Schemat komunikacji

Komentarze

Transkrypt

Schemat komunikacji
K
(C iełc
m z
en ow
ta sk
rz a
)
Ki Ko
eł lo
cz ni
ów a
904 Kamień Jantarowa
914 Łozina
914a Domaszczyn
944 Stępin
93
4
12
8
br
os Kró
z
er yck lew
sk
ut
a
a
o
w
Bi
sk
er
a
ut
o
w
Bi
s
er
ut ka 7
ow 5
M
s
W irk ka
w
ol ó
ia
no w
du
M ś kt
St irkó ci
ad w
io n
Bi
Do
zy
ce
5
9
an
ick
at
ow
Op
www.wroclaw.pl
r8
r6
an
ick
at
ow
Op
Bi
No
w
yD
er
dz
an
y
om
ka
yr
dz
ię
M
900L/P Siechnice Osiedle
910 Święta Katarzyna - stacja
)
W
a(
ZU
sk
a
sk
St
a
ro
dw
or
a
ick
Radwanice - Skrajna
Radwanice - Mickiewicza
900L/P, 901 Siechnice Osiedle
114
JELCZ LASKOWICE
BRZEG
OPOLE
GLIWICE
KĘDZIERZYN KOŹLE
RACIBÓRZ
RYBNIK
<
Bieńkowice
ro
dw
or
iza
Bl
St
a
no
w
a
sk
Ks
i
Pa
r
kB
ro
ch
ow
sk
zy
k
ie
c
M
D
RO
ię
zo
w
a
11
4
Ga
lo
w
a
Tu
ne
134 Księże Wielkie
LEGENDA
stacje kolejowe, między którymi można podróżować z biletem okresowym Urbancard
0 - 33
linie tramwajowe
1xx, 3xx, 4xx, 6xx
A-K
9xx
przystanek
linie autobusowe normalne
linie autobusowe pospieszne - nie zatrzymują się na wszystkich przystankach linie
autobusowe międzygminne - w strefie Wrocław funkcjonują jak linie normalne (bilet
jednorazowy do nabycia u kierowcy), poza strefą obowiązuje taryfa danej gminy
przystanek graniczny, granica strefy Wrocław, poza którą obowiązuje taryfa danej gminy
stacja wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego
tel. 71 777 77 77
WIĘCEJ INFORMACJI:
1
13 00
4
od
a
Zg
D
RO
a
Św
ie
ra
d
ow
sk
ul. Buforowa
ul. Borowska
ul. Borowska
61
2
o
ie
g
a
ch
ow
sk
St
ra
yc
ię
sk
Zw
ze
c
a
ck
ie
ko
w
Ra
a
Bo
ro
w
sk
9, 15 ul. Ślężna
ul. Komandorska
125, 325
ul. Sudecka
13
cig
ow
1
a
yś
W
ul.
ul. Ołtaszyńska
602, 612*
W
ilc
ro
n
a
(st
ac
5
11
Tr
am
w
aj
ow
a
Ch
eł
m
oń
sk
ie
go
Pi
ra
m
ow
icz
a
Sp
ół
dz
ie
lcz
a
ZO
O
cia
le
Ha
la
St
u
Po Kow ńśk
Go
cz a
a
ja
l
de
ko K tow ska
bs
Dz
le ow y)
ki
jo a
ia
eg
w le
łd
o
a)
ow
Tc
s
k
ze
a
w
Ko
sk
w
a
al
sk
Ce
a
gl
M
an
iło
a
sz
yc
ka
Ko
sz
ąd
rz
o
ieg
al. Kochanowskiego
ul.
icz
a
ie w
ick
M
ul.
Ol
(U
a
Kw
id
zy
D, 116, 131
ńs
141, 331
ka
911, 921
sk
33
ty
CH
.
D, 118, 131
141, 331
91
4,
91
4a
13 N,
1
0, 2
8
14
7
Kę
trz
Pi
as
to
w
sk
a
Ró
ży
ck
A, 116, 119
90
4,
o
2,10
0,
14 D, 1 4, 3
6, 45 3
14
9
6, 7
A, D, 602, 2, 6, 7
14, 17, 20, 24
2, 6, 7, 17
12
6
na R , 13
zju ac 3
m ław
nr ick
23 a
)
(G
im
d
So na
w
ia
u
ar
ko l. Pr
no zy 1
jaź 7
sk
a
ni
al.
