Szanowni Państwo! - Wiadomości ngo.pl

Komentarze

Transkrypt

Szanowni Państwo! - Wiadomości ngo.pl
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Nie nasz
problem? Kraje wyszehradzkie wobec kryzysu migracyjnego”, która odbędzie się 12
października 2016 roku w Warszawie.
Ekspertki i eksperci z Polski, Słowacji, Czech i Węgier specjalizujący się w dziedzinach
takich jak media, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo będą
dyskutować o przyczynach przeważnie negatywnej reakcji społeczeństw krajów
wyszehradzkich na uchodźców i migrantów przybywających do Europy. Podczas sesji
plenarnych i warsztatowych będziemy zastanawiać się, w jakim stopniu uzasadniony
jest lęk przed przybyszami z innych części świata i jaką rolę może odegrać nasz region
w tych bezprecedensowych w skali całego globu wydarzeniach. Udział w konferencji
jest bezpłatny.
CZAS I MIEJSCE


12 października 2016, 10:00 – 16:30
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
REJESTRACJA
Aby wziąć udział w konferencji, należy
https://goo.gl/forms/SNbzDvEMTOXB4A3K2
wypełnić
formularz
zgłoszeniowy:
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2016 roku. Liczba miejsc jest
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby biorące udział w konferencji
otrzymają certyfikat uczestnictwa.
ORGANIZATORZY
Konferencja jest organizowana przez międzynarodowe konsorcjum organizacji
pozarządowych z krajów wyszehradzkich, w skład którego wchodzą: Fundacja
Partners Polska, Partners for Democratic Change Slovakia, Partners Hungary oraz
Agora Central Europe. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem
[email protected] lub numerem telefonu: 694 487 575.
e-mail:
PROGRAM KONFERENCJI
10:00 – 10:15
Rejestracja
SESJA PLENARNA
10:15 – 10:30
Otwarcie konferencji – Maciej Tański, Fundacja Partners Polska
10:30 – 11:10
Prof. dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk
Wykład: Jan Tomasz Gross twierdzi, że negatywny stosunek do
imigrantów uwarunkowany jest faktem nieprzepracowania w Polsce, a
także zapewne w innych krajach Europy Wschodniej, problemu Zagłady.
Wykład będzie próbą połączenia obu tych kwestii, historycznej i
współczesnej,
z
problemem
(nie)umiejętności
przyjęcia
odpowiedzialności przez podmiot polityczny, ukształtowany typowo w
naszym regionie.
Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim.
11:15 – 12:00
Dyskusja panelowa: prof. dr hab. Andrzej Leder (Polska), Tereza Engelova
(Czechy), prof. dr hab. Ferenc Hammer (Węgry), dr Dušan Ondrušek
(Słowacja).
Moderator: Maciej Tański. Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.
Podczas panelu zapewnimy tłumaczenie symultaniczne.
PRZERWA, 12:00 – 12:15
WARSZTATY
Podczas konferencji odbędzie się sześć warsztatów: trzy w I sesji i trzy w II sesji.
W jednym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Warsztaty prowadzone w języku
angielskim nie będą tłumaczone na język polski. Liczy się kolejność zgłoszeń.
I SESJA WARSZTATOWA, 12:15 – 13:30
Strach przed innością.
Przetrwanie czy ucieczka - jak przeżyć
Media w obliczu kryzysu
Jak migracje wpłyną na nasze
wojnę na Bliskim Wschodzie
uchodźczego - co poszło nie tak?
społeczeństwo?
Dariusz Rosiak, Polska
Tereza Engelova, Czechy
Alena Chudžíková,
(język polski)
(język angielski)
Elena Gallová Kriglerová,
Słowacja (język angielski)
PRZERWA I POCZĘSTUNEK, 13:30 – 14:00
II SESJA WARSZTATOWA, 14:00 – 15:15
Jaki wpływ na nasze
Jak Polacy przyjmują uchodźców?
Wizerunek uchodźców w mediach z
bezpieczeństwo ma współczesny
Życie w Polsce po ucieczce z Syrii
punktu widzenia etyki dziennikarskiej
Karina Konjo, Polska/Syria
Prof. dr hab. Ferenc Hammer, Węgry
(język polski)
(język angielski)
kryzys migracyjny?
dr Martin Hrabalek, Czechy
(język angielski)
PRZERWA, 15:15 – 15:30
SESJA PLENARNA
15:30 – 16:30
Dyskusja panelowa: Spójrzmy w przyszłość – jakie wyzwania i
możliwości dla naszego regionu wiążą się z nasileniem migracji do tej
części świata? Jaką rolę w obliczu współczesnych migracji powinny
odgrywać Polska i nasz region?
Paneliści/stki: dr Dušan Ondrušek (Słowacja), dr Martin Hrabalek
(Czechy), Justyna Seges-Frelak (Polska), dr Ferenc Hammer (Węgry).
Dyskusja
odbędzie
się
w
języku
angielskim.
Podczas
panelu
zapewnimy tłumaczenie symultaniczne.
BIOGRAMY PANELISTÓW/PANELISTEK ORAZ MODERATORÓW/MODERATOREK
Alena Chudžíková (Słowacja)
Ukończyła stosowaną psychologię społeczną na Uniwersytecie Sussex w Brighton. Jej własne
doświadczenie migracyjne sprawiło, że zawodowo zaczęła zajmować się stosunkami
międzykulturowymi i różnorodnością. Od 2009 roku jest starszą analitytyczką w CVEK (ang.
Center for the Research of Ethnicity and Culture) - niezależnym think-tanku specjalizującym się
w badaniach, edukacji i rzecznictwie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałaniu
dyskryminacji. Specjalizuje się w problematyce politycznych dyskursów dotyczących
mniejszości oraz tożsamości społecznej i narodowej.
Tereza Engelova (Czechy)
Dziennikarka i dokumentalistka. W czeskiej telewizji pracowała jako korespondentka wojenna,
