kredyt samochodowy

Komentarze

Transkrypt

kredyt samochodowy
Wspieramy przedsiębiorczych.
Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank.
KREDYT
SAMOCHODOWY
Adresat produktu
• osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci)
• przedsiębiorcy (wszystkie formy działalności gospodarczej)
Przedmiot
kredytowania
• samochody osobowe
• samochody ciężarowe
• ciągniki rolnicze
• motocykle, pojazdy typu quad, skutery
• pojazdy zabytkowe
• autobusy
• przyczepy, naczepy
Minimalna kwota
5 tys. PLN
Maksymalna kwota
ustalana indywidualnie
Wymagany minimalny
staż zatrudnienia /
działalności
•osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: od 3 miesięcy zatrudnienia
•przedsiębiorcy: już od pierwszego dnia prowadzenia działalności
Okres kredytowania
do 10 lat
Spłata kredytu
raty równe
Oprocentowanie
marża banku + WIBOR 3M
Prowizja
ustalana indywidualnie
Szczegóły Kredytu Samochodowego, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz określone przez Bank warunki uzyskania kredytu,
dostępne są w oddziałach Idea Bank SA.
Idea Bank SA
ul. Domaniewska 39
Idea Bank
SAWarszawa
02-672
www.ideabank.pl
ul. Przyokopowa
33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl
801 999 111
+48 22 288 80 12
F:
+48 22 288 82 11
801 999 111
[email protected]
T:
+48 22 101 10 10
[email protected]
T:
Idea Bank Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON
011063638, której kapitał zakładowy wynosi 77 346 316 zł (opłacony w całości).
Idea Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560,
REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 96 936 060 zł (opłacony w całości).
Data modyfikacji: 19 December 2013, 13:29

Podobne dokumenty