K
6
61 02
2*
612*
Op
at
ow
ice
ul. Redycka
ul. Przybyszewskiego
A, N, 128
Katedra Gór
ni
ck
ie
Reja
g
>
Wyszyńskiego
7, 144
904, 914
914a
6, 8, 11, 23
ul. Jedności Narodowej
ul. Chrobrego
A, D
ul. Zielińskiego
ul. Powstańców Śląskich
127, 144
>
ło
Ch
zy
ck
a
Kr
ul.
D,
13
3
an
y
Bi
el
D
RO
a
ul. Zabrodzka
zy
sk
ul. Piastowska
so
bo
w
Kl
pl
ick
e
.S
cz
i
ta
ko
sz
w
i
sk
ca
132, 142
a
0, 14/24, 15
13
ul. Pomorska
2
0
tO
os
154
ka
yń
s
Gr
ab
isz
ul. Ojca Beyzyma
ie
go
St
a
nk
i
Bu
ko
w
sk
ka
ub
dł
br
yń
sk
a
Gr
aw
er
K,
31 11
9, 8,
14 11
2 9
a
sk
Se
rb
m
śc
i
no
p
So lac
lid
ar
Tę
c
12 zow
7
a
ul.
yń
sk
a
Gr
ab
isz
ul.
24
4/
,1
ul. Solskiego
Ka
07
D,
1
W
ał
8, 9, 11,17, 23
ow
ob icka
ow (C
ick me
a ( nta
Cm rz
en )
ta
rz
II)
ob
Os
Os
Młodych
Techników
R
(C ob
en ot
tro nic
zło za
m
)
4
13
6,
12
11
4,
5,
go
ie
tro
w
sk
Os
<
N
ul. Hubska
ul.
ul. Klecińska
ńc
ow
a
Kr
Ko
ze
m
ie
Tr
aw
ow
a
ni
ec
ka
a
ni
St
a
0L/P
ul. Pułaskiego
Ko
30
O mi
5
( s
n
ko stacobo iar
s
l
w
j
k
Os ejo a ic a
Ce tow wa) e
a
O nt
(O bo rost
bw rn
al
i
c
od k
ni a
ca
)
ia
n
Ty
m
Lip
Wrocławski Park
Przemysłowy
Dolnośląska
Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła
Bankowa
pl. Strzegomski
(Muzeum
Współczesne)
źw
Ni
ed
M
1
1 07
14 32, , 11
9, 13 9,
31 4, 12
9, 14 2,
40 2,
6
31
9
9,
11
7,
10
sk
a
sła
w
ow
sk
iń
ul.
M
406, 409
aP
ko
w
io
a
tro
w
sk
a
ją
Za
ice
ow
Po
p
Ry
sia
ie
dz
ia
Z
(st ach
ac o
ja dn
ko ia
le
jo
w
a)
ul. Kwiska
w
sk
a
ał
op
an
e
Hynka
Drzewieckiego
Orlińskiego
a
sk
bu
cie
Ch
o
go
m
sk
a
rze
St
ul.
Rd
ul. Dąbrowskiego
13
1
0, K
K ,7
14
1 ,1
4
90 44 29
Br 8 , 30 ,13
on
8 0
ie
w
sk
ie
go
a
RY
IN
IA
ow
sk
ŚW
cz
k
AW
RO
CŁ
W
i
sk
a
Lip
DH Astra
Bajana/
Szybowcowa
ej
.)
K
(S uźn
ta ik
cja i
ko
l
6,
12
2,
12
es
to
w
a
Gr
an
icz
na
Sk
(S
ar
tra
ży
ch
ńs
ow
ki
eg
Gr
ick
o
an
a)
icz
n
Pr
zy a
by
ły
Za
gł
ob
y
Pa
rk
Ty
sią
cle
cia
Strzegomska 56
>
ul. Górnicza
ul. Hutnicza
S
(L tad
ot io
ni n
cz W
a) ro
cła
w
12
9
409
ul.
