Protokół z posiedzenia Prezydium KS PZT w dniu 16.12.2012 r. w

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Prezydium KS PZT w dniu 16.12.2012 r. w
Polski Związek Tenisowy
Kolegium Sędziów
ul. Frascati 4
00 – 483 Warszawa
Warszawa, dnia 17.12.2012
www.sedziowiepzt.pl
[email protected]
Protokół z posiedzenia Prezydium KS PZT w dniu 16.12.2012 r. w Warszawie.
Uczestnicy:
 Janusz Sewastianow
 Anna Wagner
 Ariel Lisowski
 Anna Jastrzębska
 Krzysztof Malczyk
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie przez Skarbnika listy sędziów z aktualnie opłaconymi licencjami na 2013 rok.
2. Zatwierdzenie desygnacji na cały sezon halowy w oparciu o opłacone licencje sędziowskie.
3. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu do 31.12.2012 r. trzech kompletów zestawów (po 5 sztuk),
walkie-talkie z wyświetlaczem do 8 kanałów.
4. Zatwierdzenie zakupu dyktafonu.
5. Przedstawienie spraw poruszonych na spotkaniu Prezesem PZT.
6. Wolne wnioski.
Ad.1
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium, Janusz Sewastianow dziękując wszystkim osobom za
przybycie, po czym przedstawił porządek zebrania..
Ad.2
Skarbniczka przekazała listę sędziów z opłaconą licencją na sezon 2012/2013 na dzień 16.12.2012.
Poinformowała, że wszystkie wpłaty licencyjne są ewidencjonowane i co tydzień wprowadzane do bazy
z danymi sędziów. Na dzień 16.12.2012 opłatę wniosło sto osób.
Ad.3
Sekretarz przedstawił dotychczasowe desygnacje i listę zgłoszeń sędziów na nieobsadzone turnieje OTK
i rangi mistrzowskiej. Poinformował również pozostałych członków Prezydium, iż rozesłał drogą
elektroniczną do Sędziów Związkowych bez opłaconej licencji oraz Regionalnych Komisji
Sędziowskich wiadomość z przypomnieniem o opłacie licencyjnej z adnotacją, iż osoby bez opłaconej
licencji nie zostaną uwzględnione przy desygnacjach na sezon halowy 2012/2013. Prezydium
kolegialnie uchwaliło desygnacje i zobowiązało Krzysztofa Malczyka do umieszczenia ich na stronie
KS.
Ad.4
Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję w sprawie zakupu do 31.12.2012 r. trzech kompletów (po 5
sztuk), walkie-talkie przeznaczonych dla obsady sędziowskiej podczas turniejów międzynarodowych
i rangi mistrzowskiej.
Ad.5
Prezydium jednogłośnie podjęło decyzje w sprawie zakupu dyktafonu ułatwiającego sporządzanie
protokołów z posiedzeń Prezydium i Walnego Zgromadzenia.
Ad.6
Członkowie Prezydium przedstawili kwestie do poruszenia na planowanym spotkaniu z Prezesem PZT
dotyczące współpracy w obecnej kadencji. Podjęto decyzje, żeby w spotkaniu uczestniczył również
Sekretarz KS.
Ad.7
a) Prezydium podjęło decyzje o pozostaniu przy obecnym ubezpieczycielu i upoważniło
Przewodniczącego Prezydium do podjęcia starań celem zawarcia nowej umowy oraz Sekretarza do
pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
b) Ustalono, iż szkolenia sędziowskie odbędą się w przerwie międzysezonowej na wiosnę 2013
(kwiecień) z zastrzeżeniem, że mogą one odbyć się również w kolejnych miesiącach. Postanowiono
również o utrzymaniu obecnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach i wynagrodzeniach dla
prowadzących oraz że ze względów organizacyjnych minimalna liczba chętnych do odbycia się kursu
nie powinna być niższa niż 15 osób.
c) Postanowiono o nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy Prezydium KS a Regionalnymi
Komisjami Sędziowskimi, w tym o zorganizowaniu posiedzenia Prezydium KS w poszerzonym gronie
o Przewodniczących, bądź przedstawicieli poszczególnych RKSów. Termin spotkania wiosna lub jesień
2013.
d) Postanowiono utworzyć od sezonu letniego 2013 grupę promocyjną dla sędziów regionalnych.
Selekcja zostanie dokonana w oparciu o nadesłane zgłoszenia z RKSów i analizę kart pracy
kandydatów.
e) Zobowiązano Sekretarza do skontaktowania się z Regionalnymi Komisjami Sędziowskimi celem
złożenia przez nie oferty organizowania w ich regionie kursu, listy kandydatów do grupy promocyjnej
oraz poinformowaniu o wizji współpracy pomiędzy Prezydium, a komisjami obecnej kadencji.
f) Postanowiono przejrzeć oferty firm odzieżowych, by przed sezonem letnim zakupić dla sędziów
związkowych kurtki z logo KS, chroniące przed deszczem i wiatrem.
g) Ustalono następne posiedzenie Prezydium po zakończeniu sezonu halowego, chyba że zajdzie
potrzeba wcześniejszego zwołania posiedzenia.
Ariel Lisowski
Sekretarz KS PZT