Załącznik cenowy nr 3 na materiały opatrunkowe i drobny sprzęt

Komentarze

Transkrypt

Załącznik cenowy nr 3 na materiały opatrunkowe i drobny sprzęt
Załącznik cenowy nr 3
na materiały opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny
Lp. Nazwa artykułu
Cena
netto
Ilość
1. Basen plastikowy damski
6 szt.
2 Łopatka drewniana
/op. – szt.100/
2 op..
3 Gaza opatrunkowa jałowa
17nitkowa ½ m²
4 Gaza opatrunkowa jałowa
17-nitkowa 1m²
5 Kaczka plastikowa męska
zamykana – poj.750ml.
6 Kompresy gazowe 17nit.jałowe
10cm x 20cm /3 szt.w op./
7 Kompresy gazowe 17nit.jałowe
10cm x 10cm /3 szt.w op./
8 Kompresy gazowe 17nit.jałowe 8
warstwowe
7,5cm x 7,5cm /3 szt.w op./
9 Opaska elastyczna 5 m x 10 cm
600 szt
600 szt.
20 szt
800 op.
700 op.
500 op.
20 szt
10 Opatrunek typu Kaltostat
10cm x 20cm
11 Siatka elastyczna 6 x 1m
4 op.
4 op..
12 Siatka elastyczna/op. 4 x 1m/
3 op.
13 Rękawice winylowe pudrowane,
niesterylne - op.100szt.:
S- 30 op , L – 70 op.,M- 200 op.
14 Śliniaki stomatologiczne
/op.50 szt./
300 op.
15 Taśma opatrunkowa włókninowa
niejałowa ,samoprzylepna / typu
Elastopor - szer.10 cm. dł.10m/
16 Opaska dziana 4m x 10cm
20 op.
500 szt.
17 Opaska dziana 4m x 15cm
600 szt.
18 Strzykawka 5 ml /op.100szt./
19 Pojemnik na zuŜyty sprzęt
medyczny 1l.
20 op
3 op.
30 szt.
Wartość netto
%
VAT
Wartość brutto
20 Plaster bez opatrunku 1,25cm
/włóknina lub papierowy dł.5mb/
21 Nerka papierowa
50 szt.
200 szt.
22 Plaster bez opatrunku włóknina
lub papierowy /szer.2,5 cm ,dł.5
mb/
23 Igła 0,6 /op.100szt./
30 szt.
24 Plaster z opatrunkiem
/op.6cm x 5m/
10 op.
5 op.
Wartość ogółem
netto i brutto:
Pieczęć i podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Miejscowość i data: ……………………………………………