La
D
Ko oke
za rs
no ka
w
sk
a
Kozia
ka
Br
od
ni
ck
a
Su
wa
ls
W
ar
go
ick
so
bo
w
sO
Północna
M
m
St
aś
iń
ad
sk
lic
Śliwowa
M
a
e
i
(K on
ał
e
ró W
ul. Rędzińska
le r
w oc
ie ła
M
ck w
a
a)
M ślic
aś
lic ka
Gó
ka
rn
Dw
Os
icz
ie
a
or
dl
sk
e
a
a
Brodzka
lsk
Lu
be
io
W gó
sc
r
ho ska
w
Zł
sk
ot
a
ni
c
Ka ka
m
ie
nn
og
Gr
ór
ab
sk
ow
a
a
Gl
in
ia
nk
i
en
Je
l
zk
a
Śr
ed
a
zk
117*
ul. Jerzmanowska
Do
Ow
cz
B
ar
ziń rze
sk
a
sk a
W
ol
sk
a
Park Zachodni
oż
ow
a
Zb
Wełniana
Chwałkowska
ul. Jeleniogórska
ul. Marszowicka
a
rz
es
k
ra
ln
ob
Ko
śn
e
>
110, 125, 325
Roweckiego
01
,9
/P
0L
Chińska
/Centralna
Brochów
125, 133, 325
Ziemniaczana
Arabska
Iwiny (Rondo)
Żerniki
Wrocławskie
Brochowska
90
ul. Konduktorska 133
Iwiny (Pętla)
110
4
WROCŁAW
BROCHÓW
13
Brochów
(stacja kolejowa)
100
Mokry Dwór
Sosnowiecka
ka
ul. Joanitów
ols
900L/P
910
5
Topolowa
ul. Starodworska
Zagłębiowska
Op
ul. Dworcowa
ul.
136 Tarnogaj
Bardzka
Wiaduktowa
(Cmentarz)
32
310
Głubczycka
Księże Małe
3, 5
100
5,
N, 145, 146
406, 409
900L, 910
8
Karwińska
100, 125
145, 325
100
145
12
tunel
Klimasa
4,
Jagodno
110
310
Lamowice
Park Wschodni
11
122
al
st
to
os
ud
sb
900P, 910
a
sk
ow
ak
Kr
K, N, 145, 146,
ul.
Nyska
Morwowa
K, 146
Gaj (pętla)
110
133
310
Buforowa
Wojszyce
Oboźna
Armii Krajowej
an
Tr
tunel
Krakowska
(Centrum Handlowe)
M
2, 5, 8, 9, 11 ul. Kołłątaja
>
M
Kr
i
ze łosz
lo
Ło
w yn
so
sk
sio
a
w
W
ick
ilk
a
sz
yń
sk
a
>
Gr
om
ad
a
sk
iń
01
900L/P, 910
c
ho
,9
/P
0L
90
P
PK
ul. Ślężna
c
ra
St
4,
a
ęz
yan
K, 113, 145, 146, 612
ul.
11
K, N, 110, 113
145, 146, 602, 612
8*
11
5,
ul. Stawowa
5,
11
3,
120*
Blizanowice
ka
bs
i
jk
8, 9, 15
31, 32
ka
ńs
ie
w
a
Ko
k
nc
)
la
fla
ęt
In
(p
a
sk
w 1
te
Li , 92
ok
41
1
91
M
w
zó
kr
Za 28
1
1
D,
1
Opatowicka nr 127
a
sk
Ba
612
Wojnów
115, 118*
Wojnów (pętla)
ow
ak
Kr
Hu
D
ul. Chabrowa
Bartoszowice
ul.
RO
Śl
Bielany Wrocławskie
Autostrada
el
Bi
ie
y - an
an w
el o
Bi rzyż
sk
Bielany - Kwiatowa
Gaj 31, 32
Gałczyńskiego
113
Strumykowa
1, 2, 4, 10
Biskupin
i
2
612*
ul.
