Karta katalogowa (PL)

Komentarze

Transkrypt

Karta katalogowa (PL)
PL
Opis
a-eberle
Badania zapobiegawcze
dystrybucyjnej sieci
zasilającej.
DA-Box 2000 wer. 2010
Obszar stosowania
DA-Box 2000 przeznaczony jest dla sieci
dystrybucyjnych. Przyrządem tym możliwe jest
analizowanie stabilności sieci, co do tej pory
klasycznymi miernikami było niewykonalne.
Nowe wymagania względem sieci, powstałe na skutek
liberalizacji, handlu prądem i zróżnicowania źródeł
jego wytwarzania, są powodem przeprowadzania
analiz stabilności sieci.
Punkty zasilania i dystrybucji energii do instalacji
klientów są w związku z tym interesującymi miejscami
pomiarów.
Przy pomocy DA-Box 2000 można identyfikować w
sieci słabe miejsca tłumienia i zaoferować nową
usługę sieciową.
Analizowane są częstotliwości od 5mHz do 98Hz. W
tym paśmie ukryte są informacje, które bez
modelowania sieci dostarczają wnioski o jej
stabilności.
DA-Box 2000 przewidziany jest dla pracy przenośnej i
odznacza się trwałą mechanicznie budową, brakiem
wirujących podzespołów (np. dysku) i rezygnacją z
wentylatora.
Ponieważ dla analizy sieci zaleca się wykonywanie
pomiarów przez co najmniej 3 miesiące, urządzenie
jest wyposażone we własny komputer przemysłowy i
16GB pamięci. W przypadku przerwy zasilania w
czasie pomiarów wbudowana bateria pozwala na
zapis ostatnich pomiarów i zamknięcie systemu. Po
wznowieniu zasilania system kontynuuje samodzielnie
pomiary.
Wszystkie zapisane dane zapamiętane są w bazie
danych My-SQL i mogą być później analizowane.
System można obsługiwać w miejscu pomiarów przy
pomocy dołączanej klawiatury i monitora. DA-Box
2000 posiada złącze sieciowe, przez które może być
zdalnie sterowany.
Możliwe jest w ten sposób bezpośrednie dołączenie
do już istniejącej bazy danych My-SQL urządzeń
Power-Quality (PQI-D) . Dane te mogą być
analizowane i prezentowane on-line przy pomocy
rozszerzonego kluczem licencyjnym oprogramowania
WinPQ / WinCP.
Co jest nowego w wersji 2010?
Doświadczenia pomiarowe i praktyka stosowania DABox 2000 pokazały konieczność przeprowadzenia
poprawek.
Nowa wersja jest wyposażona w :
• przemysłowy PC
• 3 złącza USB
• 3 zakresy pomiarowe (100V, 400V, 690V)
• akumulator litowo-jonowy
• zegar synchronizacji (DCF77, GPS, IRIG)
Zastosowanie najnowszej wersji przemysłowego PC
zwiększa funkcjonalność analizatora: 3 USB zamiast 2
lub równoczesne użycie myszy, klawiatury i pamięci
USB dla zabezpieczenia danych.
Do tej pory wejście pomiarowe było na 100V . Teraz
można wybrać jeden z 3 zakresów pomiarowych. Do
dyspozycji są 3 zakresy napięć: 100V, 400V i 690V.
Wymiana karty pomiarowej nie jest konieczna;
wystarczy przełączenie przyciskiem. W ten sposób
można bez dodatkowych przekładników mierzyć
A. Eberle GmbH & Co. KG
Opis
DA-Box 2000
Jak prezentowane są wyniki
pomiarów?
bezpośrednio parametry w sieciach zasilających
400 V lub nawet 690V (elektrownie wiatrowe).
Powstają, obok sieci dystrybucyjnych. dalsze obszary
zastosowania jakie jak: szpitale lub lotniska, w których
praca wyspowa sieci musi być również stabilna.
Akumulator ołowiowy został zastąpiony litowojonowym. Obok zysku na wadze do przeszłości
należą samorozładowanie i krótki czas eksploatacji.
Inteligentna logika ładowania umożliwia start sytemu
jeśli jest dosyć energii na Shut-Down. Stan
naładowania sygnalizowany jest diodą LED.
Synchronizacja czasowa odgrywa decydującą rolę dla
porównywalności wyników pomiarów. Dlatego teraz
obok synchronizacji przez DCF77 lub GPS dostępny
jest standard IRIG. Dołączenie przez BNC. Przyłącza
dla DCF77 i GPS znajdują się na tylnej ściance
urządzenia.
Rys. 1
Kopiowanie wyników z bazy danych na pamięć USB
jest łatwe, wystarczy użycie pojedynczego klawisza.
Transmisja danych jest przy tym nadzorowana.
Co po zakończonym pomiarze?
Wszystkie te środki służą rozszerzeniu stosowania
DA-Box 2000 i ułatwieniu pracy z nim.
• co najmniej 3 miesiące rejestracji pomiarów
w stacji transformatorowej
Reakcja systemu; szczegóły składowych,
wykładnik stabilności i wielkości systemowe (U, f)
• końcowa analiza i raport
• dyskusja wyników z naszym ekspertem
• wsparcie w realizacji ulepszeń
Interesujące?
Czekamy na pytania!
ASTAT Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 441
60-451 Poznań
Radosław Wiśniewski
[email protected]
tel. 664 772 488
A.Eberle GmbH & Co. KG
A. Eberle GmbH & Co. KG
2