Zmiana napięcia wyjściowego podczas przełączania z pracy
normalnej na pracę z energii zmagazynowanej i vice versa
Zmiana napięcia wyjściowego przy zmianach obciążenia
Najdłuższy czas trwania pracy z energii zmagazynowanej przy
obciążeniu znamionowym
Czas pracy ze źródła energii zmagazynowanej
3 Fazy
0%
< ± 5% z czasem odbudowy 1 ms (skok obc. 10% - 90%)
< ± 3% z czasem odbudowy 10 ms (skok obc. 0% - 100%)
0,5 (domyślnie) lub 2,5 lub 7,5 Hz/s
230/400 V (domyślnie), 220/380 V, 240/415 V
±3V
325 V
± 20 V
50 Hz (domyślnie) lub 60 Hz
± 0,005 Hz (praca indywidualna), ± 0,07 Hz (praca równoległa)
kVA
8
10
12
15
kW
7,2
9
10,8 13,5
kW
7,2
9
10,8 13,5
kW
5,6
7
8,4
10,5
< 5% THD
55A, maks. 300ms
> 100…110% obciążenia przez 10 min.
> 110…125% obciążenia przez 1 min.
> 125…150% obciążenia przez 5 s
> 150% obciążenia przez 300 ms
0,7 ind. ÷ 0,9 poj.
3 Fazy
0%
< ± 5% z czasem odbudowy 1 ms (skok obc. 10% - 90%)
< ± 3% z czasem odbudowy 10 ms (skok obc. 0% - 100%)
Bez ograniczeń
Patrz ‘Baterie akumulatorów’
TOR OBEJŚCIOWY – BYPASS ELEKTRONICZNY
Rodzaj toru obejściowego
Mechaniczny / statyczny
Przełączanie bezprzerwowe / z przerywaniem
Czas przerywania / czas załączania
Obwód obejściowy serwisowy
Napięcie wejściowe bypassu
Tolerancja napięcia wejściowego
Dane znamionowe bezpiecznika albo wyłącznika
zabezpieczającego tor obejściowy
Izolacja galwaniczna
Połączenia wejściowe
Liczba faz
Zdolność przeciążeniowa toru obejściowego
Automatyczny i mechaniczny (standardowo)
Tak / Tak
Bezprzerwowe
Bezprzerwowe
Tak, (opcjonalnie bez bypassu)
230/400 V
196/340 – 253/438 V (-15 %, +10%) - regulowana
Moc UPS kVA
8
10
12
15
Izn [A]
16
20
25
25
Opcja, zewnętrzny
Wspólne dla toru obejściowego i prostownika
3F + N + PE – wejście toru obejściowego
> 100…125% obciążenia bez ogr. czasowego
> 125…150% obciążenia przez 10 min.
1000% obciążenia przez 5 ms
Uwaga: dobrane zabezpieczenie linii wejściowej może
ograniczać zdolność przeciążeniową.
PRACA SYNCHRONICZNA (dotyczy modeli HotSync)
Akceptowalna różnica napięcia
Zakres częstotliwości przy synchronizacji
Maksymalny błąd przesunięcia fazowego
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
± 25%
±2 (domyślnie), ±0.5, lub ±1 Hz z prędkością narastania 1
Hz/s (domyślnie), 7 Hz/s, 3 Hz/s, 2 Hz/s, lub ±0.5 Hz/s
8 stopni
Strona 3/8
PW 9355 8-15k
BATERIE AKUMULATORÓW
Typ baterii
Czas odnawiania energii do 90% pojemności (dla baterii
wewnętrznych)
Typ baterii
Ilość baterii w gałęzi
Napięcie znamionowe gałęzi baterii
Maksymalne napięcie baterii
System ładowania baterii
Napięcie odcięcia baterii
VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
Maks. 10 h (zalecane)
Prąd ładowanie baterii
Baterie wymienialne przez użytkownika
Wymienialne ‘na gorąco’
Czas pracy z energii zmagazynowanej
Maksymalne wymiary pojedynczej wewnętrznej baterii [(Sz. x
Gł. x Wy]
Maksymalne wymiary pojedynczej baterii w zewnętrznej szafie
bateryjnej ‘L’ [(Sz. x Gł. x Wy]
Maksymalna liczba modułów baterii zewnętrznych
7 Ah/12V; 9 Ah/12V
32
384 V (192 ogniwa)
455V = 192*2,35V
ABM = 90% stan spoczynku, 10% ładowanie
1,75 V na ogniwo – dla 2 min. czasu wyłączenia
1,67 V na ogniwo – poziom minimalny
do 20A (domyślnie 3 A) regulowany co 0,1 A
Tak
Tak
Wydłużony przy zastosowaniu baterii zewnętrznych
152 x 65 x 95(105) mm
172 x 126 x 175(180) mm
7 *) przy prądzie ład. 3A większa liczba modułów bateryjnych
wymaga zmiany ustawień prądu ładowania ładowarki .