61
ul. Strachowskiego
ul. Zwycięska
Bielany - MAKRO
Bielany - Kościół
113
Smocza
120
Krynicka
Parafialna
Świt
Kmieca
146
zk
6,
Husarska
33
d
al
nw
ru
4
ów , 1
c
612
Ożynowa
Zagrodnicza
ul. Opatowicka
120
Kamienna
Przystankowa
144
Wojszycka
ka
ei
rz
ów
nt
za
te
on o
M asin
C
Ok
r ty
Pa
tG
os
m
11
Malinowa
Niedziałkowskiego
Bacciarellego
ul. Olszewskiego 1, 2, 4, 10
911 Bielawa
921 Brzezia Łąka - Główna
Trestno (Pętla)
310 Orzechowa
133, 145, 310 Bardzka
K, 136, 146
w
ió
k
rp
zy
Ku yn
rc
y
o
t
sz b
S
ta rze
Oł Kut ROD
a
a
ok
w
ys
ro
W
b
ha
aC
na
ok
os
ys
W
ad
aR
ok
ys
W
113
Partynice
Bielany - Boczna
a
5
w
32
jo
10
5,
,9
Ga
/P
12
0L
0,
11
it 5
an 4
ka
Jo 3, 1 ws
ro
Bo
ul. a
k
K,
Przyjaźni
Wysoka osiedle
107
Klecina (Stacja kolejowa)
Auchan
133
Jaworowa
Jabłeczna
127
a
ck
zy
ul. Kobierzycka
al. Armii Krajowej
136 Spiska
(Ośrodek sportu)
ojs
W
107
Hippiczna
Mroźna
Mikołowska
Trestno
ul. Kamienna
Uniwersytet
127
Park Południowy Medyczny
9, 15
113
Wyścigowa
612
113
126
612
Radio
i Telewizja
rlic
Libelta
Krotoszyn)
ŁÓDŹ KALISKA
931
Kiełczówek
Zgorzelisko
on
Sępolno
N, 131
CZĘSTOCHOWA
OLEŚNICA
KLUCZBORK
KROTOSZYN
OSTRÓW WLKP.
POZNAŃ (przez
Zalewowa
Śliczna
Pułtuska
331
Palacha
e
yc
cz a
oj w ka
Sw ęglo zyc owa
W ojc pol
Sw o
M
ka
ul. Wróblewskiego
134
Weigla
Go
8
11
e
al
w
Ko
a
ni
cia
Bo
sia
Gę
ie
9, 17
9, 17
Mickiewicza
Prudnicka
133, 134
Skierniewicka
0
13 6
93
ul.
Szewczenki
118, 145
Park Szczytnicki
145, 146
ul. Międzyrzecka
Hubska
8, 31, 32
Uniwersytet
Ekonomiczny
a
7
14
ul.
Psie Pole
(Gorlicka)
Kiełczowska N Kiełczowska
(LZN)
131
Żmudzka
Krakowska
ul. Gliniana
no
Sa
Wielka
Dyrekcyjna
a
w
go
ie
śn
bi
ze
Pr
ick
a
ck
zy
le
a
Po
lsk
ie
wa
Ps
Ko
na
el
a
sk
aw
Bujwida
Kopańskiego
WROCŁAW
PSIE POLE
Stadion
Olimpijski
33
9 maja
WROCŁAW
ZAKRZÓW Osiedle
Sobieskiego
D, 141
Psie Pole
904, 914, 914a
(Rondo) Psie Pole
(stacja kolejowa)
934
944
Poleska
931, 944
936
Zi
k
u- dz
Gr zią
d
sz
Chopina
Pruszowice - las
<
w
ło
w
Pa
<
c
ko
Kło
go
ie
sk
w
go
ie
ko
sk
aj
w
Cz
ze
ys
yb
z
Pr
ar
W
Śniadeckich
Na Niskich Łąkach
ul.
Połabian
Arena
4
Marcepanowa
133
Słoneczna
Hotel Wrocław
13
133*
ul. Wałbrzyska
Dworzec
Autobusowy
113, 612
Braterska
Sąsiedzka
17
122, 602 EPI
6,
126
133
Skarbowców
a/
ln ka
ie yc
śc rz
Koobie
K
go
602
Zabrodzie
133*
Orla
Krzyki
2, 6, 7
os. Przyjaźni
Klecina
Marchewkowa
D, 107, 133
ie
ul. Dyrekcyjna
602, 607
al. Piastów
A, 125
Morelowskiego
sk
ow
2
12 12
a
3, , 6
32 sk
11 46
1,
K , 5, 1
, 3 ow
15 or
14
9, B
8, ul.
