KLASA I TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Komentarze

Transkrypt

KLASA I TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA I TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmiot
Podręcznik
Tytuł
Technologia
Sporządzanie potraw i napojów.
gastronomiczna z Towaroznawstwo i przechowywanie
towaroznawstwem żywności.
Wyposażenie i
zasady
bezpieczeństwa w
gastronomii
Autor
A.Kmiołek
Wyposażenie zakładów gastronomicznych Agnieszka Kasperek,
i gospodarstw domowych (dla technikum i Marzena
szkoły policealnej)
Kondratowicz
Lub wydanie starsze „Wyposażenie i
zasady bezpieczeństwa w gastronomii”
1
Wydawnictwo
WSIP
REA
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA II TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmiot
Podręcznik
Tytuł
Technologia
Sporządzanie potraw i napojów.
gastronomiczna z Towaroznawstwo i przechowywanie
towaroznawstwem żywności
Autor
A. Kmiołek
Wydawnictwo
WSIP
Zasady żywienia
Zasady żywienia. Planowanie i ocena.
H.Turlejska, B.Sińska,
B.Przygodna
WSIP
Wyposażenie i
zasady
bezpieczeństwa w
gastronomii
Wyposażenie zakładów gastronomicznych
i gospodarstw domowych (dla technikum i
szkoły policealnej) lub wydanie starsze
„Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w
gastronomii”
Przedsiębiorstwo gastronomiczne
Agnieszka Kasperek,
Marzena
Kondratowicz
REA
Barbara Kozłecka,
Krystyna Osowska
Difin
Działalność
przedsiębiorstwa
gastronomicznego
2
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA III TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmiot
Podręcznik
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Usługi
gastronomiczne
Usługi gastronomiczne
A.Kmiołek
WSIP
Działalność
przedsiębiorstwa
gastronomicznego
Kontynuacja z kl 2
Zasady żywienia
Zasady żywienia. Planowanie i ocena.
H.Turlejska, B.Sińska,
B.Przygodna
WSIP
R.Szajna, A.Ziaja,
D.Ławniczak
Rea
Technologia
Kontynuacja z kl 2
gastronomiczna z
towaroznawstwem
Pracownia obsługi
gości
Obsługa gości część 1
3
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KLASA IV TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmiot
Podręcznik
Tytuł
Usługi
gastronomiczne
Kontynuacja z kl 3
Organizacja
produkcji
gastronomicznej
Kontynuacja z kl 3
Zasady żywienia
Kontynuacja z kl 3
Autor
4
Wydawnictwo