Co to jest Internet?

Komentarze

Transkrypt

Co to jest Internet?
Internet jest światową siecią łączącą komputery za pomocą: łączy satelitarnych, linii
telefonicznych, fal radiowych, telefonów komórkowych, światłowodów.
Klasyfikacja łączy:
• klasyfikacja ze względu na tor transmisyjny: kabel, światłowód, bezprzewodowe (Bluetooth,
satelita).
• klasyfikacja ze względu na długość fali elektromagnetycznej: długie fale radiowe, mikrofale
(WiFi), optyczne (Irda).
• klasyfikacja ze względu na odległość: LAN, WAN, MAN
Internet nie jest zarządzany centralnie. Każdy jego element jest niezależny i dzieli się na podsieci.
Podział całej sieci na zbiory i podzbiory umożliwiają domeny. Realizacja każdej usługi wymaga
współdziałania ze sobą co najmniej dwóch komputerów. Komputera serwera – realizującego
żądanie i komputera klienta – wysyłającego żądanie. Za przekazywanie informacji i ruch pakietów
odpowiedzialny jest protokół.
Struktura:
• brak centralnej administracji
• brak cenzury przesyłanych wiadomości
• każdy użytkownik może korzystać ze wszystkich ogólnodostępnych danych i sam może
rozpowszechniać informacje
• połączenie niezależnych podsieci z serwerami
• rutery odpowiedzialne są za wyznaczenie (trasowanie) drogi między komputerami
• transmisje danych umożliwiają łącza transmisji
• językiem porozumiewania się między komputerami jest protokół sieciowy niezależny od
platformy sprzętowej i systemowej

Podobne dokumenty