Dworzec
Autobusowy
perony
Biskupice
Podgórne (LG)
Blacharska
119
A, 125
tk
ia
N, 110, 122
125, 325
Gajowicka
(Gimnazjum nr 23)
Ślusarska
Adamieckiego
900L/P, 910
122
119
6
Karłowicza
Kochanowskiego
WROCŁAW GŁÓWNY
ul. Swobodna
12
Oporów
Centrum Hurtu D
ul. Giełdowa
N
Gajowicka
126
133
Zimowa
7
607
peron 6
Mielecka
Ojca Beyzyma 136
ac
pl lda
e
zf
Solskiego
10
Dworzec
Autobusowy
perony
Krucza
Wawrzyniaka
Kw
ul. Sucha
122, 125, 325, 602
4, 5, 20
ul. Wiejska
Dworzec Główny PKP
ul. Krucza
Aleja Wędrowców
Kwidzyńska
6
Zacisze
Pułaskiego
Komandorska
rondo
Powstańców
Śląskich ul. Kamienna
Drukarska
Sztabowa
ul. Hallera
Wiśniowa
Hallera
127, 136, 144
127, 136
Szpital
Kolejowy
Jarzębinowa
Jastrzębia
144
Racławicka
A,107, 125
325, 607
325, 607
Dworzec
Główny PKP
11
Oporów
y
nn
ce
ul. Swobodna
Ibn Siny Awicenny
119*, 325
Poczta Polska
Dworzec Główny PKP
110, 113
602, 612
Żelazna
>
8, 9
WROCŁAW
ZACHODNI
WAŁBRZYCH
JELENIA GÓRA
ul. Małachowskiego
136
119
14, 24
Grabiszyńska
(Cmentarz II)
wi
yA
in
nS
Ib 325
145, 146
900L, 910
319
Fiołkowa
Grabiszyńska
(Cmentarz)
ul.
110, 113
602, 612
Pułaskiego
rs
ul. Piłsudskiego
0L/P
144
Zaporoska
Kolbuszowska
(stadion)
Pretficza
14/24, 20
FAT
y
nn
ce
wi *
y A 119
0L/P, 2, 5, 11
Inżynierska
Aleja Pracy
107, 119, 319
in
nS
Ib
0, 2, 5, 11
15, 31, 32
406
Gwiaździsta
Grochowa
A, 125, 325
ul.
Biletomat
komunikacji
miejskiej
409
Hutmen
904, 911, 914
914a, 921
D, N, 118, 128
130,131, 141
147, 331
Grunwaldzka
Kościuszki
Dworcowa
406, 409
Eureka
Arkady K, N, 110, 113
122,
602,
612
Capitol
0, 2, 5, 11,15 Dworzec
31, 32 Główny PKP
Renoma
Piłsudskiego
Hi
ul. Krzemieniecka
Dworcowa
0, 5, 11
15, 31, 32
a
sk
ro
po 27
Za , 1
ul. 126
Maria Kosińska 21.10.2013 r.
wa
ho
oc
Gr 134
Muchobór
Wielki
ul. Podwale
149, 406, 409
Zielińskiego
ul.
wykonanie:
Wydział Transportu
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Wallenroda
931, 944
Zakrzowska
WROCŁAW
SOŁTYSOWICE
Brucknera
Długosza
116, 118
Kliniki
plac
Grunwaldzki
C, 115,
911 116, 131
921 141, 149
331, 346
Przedwiośnie
(Stacja kolejowa)
Piwnika - Ponurego
90
a)
w
jo
Bzowa
ROD Oświata
ejs
wi
wo
No 0, 1
le
ko
Fadroma
Białych Goździków
Jaksonowice
934
130
Pawłowice
(Widawska)
Azaliowa
ROD Pod Dębem
ul.
ja
ac
(st
Tyrmanda
Wita Stwosza
pl. Legionów
y
ał
Strachowice
122
144
Pereca
Stalowa
ta
ro
rM
bó
Wrocławski Park Technologiczny
Mińska (Rondo
Rotmistrza Pileckiego)
ul. Graniczna 406
122
127
144
Grabiszyńska
Prusa
9, 17
Hala
Targowa
Kłokoczyce 147
ROD Źródło Zdrowia
pl. Nowy Targ
900L/P
901, 904
Urząd
0, 14/24
910, 914 Wojewódzki
Oławska 914a
31, 32
ul. Kazimierza Wlk.