Wymiary i masy modułów bateryjnych w sekcji ‘PARAMERTY MECHANICZNE’
Czas podtrzymania [min.] pf=0,7
Bateria
7Ah 12V
9 Ah 12V
7Ah 12V
9 Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
7Ah 12V
Ilość
1 x 32
1 x 32
2 x 32
2 x 32
3 x 32
4 x 32
5 x 32
6 x 32
7 x 32
8 x 32
9 x 32
10 x 32
11 x 32
3
36
42
86
95
130
200
250
316
385
458
533
610
690
4
26
32
66
74
100
133
182
230
280
333
388
444
502
5
20
24
46
61
81
108
141
178
217
258
301
344
389
6
15
21
38
44
68
91
114
144
176
209
243
278
315
7
12
16
33
38
57
78
95
120
146
174
202
232
262
8
10
15
28
33
44
69
81
102
124
147
171
196
222
9
7
12
23
29
39
61
70
89
106
126
146
168
190
10 11 12 13 14
6
10
9
8
7
6
20 16 15 13 12
25 22 20 18 16
35 27 24 22 20
47 40 35 32 29
61 53 47 43 39
78 67 60 54 50
93 82 73 66 60
110 97 87 79 72
129 113 102 92 84
147 130 117 105 96
167 147 132 119 109
15
5
10
15
18
27
36
45
55
66
76
87
99
kVA
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
Interfejs standardowy
RS232 DB-9 żeński,
2 x wejścia programowalne
1 x styk przekaźnikowy,
1 x styki wyłącznika awaryjnego
Oznaczenie styków przekaźnikowych:
Gniazdo komunikacyjne X-Slot
Obsługiwane systemy operacyjne
2 kieszenie na opcjonalne karty komunikacyjne
(X-slot #2 jest multipleksowany z portem RS232)
Windows, Unix/Linux, Mac OS X, Novell NetWare
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
Strona 4/8
PW 9355 8-15k
STEROWANIE, SYGNAŁY I ALARMY
Panel sterowania z wyświetlaczem LCD
8 linii x 40 znaków
Menu w języku polskim
Elementy panelu sterowania:
• Ekran z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) (1)
• Poziomy rząd przycisków (2)
• Pionowa kolumna wskaźników stanu (3)
1
2
3
Wskaźniki LED:
Dostępne funkcje:
STAN UPS – Wył. UPS / praca normalna / Obciążenie odbiorów / Praca bateryjna / Praca w trybie obejściowym / +aktywne alarmy
i powiadomienia / + stan baterii
ZDARZENIA - Wyświetla listę aktywnych zdarzeń systemowych oraz chronologiczny rejestr zdarzeń systemowych.
POMIARY – WYJŚCIE / napięcie / prąd / częstotliwość / moc; BATERIE / napięcie prąd / czas podtrzymania; WEJŚCIE / napięcie,
prąd częstotliwość; BYPASS / napięcie / prąd / częstotliwość.
