XVII Seminarium Śląskie „Edukacja na Śląsku

Komentarze

Transkrypt

XVII Seminarium Śląskie „Edukacja na Śląsku
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
XVII Seminarium Śląskie
„Edukacja na Śląsku - szansą dla Ciebie, dla mnie i dla regionu”
3-6 października 2012 r., Kamień Śląski
PROJEKTOWANY PROGRAM
Środa, 3 października 2012 r. - Historia szkolnictwa na Śląsku
9.00 – 9.20
Inauguracja XVII Seminarium Śląskiego, powitanie zaproszonych gości
i uczestników
dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej (wystosowano zaproszenie)
Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego (wystosowano zaproszenie)
Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego (wystosowano
zaproszenie)
Ryszard Galla, Poseł do Parlamentu RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej,
Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (potwierdzono)
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce (potwierdzono)
Peter Eck, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu (wystosowano
zaproszenie)
Moderator:
dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska, Zgorzelec
(potwierdzono)
9.20 – 10.05 Szkolnictwo mniejszościowe we wschodniej i zachodniej części Górnego
Śląska w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki
na rzecz systemu szkolnictwa i edukacji
dr Guido Hitze, Ośrodek Edukacji Politycznej Landu Nadrenia Północna- Westfalia
(potwierdzono)
10.05 - 10.20 Dyskusja
10.20 - 11.05 Szkolnictwo w Polsce w okresie międzywojennym z uwzględnieniem
(niemieckiego) szkolnictwa mniejszościowego na Górnym Śląsku
dr Ingo Eser, Instytut Historyczny – Katedra Historii Europy Wschodniej, Wydział
Filozofii, Uniwersytet w Kolonii (potwierdzono)
11.05 - 11.20 Dyskusja
11.20 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 - 12.35 Z jakiego środowiska wywodziła się elita intelektualna na Śląsku?
Gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie?
prof. dr. hab. Joanna Rostropowicz, Katedra Cywilizacji Śródziemnomorskiej,
Uniwersytet Opolski (potwierdzono)
12.35 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 14.45 Kształcenie na Górnym Śląsku po 1945 r. – Nowe wytyczne i zakazy
prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,
Uniwersytet Opolski (potwierdzono)
14.45 – 16.15 Dyskusja panelowa: Historyczne doświadczenia systemu oświaty na Śląsku.
Które wzorce i cele edukacyjne są ponadczasowe?
Moderator:
Sebastian Rosenbaum, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach,
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (potwierdzono)
dr hab. Zbigniew Kadłubek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej, Wydział
Filologiczny, Uniwersytet Śląski (potwierdzono)
dr Guido Hitze, Ośrodek Edukacji Politycznej Landu Nadrenia Północna- Westfalia
(potwierdzono)
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
(wystosowano zaproszenie)
prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,
Uniwersytet Opolski (potwierdzono)
dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu, Państwowy Instytut Naukowy
(potwierdzono)
16.15
Przerwa kawowa
Czas do dyspozycji uczestników
18.00
Kolacja
Czwartek, 4 października 2012 r. – Kształcenie na Śląsku jako klucz do konkurencyjności
Śląska w ujęciu globalnym
Moderator:
Tomasz Zacharewicz, redaktor, Radio Opole (potwierdzono)
9.00 - 9.45
Kształcenie i poziom kształcenia jako czynniki rozwoju aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego
Tomasz Ignalski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY, Chorzów
(potwierdzono)
9.45 – 10.00
Dyskusja
10.00 – 10.45 Kształcenie dorosłych – Specyfika, motywacja oraz metody alternatywne
Stephanie
Hüllmann
(Pasdika),
Agencja
i Dokształcania, Hanower (potwierdzono)
Kształcenia
Ustawicznego
10.45 - 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.15 Koncepcje i programy kształcenia Unii Europejskiej z perspektywy uczenia
się przez całe życie
Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa
Europejskiej, Wrocław (potwierdzono)
Regionalnego
Komisji
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 14.15 Czy aktualna oferta kształcenia na Śląsku odpowiada wyzwaniom
i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy? Co należy ulepszyć?
dr hab. Romuald Jończy, prof. UE, Kierownik Katedry Ekonomii i Gospodarowania
Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (potwierdzono)
14.15 - 15.45 Dyskusja panelowa: Kształcenie - rodzina - zawód – W jakim stopniu na
dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć,
pochodzenie społeczne, narodowość?
Moderator:
dr Kamil Minkner, Adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki, Instytut Politologii,
Uniwersytet Opolski (wystosowano zaproszenie)
dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we
Wrocławiu (potwierdzono)
Tomasz Ignalski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY, Chorzów
(potwierdzono)
dr Danuta Berlińska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski (wystosowano
zaproszenie)
dr Ewa Michna, Katedra Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie (wystosowano zaproszenie)
Beata Kubica, Radna Miasta Opola (potwierdzono)
dr hab. Romuald Jończy, prof. UE, Kierownik Katedry Ekonomii i Gospodarowania
Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (potwierdzono)
15.45
Przerwa kawowa
Czas do dyspozycji uczestników
18.00
Kolacja
19.00
Program wieczorny:
Gerharta Hauptmann – Jego życie i twórczość
Julita Izabela Zaprucka, Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"
w Jeleniej Górze-Jagniątkowie (wystosowano zaproszenie)
Sala Balowa na Zamku, Kamień Śląski
Piątek, 5 października 2012 – Znaczenie i tradycja kształcenia w związkach wyznaniowych
Moderator:
ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji
Opolskiej (potwierdzono)
9.00 - 9.45
Ideały
kształcenia
Żydów.
Kompleksowe
wychowanie
religijne
od wczesnych lat dziecięcych jako baza dla późniejszego kształcenia
laickiego
Piotr Kowalik, Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
(potwierdzono)
9.45 – 10.00
Dyskusja
10.00 – 10.45 Ideały kształcenia w kościele katolickim na przestrzeni lat: Od Encykliki
„Divini illius magistri“ (1929) poprzez deklarację soborową „Gravissimum
educationis“ (1965) aż po „Kryteria jakości dla szkół katolickich” (2008)
dr Rafael Frick, Instyut Pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Ludwigsburg
(potwierdzono)
10.45 - 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.15 Szkoły prowadzone przez podmioty związków wyznaniowych. Praktyczne
przykłady i tajemnice ich sukcesu
ks. Henryk Wolff, Dyrektor, Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
w Nysie (potwierdzono)
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 - 14.15 Praca z ogółem społeczeństwa a w szczególności z młodzieżą – celem
przekazywania wartości chrześcijańskich
ks. Harry Karcz, Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza, Berlin
(potwierdzono)
14.15 -15.45
Dyskusja panelowa: Rola kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości
społecznych
Moderator:
Tomasz Kycia, dziennikarz i reżyser (potwierdzono)
N.N., Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy
ks. prał. dr Arnold Drechsler, Dyrektor, Caritas Diecezji Opolskiej (potwierdzono)
prof. dr hab. Marek Szczepański, Zakład Socjologii Rozwoju, Instytut Socjologii,
Uniwersytet Śląski w Katowicach (wystosowano zaproszenie)
ks. dr Marian Niemiec, Pastor Parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu
(potwierdzono)
ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
(potwierdzono)
ks. Harry Karcz, Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza, Berlin
(potwierdzono)
15.45
Przerwa kawowa
Czas do dyspozycji uczestników
18.00
Kolacja
19.00
Program wieczorny :
Projekcja filmu
Sala Balowa na Zamku w Kamieniu Śląskim
Sobota, 6 października 2012 – Szkolnictwo mniejszościowe
Moderator:
Martin Cichon, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu (potwierdzono)
9.00 - 9.45
Znaczenie
kompetencji
językowych
w
– Jak ważna jest znajomość języków obcych?
zglobalizowanym
świecie
Anna Atłas, Dyrektor Programu "Uczenie się przez całe życie", Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, Warszawa (potwierdzono)
9.45 – 10.30
Szkolnictwo mniejszości – katalizator rozwoju aktywnego regionalnego
społeczeństwa obywatelskiego?
dr Koloman Brenner, Przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich,
Federacyjna Unia Mniejszości Narodowych w Europie, Flensburg (potwierdzono)
10.30 - 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Szanse i postulaty do polskiego szkolnictwa dla rozwoju regionu Śląska
Waldemar
Gaida,
Wicestarosta
ds. dwujęzyczności (potwierdzono)
Powiatu
Strzeleckiego,
ekspert
11.45 – 12.15 Dlaczego niemiecki? – czyli jak efektywnie uczyć się i nauczać innych języka
niemieckiego jako języka uniwersalnego, języka sąsiada, języka mniejszości
niemieckiej
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko,
Uniwersytet Warszawski (potwierdzono)
Wydział
Lingwistyki
Stosowanej,
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.15 Dobre praktyki – szkoły mniejszościowe w regionie
Barbara Loch, Członek Zarządu Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Zespół
Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej
(potwierdzono)
Rosemarie Kerner, Przewodnicząca Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi
(wystosowano zaproszenie)
13.15 – 13.30 Różnorodność językowa szansą dla regionu
Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej
(potwierdzono)
13.30 – 13.45 Dyskusja
13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa
14.45 – 16.15 Dyskusja panelowa: Jakiej edukacji potrzebuje mniejszość niemiecka?
Moderator:
Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz (potwierdzono)
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce (wystosowano zaproszenie)
Norbert Rasch, Przewodniczący Zarządu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim (potwierdzono)
Marcin Lippa, Przewodniczący Zarządu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego (wystosowano zaproszenie)
Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty (potwierdzono)
Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
(wystosowano zaproszenie)
16.15
Zakończenie XVII Seminarium Śląskiego
Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej
Patronat honorowy:
Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Patronat medialny:
Finansowanie:

Podobne dokumenty