114, 120
3, 4, 10, 23, 33
Poczta Główna
Galeria
107, 109, 609
Dominikańska
pl. Wróblewskiego
K
Świdnicka
Opera
Opera
17
Komuny Paryskiej
6, 7, 17 Park Staromiejski Krasińskiego 0
pl. Zgody
Podwale
pl. Jana
Pawła II
Kolejowa
m
ho
126
134
136
607
Rynek
Da
uc
Szkocka
Uniwersytecka
3,10, 20, 23, 33
Wyszyńskiego
Ogród
Botaniczny
pl. Bema
Uniwersytet
ty
Śrubowa
6
WROCŁAW PAWŁOWICE
Malwowa
Starodębowa/
Pawłowice
Redycka
Koszarowa
105 11, 23
147
305
os
M
107, 109, 132, 142
149, 406, 409, 609
WROCŁAW
MUCHOBÓR
Pomorska
132
142
107, 109, 149
406, 409, 609
pl. Orląt Lwowskich
ul. Robotnicza
pl. Kromera
M
23
Na Szańcach
Dubois
C, 128
15
103
435
607
go
ie
sk
w
a
iło
icz
an
w
ro
7
60
Inowrocławska
Dolmed
132
23
142
C, 128, 144
Dmowskiego
144
a
103, 122
127, 435
Szczepin
Berenta
0, 1, 8 Nowowiejska
Dworzec
DaszyńNadodrze Słowiańska
skiego
0 308 908
Jedności
Narodowej
Paulińska
Bagatela
132
132, 144
Trzebnicka
0, 14/24
Długa C, 128
3, 10, 20, 23
31, 32, 33 ul. Legnicka
WROCŁAW
MIKOŁAJÓW
Na Ostatnim
Groszu
a
ug
Dł
0
, 2 33
10 2,
3, 1, 3
3
Litomska (ZUS)
l
Po
Poznańska
sp
119, 122
128, 129, 319
Ka
Popowice (stacja kolejowa)
Długa (Politechnika)
.D
pl
or
Ob
WROCŁAW POPOWICE
C, 103,122
127, 128, 435
Kwiska
8
1, 7
15
WROCŁAW
NADODRZE
ul.
126
140
403
a
sk
w
go
Ro
Port Lotniczy 406
ul.
31, 32
Nowy Dwór
ul. Rogowska
14, 24
ul. Osobowicka
142 ul. Kasprowicza
105, 305, 118
Zawalna 119, 130, 132
Sołtysowice
116, 119
Sołtysowicka
>
Godzieszowa
936
Ramiszów - kolonia
TRZEBNICA
Poprzeczna
Kamieńskiego szpital
Jutrosińska
1, 7, 15
Koszarowa (Szpital) A
Gąsiorowskiego
Mochnackiego
Ka
5
30
14, 24
ul. Osobowicka
Twardogórska
Kamieńskiego (pętla)
K, 144
Żmigrodzka
(Obwodnica)
Bałtycka
319
129, 142
Kątowa
Poświęcka
o
o
et ka
in
s
m
eg
ar
za piń ski
M
ro Kę
ń
a
ie
W
ck
m
ni
5,
10
40
a
ck
Je
Zemska
ROD Tysiąclecia
609 Samotwór - Pałac
Most Milenijny 118, 119, 129, 319
Wejherowska
a
sk
or
w
od 2, 9
w
0
No , 129, 6
9 0
106, 4
12
4
13
2, 9
13 14
2, 2,
12 14
a
sk
iń
ec
cz
Sz iki ka
rn ic
Że how
c
ra
St
a
sk
)
tla
ow
I)
II)
pę
an
rz
rz
m
a(
ta
ta
rz
sk
en
en
Je
w
o
m
m
(C
(C
an
o
o
m
rz
ow
ow
an
an
m
m
rz
rz
Je
Je
a
sk
w
to
oł ska
or
w
ot
m
rn
Sa
Samotwór
Dębowa
Nowy Dwór 122
(pętla) 132
134
142
149