STEROWANIE – Przejście do trybu obejściowego / test baterii / test wyświetlacza.
USTAWIENIA – USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA / kontrast wyświetlacza / data / zmiana języka / konfig. przekaźnika / konfig. portu
szeregowego / ekran / hasło użytkownika / alarm dźwiękowy / prąd ładowania / +lista ustawień standardowych;
USTAWIENIA SERWISOWE / parametry / ustawienia zdarzeń / ustawienia fabryczne / czyszczenie historii
zdarzeń / +ustawienie połączeń modemowych.
IDENTYFIKACJA – Typ UPS / nr produktu / numer seryjny / wersja oprogramowania
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ UPS – Odłączenie zasilania od odbiorów krytycznych i zamykanie UPS.
Sygnalizacja akustyczny
Awaria, przeciążenie, serwis, niski stan naładowania baterii
Szczegóły dotyczące ustawień użytkownika znajdują się w podręczniku użytkownika.
DODATKOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Nr katalogowy
Nazwa
1022558
1024817
PW9355-MBS-15kVA - Mechaniczny przełącznik toru obejściowego
PW9355-TRAP-15kVA - Moduł transformatora wyjściowego
Moduły bateryjne lub instalacje baterii akumulatorów na stojakach
PW9355-SPM-15kVA - Moduł systemu równoległego SPM
UPS center 9355 10 kVA-15xB10 - Rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja)
szafka naścienna 10kVA (500x500x210mm)
UPS center 9355 12/15 kVA-21xB10- Rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja)
szafka naścienna 12/15kVA (500x500x210mm)
UPS center 9155 12 kVA-20xB10 - Rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja)
szafka naścienna 15kVA (500x500x210mm)
Zdalne wyłączniki awaryjne
View-X zdalny panel LCD
X-slot: 1xRS232 serial port (karta)
X-slot modem (karta komunikacyjna modemowa)
ConnectUPS-X Web/SNMP/Hub(karta komunikacyjna)
X-slot MultiServer (karta komunikacyjna z sześcioma gniazdami DB-9)
EMP Environmental Monitoring Probe (Detektor monitorowania środowiska)
1023818
1025005
1025006
1023009
1027020
103002143
1019017
116750221-001
05146447-5502
116750224-001
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
Strona 5/8
PW 9355 8-15k
103002510-5501
1018460
X-Slot ModBus/Jbus (karta)
X-slot Relay (AS/400) (karta przekaźnikowa)
PARAMETRY MECHANICZNE
Minimalna wolna przestrzeń:
- góra
nie dotyczy
- przód
1000 mm (serwis, wentylacja)
- tył
150 mm
- pomiędzy UPS i BAT – 10 mm
Ciężary i wymiary:
JEDNOSTKA
UPS
OPIS
UPS bez modułów baterii
MASA
60 kg
OBC. PUNKTOWE
2
3,00 kg/cm
UPS + 1 BAT-32
UPS z 1 modułem baterii
(32 szt. bat. wewn.)
165 kg
8,25 kg/cm
UPS + 2 BAT-64
UPS z 2 modułami baterii
(64 szt.)
275 kg
13,75 kg/cm
2
2
2
ROZŁOŻONE
2
286 kg/m
786 kg/m
2
1310 kg/m
2
305 x 702 x 817 mm
305 x 702 x 1214 mm
2 BAT-64
2 moduły baterii (64 szt.)
195 kg
9,75 kg/cm
3 BAT-96
3 moduły baterii (96 szt.)
310 kg
15,50 kg/cm
UPS + 1 BAT-0
UPS z 1 pustym modułem
baterii
75 kg
3,75 kg/cm
2
357 kg/m
2
305 x 702 x 817 mm
UPS + 2 BAT-0
UPS z 2 pustymi modułem
baterii
90 kg
4,50 kg/cm
2
429 kg/m
2
305 x 702 x 1214 mm
Parametry mechaniczne MBS – mechanicznego wyłącznika serwisowego
Ciężar MBS -15kg
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
Strona 6/8
2
929 kg/m
2
WYMIARY (s.x g. x w.)
