Program zawodów - Północno-Wschodnia Izba Lekarsko

Komentarze

Transkrypt

Program zawodów - Północno-Wschodnia Izba Lekarsko
The State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic,
KVL SR, KIL-W Polska, ŚIL-W Polska, DVFA Dolny Kubin
Generalny Dyrektor ŠVPS SR w Bratysławie, KVL SR, Krajowa Izba LekarskoWeterynaryjna oraz Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i DVFA Dolny Kubin
zapraszają
na X Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie
Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy – Dolny Kubin, 13 luty 2016r.
Zapraszamy również na seminarium w dniu 12 lutego 2016r. o godzinie 14.oo w
Hotelu Park w Dolnym Kubiniu
Program zawodów:
13 luty 2016r. - sobota
Godz. 9.00-10.00
- Rejestracja zawodników
- Wydawanie numerów startowych i biletów na wyciąg w Orawskim centrum narciarskiego
Kubínska Hola Dolnego Kubin (w chacie ORAVA)
- Wydawanie talonów na posiłek
Godz. 10.00
- Oficjalne otwarcie zawodów (przy chacie ORAVA)
Godz.10.30
Start zawodników - I przejazd w kolejności:
- Kobiety do 40 lat
- Kobiety powyżej 40 lat
- Mężczyźni do 35 lat
- Mężczyźni od 36 do 50 lat
- Mężczyźni od 51 do 62 lat
- Mężczyźni – kategoria specjalna - seniorzy (powyżej 62 lata)
Około godziny 12.00
- Start zawodników - II przejazd
Około godziny 13.30
Ceremonia zakończenia zawodów, ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, rozdanie
dyplomów, pucharów i nagród.