Jerzmanowo
117*
Jerzmanowo (pętla)
Ja
Gałowska
1
8,
ja
Jarnołtów
109
Kolista
Bystrzycka122, 128
129, 136
Gądo- 119
WROCŁAW
NOWY
DWÓR
ul. Żernicka
wianka 136
319
Nowy Dwór
Kołobrzeska
607
(Rogowska)
WROCŁAW
ŻERNIKI
Łużycka
119, 129, 140, 319
Metalowców
128
ul. Legnicka 140
Metalowców
403*
126
(Ośrodek
136
sportu)
122
Bajana
128
- pętla
WROCŁAW KUŹNIKI
129
Kuźniki
Żernicka
(stacja kolejowa)
Ratyń
117
3, 10, 20, 33
WROCŁAW
STADION
109, 609
Krajobrazowa
Las Ratyński
Gałów - ferma
Gałów - PGR
Kośnego 1
917
Gałów
Pilczyce
3, 33
6
12 29
2, , 1
12 28
1
ac
(st
ka )
za a
bc jow
Ru le
ko
AW
CŁ ICA
RO N
W LEŚ
117
i
ow
ob
M
Miodowa
917
Szkolna
Ratyń skrzyżowanie
10, 20
Wielkopolska
Złotniki
Małopolska
Hala Orbita
ka
yc
<
i
r
ob Kręp
ka
dz a
a Śre zak
ow
bc
zd
7
Ru
ja ła
13 7
Za ko
93
sz
a
sk a - k a
ze ck pic
ę
a
Kr
sk
ań
rz
ok
oln
Śnieżna
10, 20
Leśnica
117
123
917
923 137
138
403
409
Pilczycka
(Anima)
Irysowa
Paprotna
Bezpieczna
130 Polanowice
Ługowa
Poświęcka
(Ośrodek
zdrowia)
129
Różanka
Jarocińska
Dzielna
C
Kozanów
Osobowice
103
126
14, 24
127
Wiślańska
cz
Pil
Ciechocińska
Polkowicka
C
126
127
ul.
D
ul.
Pustecka
Modra/
Hutnicza
136
Rękodzielnicza
11
403
923
Hartmana
Żar
138
Trzmielowicka
(stacja kolejowa)
Trzmielowicka
31
Lipska
35
123
32
>
Las Mokrzański
137
Stabłowice
Góra Kapliczna
,4
3 03
40 4
Marszowicka
403
6
Bojanowska
Brzezina Osiedle
103
Os
Park
Stabłowicki
WROCŁAW
OSOBOWICE
Witkowska
ul.
Małomicka
103
Jędrze
-jowska
Turoszowska
13
Brzezina
- pętla
937
Główna
3
40
Marszowice
a
zk
d
ro
.B
ul
AW
CŁCZE
RO A
W PR
123, 923
Ślazowa
140
130* Krzyżanowice
ul.
u
923
Rędzin
118
Rędzińska
435
ka y
rs w
ia to
in or
m sp
a
Ko alc
icz
p
śln 05
ie
1
em a
Rz ńsk
) )
ie )
22 ia
sk wa
nr ow
ań jo
P. dr
rz le
(S k z
Od ko
a
e
ze cja
ick d
ac ta
w śro
ło (O a
Pr (s
k
ab a
St ick yńs
w
ło lksz
i
ab
St l. W
Janówek (WOŚ)
Pracze Odrzańskie
103, 123
<
LEGNICA
WĘGLINIEC
ZGORZELEC
LUBAŃ ŚLĄSKI
ŻARY
118
Szymanów
908*
908 Psary
308 Widawa
Polanowicka
Sułowska (Rondo)
ROD Pod Morwami
Lekarska
zy
103* Janówek
Pracze
Widawskie
305, 308
łc
Pe
WOŁÓW
GŁOGÓW
ZIELONA GÓRA
Brzezina
- pętla
923
ul.
SCHEMAT KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
105 Świniary
<
RAWICZ
LESZNO
POZNAŃ
TORUŃ