Załącznik nr 1 - bip.um.suwalki

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - bip.um.suwalki
Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej
Załącznik nr 1
Nazwa: CT1
Typ: Czerpny
Opis: czerpny
Sys. Nr Szt.
Typ
CT1 1
1
WG*+RG
CT1 2
1
CT1 3
1
K
RF1*+panelo
wy
CT1 4
1
RS
CT1 5
1
CFC*
Wymiary
Nazwa
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia
ścienna
Przewód prostokątny
Filtr prostokątny
Symetryczne przejście
koło/prostokąt
Okrągły króciec elastyczny
Materiał
Kolor
Pow. [m2]
a= 200
b= 200
a= 200
b= 200
l= 600
ocynk
0,48
a= 200
b= 200
l= 200
ocynk
0,00
a= 200
b= 200
ocynk
0,16
d= 160
l= 100
Pow. całk. [m2]
0,00
d= 160 g= 40
l= 200
Producent
Uwagi
Ogólne
0,48
0,16
0,00
Ogólne
Na zewnątrz 40;
Ogólne
Na zewnątrz 40;
Ogólne
Na zewnątrz 40;
Ogólne
Na zewnątrz 40;
Producent
Uwagi
Nazwa: NT1
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny
Sys. Nr Szt.
Typ
NT1 1
1
NT1 2
1
VENT-160
LK
CFC*
NT1 3
1
RS
NT1 4
1
VFL
NT1 5
1
RS
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
1
2
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
TUBE*
BGE
TUBE*
TUBE*
ATE
TUBE*
ATE
FLEX
VLI
FLEX
FLEX
FLEX
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wymiary
Nazwa
Materiał
Kolor
Pow. [m2]
Pow. całk. [m2]
Wentylator kanałowy okrągły
d= 160
l= 220
0,00
Venture Industries
Na zewnątrz 40;
Okrągły króciec elastyczny
Symetryczne przejście
koło/prostokąt
d= 160
l= 100
0,00
Ogólne
Na zewnątrz 40;
a= 200
b= 200
Ogólne
Na zewnątrz 40;
a= 200
b= 200
VEAB
z wbudowanym
regulatorem
MQEML
a= 200
b= 200
Nagrzewnica elektryczna
prostokątna
Symetryczne przejście
koło/prostokąt
Przewód okrągły
Kolano prasowane
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przewód elastyczny
Nawiewnik talerzowy
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
d1=
alfa=
d1=
d1=
d1=
d1=
d1=
d=
D2=
d=
d=
d=
d= 160 g= 40
l= 200
l= 370
d= 200 g= 40
l= 200
200 l1= 0.19 m
90
r= 1
d1= 200
200 l1= 1.00 m
200 l1= 1.50 m
160 d3= 200
l1= 330
160 l1= 1.00 m
125 d3= 160
l1= 260
125
l= 0.94 m
125 BD= 180
125
l= 0.97 m
125
l= 1.00 m
125
l= 1.03 m
Nazwa: WT1
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny
Strona 1 z 2
ocynk
0,16
ocynk
0,00
0,16
ocynk
0,16
0,16
Ogólne
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
aluminium
stal
aluminium
aluminium
aluminium
0,12
0,26
0,63
0,94
0,32
0,50
0,21
0,37
0,00
0,38
0,39
0,41
0,12
0,51
0,63
0,94
0,32
1,00
0,42
0,37
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Swegon
Ogólne
Ogólne
Ogólne
naturalny
naturalny
naturalny
naturalny
0,38
0,39
0,41
Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej
Sys. Nr Szt.
Typ
Wymiary
Nazwa
WT1 1
1
CTHB/6 225
Wentylator dachowy
d= 224
WT1 2
1
CRD1*
Podstawa dachowa okrągła
d= 224
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
WT1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
USE
BGE
TUBE*
ATE
CD1*+0
TUBE*
ATE
TUBE*
ATE
FLEX
VLI
FLEX
TUBE*
BGE
TUBE*
TUBE*
FLEX
TUBE*
ATE
CD1*+0
TUBE*
FLEX
FLEX
USE
FLEX
USE
TUBE*
TUBE*
FLEX
VLI
Redukcja symetryczna
Kolano prasowane
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przepustnica okrągła
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przewód elastyczny
Nawiewnik talerzowy
Przewód elastyczny
Przewód okrągły
Kolano prasowane
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Przewód elastyczny
Przewód okrągły
Symetryczny trójnik 90 stopni
Przepustnica okrągła
Przewód okrągły
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Redukcja symetryczna
Przewód elastyczny
Redukcja symetryczna
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Przewód elastyczny
Nawiewnik talerzowy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
d1=
alfa=
d1=
d1=
d=
d1=
d1=
d1=
d1=
d=
D2=
d=
d1=
alfa=
d1=
d1=
d=
d1=
d1=
d=
d1=
d=
d=
d1=
d=
d1=
d1=
d1=
d=
D2=
Materiał
Załącznik nr 1
Kolor
Pow. [m2]
Pow. całk. [m2]
0,00
l= 1000
A= 400 B= 400
224 d2= 160
l1= 118
90
r= 1
d1= 160
160 l1= 0.20 m
160 d3= 125
l1= 215
125
l= 125
125 l1= 0.50 m
100 d3= 125
l1= 215
100 l1= 0.20 m
100 d3= 100
l1= 190
100
l= 0.72 m
100 BD= 180
100
l= 0.62 m
100 l1= 1.80 m
90
r= 1
d1= 100
100 l1= 2.00 m
100 l1= 1.00 m
100
l= 0.55 m
160 l1= 1.10 m
160 d3= 100
l1= 190
100
l= 100
100 l1= 0.50 m
100
l= 0.67 m
100
l= 0.76 m
160 d2= 100
l1= 112
100
l= 0.62 m
100 d2= 80
l1= 57
80
l1= 2.00 m
80
l1= 0.80 m
80
l= 0.59 m
80 BD= 180
Strona 2 z 2
ocynk
0,00
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
aluminium
stal
aluminium
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
aluminium
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
aluminium
aluminium
ocynk
aluminium
ocynk
ocynk
ocynk
aluminium
stal
0,14
0,16
0,10
0,21
0,00
0,20
0,15
0,06
0,13
0,23
0,00
0,19
0,57
0,06
0,63
0,31
0,17
0,55
0,19
0,00
0,16
0,21
0,24
0,10
0,19
0,04
0,50
0,20
0,15
0,00
naturalny
naturalny
naturalny
naturalny
naturalny
naturalny
naturalny
Producent
Venture Industries
Ogólne
0,14
0,16
0,10
0,21
0,20
0,15
0,06
0,38
0,23
0,19
0,57
0,06
1,26
0,63
0,17
0,55
0,19
0,31
0,21
0,24
0,10
0,19
0,04
0,50
0,20
0,15
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Swegon
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Swegon
Uwagi

Podobne dokumenty