prezenterka i redaktorka. Relacjonowała wydarzenia z ponad dwudziestu krajów dotkniętych
konfliktami zbrojnymi. W 2007 roku zamieszkała w Pakistanie. Pracowała jako wolny strzelec dla
wielu
czeskich
mediów,
jednocześnie
wykładając
stosunki
międzynarodowe
i
dokumentalistykę na Uniwersytecie Fatima Jinah w Rawalpindi. W latach 2014-2015 żyła w
tureckim Gaziantep, tuż przy granicy z Syrią, skąd relacjonowała wojnę domową w Syrii i kryzys
uchodźczy.
Prof. dr hab. Ferenc Hammer (Węgry)
Profesor na Wydziale Mediów i Komunikacji Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.
Wykłada i prowadzi badania na temat mediów publicznych, przedstawiania konfliktów i
nierówności w mediach, a także historii kultury, w szczególności interesuje się życiem
codziennym w epoce komunizmu. Jego publikacje są tłumaczone na wiele języków, m.in. na
angielski, hiszpański, portugalski i koreański.
Elena Gallová Kriglerová (Słowacja)
Ukończyła
nauki
współzałożycielką,
społeczne
a
od
2012
na
Uniwersytecie
roku
dyrektorką,
Comeniusa
CVEK
–
w
Bratysławie.
niezależnego
Jest
think-tanku
specjalizującego się w badaniach, edukacji i rzecznictwie na rzecz różnorodności społecznej i
przeciwdziałania dyskryminacji. Obszary jej zawodowych zainteresowań to przede wszystkim
stosunki międzykulturowe i ochrona praw dzieci pochodzących z mniejszości etnicznych. W
swojej karierze zrealizowała kilkanaście projektów badawczych dotyczących sytuacji dzieci
pochodzenia romskiego oraz migrantów i migrantek żyjących na Słowacji.
Prof. Andrzej Leder (Polska)
Filozof, zajmuje się teorią kultury i filozofią polityczną. Od 1996 pracuje w Instytucie Filozofii i
Socjologii PAN, od 2010 roku na stanowisku profesora. W latach 1992-2012 był członkiem
zespołu czasopisma Res Publica Nowa. Autor książek Przemiana mitów, czyli życie w epoce
schyłku, Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit, The Changing Guise of Myths oraz Prześniona
rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, która została nominowana do Nagrody Literackiej
Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.
Dušan Ondrušek (Słowacja)
W 1991 roku zainicjował na Słowacji program zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, który
później przekształcił się w organizację pozarządową Partners for Democratic Change Slovakia
(PDCS). Jest trenerem z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w
alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, komunikacji interpersonalnej, a także
rozwoju organizacji i międzynarodowej współpracy rozwojowej, szkolił pracowników
organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, władz lokalnych i
centralnych w ponad 40 krajach. Uzyskał tytuł doktora psychologii społecznej na Uniwersytecie
Comeniusa w Bratysławie, był stypendystą Institute of Policy Studies na Johns Hopkins University.
Jest autorem kilkunastu książek, m.in. Training? Training, Conflict, Reconciliation, Conciliation
Committees i Conflicts in Transforming Society and the Non-governmental Sector.
Dariusz Rosiak (Polska)
Dziennikarz, pisarz. Zaczynał jako radiowiec w Radio France Internationale w Paryżu, potem,
przez lata 90., w BBC w Londynie. Stamtąd pisał jako korespondent do wielu polskich pism.
Obecnie w radiowej Trójce prowadzi Raport o stanie świata i Klub Trójki. Nadawał z Afryki, USA,
Bliskiego Wschodu, Europy. Pisze dla Tygodnika Powszechnego. Jest autorem książek: Oblicza
Wielkiej Brytanii, Żar. Oddech Afryki, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda
Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista oraz Ziarno i krew.
Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan. Za tę ostatnią nominowany do Nagrody
Literackiej Nike 2016.
Justyna Segeš-Frelak (Polska)
Jest absolwentką stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej i Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Spraw
Publicznych, obecnie jako kierowniczka Programu Polityki Migracyjnej i starsza analityczką.
Zajmuje się problematyką polityki migracyjnej, emigracji Polaków do Unii Europejskiej i integracji
imigrantów. Stypendystka International Visegrad Scholarship Programme i Open Society
Institute. Od stycznia do marca 2012 roku przebywała jako visiting researcher w Centre on
Migration, Policy and Society (COMPAS) w Oksfordzie. Jest autorką licznych publikacji i
raportów publikowanych w Polsce i za granicą.
Maciej Tański (Polska)
Mediator, trener umiejętności społecznych, moderator. Moderował procesy konsultacji
społecznych i spotkania informacyjne z mieszkańcami Warszawy; kierował międzynarodowymi
projektami pn. Europejskie Debaty Obywateli – konsultacjami dotyczącymi kierunków zmian w
Unii Europejskiej. Od 2010 r. prowadzi zajęcia z facylitacji na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego
(studia
podyplomowe).
Członek
Społecznej
Rady
ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor publikacji
o mediacji. Jest prezesem zarządu Fundacji Partners Polska.