OŚRODEK MEDIACJI „FACULTAS IURIDICA” W KATOWICACH

Komentarze

Transkrypt

OŚRODEK MEDIACJI „FACULTAS IURIDICA” W KATOWICACH
Organizacja zgłaszająca:
OŚRODEK MEDIACJI FUNDACJI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
„FACULTAS IURIDICA”
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
40-007 Katowice
tel. /32/ 359-11-41, kom: 510-042-156
e-mail: [email protected]
L.p.
1.
Imię i nazwisko
Miejsce prowadzenia mediacji
Grzybczyk
Katarzyna
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
Informacje dodatkowe
wykształcenie - tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego
Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego;
Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa
Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach;
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa
Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach;
szkolenie dla mediatorów (PCM), 2005 r.;
szkolenie „Court Management Mediation Model” (PCMG), 2005 r.;
„Specjalistyczne warsztaty mediacyjnych” (KSM), 2005 r.;
szkolenie dla mediatorów „ XXVII Szkoła Mediacji” (KSM), 2006 r.;
szkolenie „Warsztaty Skutecznej Komunikacji”, 2005 r.;
data
zgłoszenia
29.05.2012 r.
9.
autor publikacji naukowych z zakresu mediacji.
Specjalizacje:
• cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę);
• rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim,
o alimenty, o podział majątku);
• prawo autorskie.
2.
3.
4.
Pokryszka
Katarzyna
Giglok-Hartman
Dorota
Frączak
Grzegorz
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
wykształcenie - tytuł naukowy doktora nauk prawnych
1. Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
2. zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia „Mediacje ofiara-sprawca”
(MEDITOR)
4. autor publikacji naukowych z zakresu mediacji
29.05.2012 r.
Specjalizacje:
• gospodarcze;
• prawo konkurencji i nieuczciwej konkurencji.
wykształcenie wyższe - prawnicze i wyższe psychologiczne
1.
Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych;
2.
szkolenie dla mediatorów „ XXVII Szkoła Mediacji” (KSM), 2006 r.;
29.05.2012 r.
Specjalizacje:
• rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie kontaktów z małoletnim,
o alimenty, o podział majątku).
wykształcenie wyższe - prawnicze
Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”;
2. Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
1.
29.05.2012 r.
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
3.
4.
5.
6.
7.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa
Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach;
Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych;
Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów
rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych (Ministerstwo
Sprawiedliwości; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum
Mazowsze), 2011r. – wykładowca;
szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” (MEDITOR), 2006 r.;
autor publikacji naukowych z zakresu mediacji;
Specjalizacje:
• gospodarcze;
• czyny nieuczciwej konkurencji;
• cywilne (o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych,).
5.
6.
Bryndal
Paweł
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
Puka
Katarzyna
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
wykształcenie wyższe - prawnicze
29.05.2012 r.
aplikant radcowski (OIRP Warszawa);
Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych;
szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” (MEDITOR), 2006 r.
Specjalizacje:
• cywilne (o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych,);
• nieuczciwej konkurencji.
1.
2.
3.
wykształcenie wyższe - prawnicze
1.
aplikanta aplikacji prokuratorskiej (Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury);
2.
Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych;
3.
„Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”
(Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
29.05.2012 r.
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2008 r.;
4.
„Mediacje karne i z nieletnimi” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2008 r.;
5.
szkolenie dla mediatorów (PCM), 2006 r.
Specjalizacje:
• rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim,
o alimenty, o podział majątku);
• cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę,).
7.
8.
Widera
Kinga
Jużków
Maciej
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
wykształcenie wyższe - prawnicze
Ośrodek Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pokój 3.41
(budynek Wydziału Prawa
i Administracji U. Śl.)
tel. /32/ 359-11-41
kom: 510-042-156
wykształcenie wyższe - prawnicze
1.
aplikant aplikacji adwokackiej (ORA Katowice);
2.
„Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”
(Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2011 r.;
29.05.2012 r.
Specjalizacje:
• rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim,
o alimenty, o podział majątku);
aplikant adwokacki (ORA Katowice);
2. Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych;
3. szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” (MEDITOR), 2006 r.
1.
Specjalizacje:
• gospodarcze (o zapłatę);
• cywilne (o zapłatę);
• z zakresu prawa pracy.
29.05.2012 r.