Otorynolaryngologia tom 2_SPIS TREŚCI

Komentarze

Transkrypt

Otorynolaryngologia tom 2_SPIS TREŚCI
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona V
SPIS TREŚCI
Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
XV
OTOLOGIA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA UCHA
Jarosław Wysocki, Krzysztof Morawski, Kazimierz Niemczyk
Anatomia ogólna kości skroniowej oraz ucha zewnętrznego i środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
1
Anatomia chirurgiczna ucha środkowego i wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarosław Wysocki
5
Fizjologia słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Morawski
15
CHOROBY UCHA ZEWNĘTRZNEGO
Tomasz Durko
Anatomia i fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Dąbrowska
21
Zapalenia ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Dąbrowska, Izabela Olejniczak, Katarzyna Starska
22
Półpasiec uszny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela Olejniczak
28
Zapalenia skóry i tkanki podskórnej, ochrzęstnej i chrząstki ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela Olejniczak
29
Rogowacenie obturacyjne przewodu słuchowego zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela Olejniczak
30
Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela Olejniczak
30
Nowotwory ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Jankowski
30
Urazy ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Maciaszczyk
37
V
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona VI
Spis treści
Woskowina i ciała obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Jankowski
39
Otalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Starska
41
ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO
Kazimierz Niemczyk
Epidemiologia i etiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
45
Klasyfikacja zapaleń ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
46
Ostre zapalenie ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
47
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
51
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
69
Powikłania zapaleń ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk, Robert Bartoszewicz
74
GUZY UCHA, KOŚCI SKRONIOWEJ I KĄTA MOSTOWO-MÓŻDŻKOWEGO
Kazimierz Niemczyk
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostyka i różnicowanie guzów ucha, kości skroniowej i kąta mostowo-móżdżkowego . . . . . . . . .
Nowotwory małżowiny usznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasyfikacje nowotworów ucha i kości skroniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowotwory ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guzy ucha wewnętrznego i piramidy kości skroniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guzy kąta mostowo-móżdżkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
83
84
84
85
87
94
97
CHOROBY UCHA WEWNĘTRZNEGO
Tomasz Durko
VI
Zapalenie błędnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcin Durko
114
Głuchota starcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Józefowicz-Korczyńska
117
Nagła głuchota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Pajor
121
Uszkodzenie słuchu pod wpływem hałasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Pajor
126
Uraz ciśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Józefowicz-Korczyńska
131
Uraz ucha wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Józefowicz-Korczyńska
132
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona VII
SPIS TREŚCI
Choroba Ménière’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcin Durko
134
Wpływ czynników ototoksycznych na ucho wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Starska
139
Choroba autoimmunologiczna ucha wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wioletta Pietruszewska
143
Wpływ chorób ogólnoustrojowych na zaburzenia słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wioletta Pietruszewska
147
IMPLANTOLOGIA W OTOLOGII
Kazimierz Niemczyk
Historia implantów ślimakowych i pniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidia Mikołajewska, Kazimierz Niemczyk
154
Budowa i działanie implantu ślimakowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidia Mikołajewska, Arkadiusz Paprocki
156
Strategie kodowania mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidia Mikołajewska
157
Wskazania do implantacji ślimakowej jedno- i obustronnej oraz hybrydowej –
procedura kwalifikacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Lachowska
Aspekty chirurgiczne wszczepiania implantów ślimakowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk
Śródoperacyjne pomiary stosowane w operacjach wszczepienia implantów
ślimakowego i pniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidia Mikołajewska
167
170
178
Dopasowanie parametrów stymulacji w procesorze mowy implantu ślimakowego . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuzanna Łukaszewicz
181
Implanty pniowe w praktyce klinicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidia Mikołajewska
183
Rehabilitacja słuchowo-językowa pacjentów implantowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agnieszka Pastuszka
186
Słuchowe implanty zakotwiczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juliusz Piotrowski
189
Implanty ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Lachowska, Kazimierz Niemczyk
203
ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI
Henryk Kaźmierczak, Katarzyna Pawlak-Osińska
Badanie neurootologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Pawlak-Osińska
208
Schorzenia i zespoły neurootologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henryk Kaźmierczak
248
VII
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona VIII
Spis treści
CHOROBY NERWU TWARZOWEGO
Piotr Chęciński, Anna Podgórska
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
268
Embriogeneza nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
268
Anatomia topograficzna i czynność nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
269
Przyczyny niedowładu i porażenia nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
272
Objawy niedowładu i porażenia nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
273
Klasyfikacja i stopnie uszkodzenia nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
275
Diagnostyka niedowładu i porażenia nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
276
Leczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
278
Porażenie idiopatyczne nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
282
Pourazowe uszkodzenie nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
284
Usznopochodne porażenie nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
284
Zespół Melkerssona–Rosenthala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
285
Borelioza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
285
Półpasiec uszny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
287
Powikłania porażenia nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Chęciński
