Rok akademicki 2012/2013 Semestr zimowy

Komentarze

Transkrypt

Rok akademicki 2012/2013 Semestr zimowy
Harmonogram roku akademickiego 2012/2013 w Wydziale Elektroniki
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Studia stacjonarne cywilne
Opis
Data
Od
Do
01.10.2012
30.09.2013
Zajęcia programowe semestru zimowego
01.10.2012
30.01.2013
Zajęcia programowe semestru zimowego dla studentów semestru dyplomowego, kierunek „elektronika
i telekomunikacja”
01.10.2012
22.01.2013
Realizacja pracy końcowej (projektu inż.. lub pracy mgr)
01.10.2012
22.01.2013
Uroczysta Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2012/2013
04.10.2012
Rok akademicki 2012/2013
Semestr zimowy
Dzień rektorski
02.11.2012., 30.11.2012
Święto Wojskowej Akademii Technicznej
29.11.2012
Zimowa przerwa świąteczna
22.12.2012
02.01.2013
Zimowa zasadnicza sesja egzaminacyjna
31.01.2013
09.02.2013
Zimowa zasadnicza sesja egzaminacyjna dla studentów semestru dyplomowego studiów I stopnia,
kierunek „elektronika i telekomunikacja”
Zimowa sesja poprawkowa – pierwsza poprawka
do ostatniego dnia zajęć
programowych
18.02.2013
Zimowa sesja poprawkowa dla studentów semestru dyplomowego studiów I stopnia, kierunek
„elektronika i telekomunikacja”
02.03.2013
22.01.2013
Termin realizacji drugiej poprawki sesji zimowej
16.03.2013
19.06.2013
Egzamin dyplomowy - semestr zimowy, I i II stopień, kierunek „elektronika i telekomunikacja”
28.01.2013
05.02.2013
Początek okresu rejestracyjnego na semestr letni r. a. 2012/2013
06.03.2013
Ostatni dzień okresu rejestracyjnego na semestr letni r. a. 2012/2013
Przerwa międzysemestralna
15.03.2013
10.02.2013
17.02.2013
Zajęcia programowe semestru letniego
18.02.2013
19.06.2013
Zajęcia programowe semestru letniego dla studentów 1 roku studiów II stopnia, kierunek „elektronika i
telekomunikacja”, początek studiów – luty 2013
25.02.2013
26.06.2013
Zajęcia programowe semestru letniego dla studentów semestru dyplomowego, kierunek „elektronika i
telekomunikacja”
18.02.2013
04.06.2013
Realizacja pracy końcowej (mgr pracy dyplomowej)
20.02.2012
08.06.2013
Uroczysta Wydziałowa inauguracja studiów drugiego stopnia - nabór wiosenny
27.02.2013
Uroczyste wręczenie dyplomów uroczystość wiosenna
19.03.2013
Semestr letni
Wiosenna przerwa świąteczna
Dzień rektorski
Juwenalia/dzień sportu
29.03.2013 r.
02.04.2013 r.
02.05.2013 r., 31.05.2013 r.
10.05.2013 r.
Letnia zasadnicza sesja egzaminacyjna
20.06.2013
29.06.2013
Letnia zasadnicza sesja egzaminacyjna dla studiów II stopnia kierunek „elektronika i telekomunikacja”,
początek studiów – luty 2013
27.06.2013
05.07.2013
Letnia zasadnicza sesja egzaminacyjna dla studentów semestru dyplomowego studiów II stopnia,
kierunek „elektronika i telekomunikacja”
do ostatniego dnia zajęć
programowych
Letnia sesja poprawkowa dla studentów semestru dyplomowego studiów II stopnia, kierunek
„elektronika i telekomunikacja”
Egzamin dyplomowy - semestr letni, kierunek „elektronika i telekomunikacja”
Uroczyste wręczenie dyplomów - studia II stopnia, uroczystość letnia
07.06.2013
17.06.2013
27.06.2013
19.09.2013
Letnia sesja poprawkowa – pierwsza poprawka
16.09.2013
28.09.2013
Termin realizacji drugiej poprawki sesji letniej
16.10.2013
15.01.2014
Początek okresu rejestracyjnego na semestr zimowy r. a. 2013/2014
04.10.2013
Ostatni dzień okresu rejestracyjnego na semestr zimowy r. a. 2013/2014
15.10.2013

Podobne dokumenty