305 x 702 x 420 mm
1476 kg/m
2
305 x 699 x 817 mm
305 x 699 x 1214 mm
PW 9355 8-15k
POŁĄCZENIA, PRZEKROJE KABLI, ZABEZPIECZENIA
Model
8 – 10 – 12 – 15 kVA
Dwa układy wejściowe zasilania
DB-9 żeński
Zaciski wejściowe
Interfejs komputerowy
Zaciski zasilania modelu 3-fazowego z integralnym MBS
Lokalizacja połączeń zasilających i sterowania:
Zalecane przekroje kabli i wartości znamionowe zabezpieczeń dla UPS o mocy 8-15 kVA
Moc UPS
8 kVA
10 kVA
12 kVA
15 kVA
Maks.
3 fazy
3 fazy
3 fazy
3 fazy
3 fazy
3 fazy
3 fazy
Wejście
Bezp.
Kabel
2
3x16 A
3x2,5 mm
2
3x16 A
3x2,5 mm
2
3x20 A*
3x4 mm
2
3x25 A
3x6 mm
2
3x25 A*
3x6 mm
2
3x32 A
3x10 mm
2
3x63 A
3x16 mm
Tor obejściowy
Bezp.
Kabel
2
3x16 A
3x2,5 mm
2
3x16 A
3x2,5 mm
2
3x20 A*
3x4 mm
2
3x25 A
3x6 mm
2
3x25 A*
3x6 mm
2
3x32 A
3x10 mm
2
3x63 A
3x16 mm
Obciążenie
Kabel
I zn
2
3x2,5 mm
11,6 A
2
3x2,5 mm
14,5 A
2
3x4 mm
14,5 A
2
3x6 mm
17,4 A
2
3x6 mm
21,7 A
2
3x10 mm
21,7 A
2
3x16 mm
PE
Kabel
2
10 mm
2
10 mm
2
10 mm
2
16 mm
2
16 mm
2
16 mm
2
35 mm
Baterie
Kabel
2
10 mm
2
10 mm
2
10 mm
2
10 mm
2
10 mm
2
10 mm
2
16 mm
*) Przy opcjonalnych własnościach ograniczonego ładowania przy niskim poziomie na wejściu i dużym obciążeniu kW, zobacz
Ustawienia użytkownika.
Do wyznaczanie przekrojów kabli należy korzystać ze standardów SFS 6000 i IEC 60364-5-2 ‘Instalacje elektryczne w budynkach.
Kable wejścia UPS i toru obejściowego należy zabezpieczać od przeciążeń i zwarć za pomocą bezpieczników gG (gL) lub
wyłączników typu B-C-D.
UPS posiada następujące połączenia zasilające:
3-fazy (L1, L2, L3) i przewód ochronny (PE) na wejściu prostownika (przewód N jest połączony wewnątrz UPS)
3-fazy (L1, L2, L3), neutralny (N) i przewód ochronny (PE) na wejściu toru obejściowego
3-fazy (L1, L2, L3), neutralny (N) i przewód ochronny (PE) na wyjściu do odbiorów
Plus (+), minus (-) i przewód ochronny (PE) do baterii zewnętrznych
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
Strona 7/8
PW 9355 8-15k
Schemat połączeń UPS model N ze zintegrowanym MBS.
Instalacja zdalnego wyłącznika awaryjnego EPO
Styki izolowane, normalnie otwarte, beznapięciowe o maksymalnych parametrach elektrycznych:
Maks. 60 VDC, maks. 30 VAC RMS, maks. 20mA
2
Przewód połączeniowy: skrętka nie ekranowana 0,3 – 0,75 mm .
INFORMACJE DODATKOWE
Z powodu ustawicznych modyfikacji i usprawnień specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Plik: PW9355 8-15k SpecTech 0801.doc
Data: 2008-04-21
Strona 8/8

Podobne dokumenty