287
Badania elektrofizjologiczne nerwu twarzowego: diagnostyczne i śródoperacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Podgórska
289
2
CHOROBY NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Dariusz Jurkiewicz
ANATOMIA I FIZJOLOGIA NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Anatomia nosa i zatok przynosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bogdan Ciszek
VIII
313
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona IX
SPIS TREŚCI
Fizjologia nosa i zatok przynosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
319
CHOROBY NOSA ZEWNĘTRZNEGO I JAMY NOSOWEJ
Urazy nosa i zatok przynosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paweł Stręk
325
Krwawienia z jam nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paweł Stręk
331
Choroby skóry nosa zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
333
Ciało obce w jamach nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paweł Stręk
334
Nieżyt błony śluzowej nosa i zatok przynosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
335
Choroby tropikalne z objawami w obrębie błony śluzowej i skóry nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
338
Deformacje nosa zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Stręk
341
Skrzywienie przegrody nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Stręk
341
Zapalenie nosa i zatok przynosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Misiołek
342
Guzy masywu szczękowo-sitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Golusiński
353
3
CHOROBY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
Elżbieta Hassman-Poznańska
Anatomia i fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elżbieta Hassman-Poznańska
361
Przerost migdałka gardłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bożena Skotnicka, Małgorzata Piszcz
365
Nowotwory łagodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiesław Gołąbek, Anna Szymańska
371
Nowotwory złośliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elżbieta Hassman-Poznańska
378
4
CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
Czesław Stankiewicz, Paweł Szwedowicz, Dominik Stodulski, Tomasz Kopeć
Embriologia, anatomia i fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symptomatologia i diagnostyka chorób ślinianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choroby gruczołów ślinowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chirurgia gruczołów ślinowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
395
402
435
IX
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona X
Spis treści
5
CHOROBY JAMY USTNEJ
Maciej Misiołek
Anatomia i fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbigniew Paluch
451
Choroby zapalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Malara
456
Nowotwory niezłośliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grażyna Lisowska, Maciej Misiołek
462
Nowotwory złośliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Misiołek, Grażyna Lisowska
465
6
CHOROBY GARDŁA
Wojciech Golusiński
Charakterystyka anatomiczna części ustnej i krtaniowej gardła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Obrębowski
471
Ostre i przewlekłe zapalenia gardła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wioletta Pietruszewska
473
Zmiany błony śluzowej gardła w przebiegu chorób ogólnoustrojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
489
Nowotwory gardła środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Golusiński
491
Guzy złośliwe gardła dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Niemczyk, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Antoni Bruzgielewicz,
Magdalena Kuźmińska, Olga Sieniawska-Bucella
505
7
ZABURZENIA POŁYKANIA
Jerzy Tomik
Anatomia i fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dysfagia – zaburzenia połykania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
511
515
CHOROBY KRTANI
Ewa Osuch-Wójcikiewicz
ANATOMIA I FIZJOLOGIA KRTANI I GARDŁA DOLNEGO
Piotr Chęciński
Anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523
533
CHOROBY ZAPALNE KRTANI
Ewelina Sielska-Badurek, Anna Rzepakowska
Definicja i etiopatogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
534
535
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona XI
SPIS TREŚCI
Metody diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostre zapalenia krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odrefluksowe zapalenie krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
535
535
535
537
ZMIANY ŁAGODNE KRTANI
Anna Rzepakowska, Ewelina Sielska-Badurek
Guzki głosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polipy fałdów głosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrzęki Reinkego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torbiele krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rowek głośni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laryngocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziarniniaki krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brodawczaki krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niezłośliwe nowotwory nienabłonkowe krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543
545
546
548
550
552
553
555
557
RAK KRTANI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Osuch-Wójcikiewicz
560
Epidemiologia i etiologia raka krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daniel Majszyk
561
Histopatologia i stany przedrakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Kaczmarczyk
563
Objawy, diagnostyka i zaawansowanie raka krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jagna Nyckowska, Ewa Osuch-Wójcikiewicz
570
Leczenie raka krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Ewa Jaworowska, Antoni Bruzgielewicz
581
Chirurgiczna rehabilitacja głosu i mowy po całkowitym usunięciu krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Jaworowska
604
Badanie kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antoni Bruzgielewicz
609
9
PATOLOGIE OCZODOŁU
Jacek Składzień
Guzy oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guzy z pogranicza oczodołu i zatok nosowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choroby narządu łzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choroby nerwu wzrokowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urazy oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niedomykalność powiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stany zapalne i nacieki zapalne wewnątrz oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endoskopowa chirurgia oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Oleś
615
621
623
623
623
624
625
625
627
XI
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona XII
Spis treści
10
GUZY SZYI
Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Małgorzata Rzepakowska
Anatomia szyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guzy szyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (zespół cCUP) . . . . . . . . . . .
Wioletta Pietruszewska
11
633
635
650
ZABURZENIA GŁOSU I MOWY
Bożena Wiskirska-Woźnica, Anna Domeracka-Kołodziej
Zaburzenia głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaburzenia mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Domeracka Kołodziej
665
685
Głos i mowa po operacjach onkologicznych w zakresie narządu głosu i mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bożena Wiskirska-Woźnica
699
12
ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU – DIAGNOSTYKA I LECZENIE
13
CHOROBY OGÓLNOUSTROJOWE W OTORYNOLARYNGOLOGII
Ewa Olszewska, Justyna Panek, Marek Rogowski
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etiologia, podział oraz mechanizmy powstawania i rozwoju zaburzeń oddychania podczas snu . . . .
Diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryteria kwalifikacji pacjentów do leczenia chrapania i OSAHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leczenie zachowawcze chrapania i OSAHS u dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leczenie chirurgiczne chrapania i OSAHS u dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
705
706
708
711
712
713
719
Ewa Jaworowska
Choroby krwi i układu krwiotwórczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Jaworowska
721
Choroby zakaźne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakub Lubiński
735
Choroby układowe tkanki łącznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Amernik
738
Choroby neurologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Kawczyński
741
Awitaminozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beata Paradowska
743
Zapalenia swoiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarosław Sieczka
744
Pierwotne układowe zapalenia naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paweł Dobrzyński, Krzysztof Ślączka
749
XII
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona XIII
SPIS TREŚCI
14
CHOROBY ALERGICZNE W OTORYNOLARYNGOLOGII
Dariusz Jurkiewicz
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podstawy reakcji alergicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Rapiejko
763
763
Najczęstsze alergeny powietrznopochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
764
Diagnostyka alergologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
767
Alergiczny nieżyt nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
780
Choroby o podłożu immunologicznym (obrzęk Quinckego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerzy Kruszewski
786
15
URAZY I KRWAWIENIA W OTORYNOLARYNGOLOGII
Tatiana Gierek, Jarosław Markowski
Urazy w otorynolaryngologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krwawienia w otorynolaryngologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
REHABILITACJA W OTORYNOLARYNGOLOGII
Jurek Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Piotr Pietkiewicz, Jarosław Miłoński
Zarys historii rehabilitacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitacja słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitacja zawrotów głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitacja oddechowa w chorobach alergicznych nosa, gardła i krtani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitacja głosu i mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitacja zaburzeń połykania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leczenie uzdrowiskowo-klimatyczne chorób otorynolaryngologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
791
822
833
834
837
841
844
847
852
WYBRANE ODMIENNOŚCI ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE
W OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
Beata Zielnik-Jurkiewicz
Twarzoczaszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zatoki przynosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jama ustna i gardło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krtań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odporność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
857
858
859
860
862
862
864
864
XIII
Otoryno2_strony wstepne_druk:Layout 1
2015-03-04
12:51
Strona XIV
Spis treści
18
ZMIANY W NARZĄDACH LARYNGOLOGICZNYCH SPOWODOWANE
STARZENIEM SIĘ ORGANIZMU
Jacek Składzień
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechanizm starzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiany w narządzie słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawroty głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiany na twarzy i w jamie ustnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiany w narządzie głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagadnienia specyficzne dla wieku podeszłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
867
867
868
870
871
872
872
INDEKS
Tom 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
875
Tom 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
896
XIV

Podobne dokumenty