Opis trasy EDK „Św. Józefa” - Zielona Góra – Świebodzin. Trasa

Komentarze

Transkrypt

Opis trasy EDK „Św. Józefa” - Zielona Góra – Świebodzin. Trasa
Opis trasy EDK „Św. Józefa” - Zielona Góra – Świebodzin.
Trasa EDK rozpoczyna się pod kościołem pw. św. Stanisława Kostki na ul. Obywatelskiej 1
w Zielonej Górze. Prowadzi głownie przez lasy i pola Doliny Środkowej Odry w
województwie lubuskim. Przeważają piaszczyste ścieżki leśne i polne, miejscami błotniste. W
mniejszości występują drogi szutrowe, brukowe, asfaltowe. Suma przewyższeń to 300m.
Połowa trasy biegnie pod górę. Trasa kończy się pod figurą Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie.
Trasa przeznaczona jest dla osób mających doświadczenie w długich wędrówkach pieszych.
Wymagana dobra kondycja fizyczna. Osoby mniej aktywne powinny przygotować się do tak
długiej trasy.
Osoba uczestnicząca w trasie EDK bierze na siebie wszelką odpowiedzialność związaną
z tym wydarzeniem. W razie nieprzewidzianych zdarzeń jest zdana wyłącznie na własne
siły.
Stacja I. Krzyż przy kościele pw. św. Albert Chmielowskiego.
1. Po zejściu ze schodów kościoła pw. św. Stanisława Kostki na ul. Obywatelskiej 1, skręcasz
w prawo i idąc chodnikiem po ok. 60 m dochodzisz do drogi, następnie skręcasz w lewo i
dochodzisz do ulicy Stefana Batorego. Skręcasz w prawo.
2. Po ok. 230 m dochodzisz do ronda Edwarda Jaworskiego. Idziesz dalej prosto. Po
następnych 230 m dochodzisz do ul. Źródlanej. Skręcasz w prawo. Po lewej stronie znajduje
się kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego. Wchodzisz na parking przed kościołem gdzie
znajduje się krzyż – Stacja I.
Stacja II. Krzyż na drzewie.
3. Stojąc twarzą do krzyża skręcasz w lewo i po ok. 60 m w prawo. Po ok. 100 m wchodzisz
na kładkę nad potokiem Gęśnik. Z kładki skręcasz w lewo i ścieżką dochodzisz do ul. Stefana
Batorego przy auto komisie Maxmar.
4. Skręcasz w prawo w ul. Stefana Batorego i po ok. 90 m dochodzisz do skrzyżowania z ul.
Franciszka Rzeźniczaka. Idziesz dalej prosto.
5. Po ok. 410 m dochodzisz do ronda Stefana Batorego. Idziesz przez rondo prosto.
6. Po ok. 170 m skręcasz w prawo (przed przystankiem autobusowym) w ul. Sobkowiaka.
7. Po kolejnych 90 m skręcasz w lewo w drogę leśną z biało-zielonym szlabanem. Idziesz
cały czas prosto wzdłuż żółtych słupków.
8. Po ok. 350 m dochodzisz do skrzyżowania z mniejszą drogą leśną. Idziesz dalej prosto,
wzdłuż żółtych słupków.
9. Po ok. 140 m skrzyżowanie z drogą leśną z prawej strony. Na środku stoi żółty słupek
gazowy. Idziesz prosto.
10. Po kolejnych 690 m dochodzisz do skrzyżowania dróg leśnych. Nad nim linia elektryczna
średniego napięcia (SN). Po lewej najbliższy słup lini. Idziesz dalej prosto.
11. Po ok. 370 m skrzyżowanie z drogą z lewej strony. Po prawej leśne ogrodzenie z siatką.
Idziesz prosto wzdłuż ogrodzenia.
12. Za ok. 150 m skrzyżowanie z drogą z prawej strony. Idziesz prosto.
13. Po ok. 490 m dochodzisz do skrzyżowania. Na drzewie z lewej strony oznakowanie
szlaku do nordic walking (zielona sylwetka na białym tle). Na drzewie z prawej strony krzyż Stacja II. Idziesz prosto przez skrzyżowanie, po prawej stronie ogrodzenie leśne.
Stacja III. Kapliczka w miejscowości Krępa.
14. Po ok. 150 m dochodzisz do skrzyżowania. Masz przed sobą rozwidlenie 2 rozchodzących
się dróg. Idziesz prawą drogą.
15. Po ok. 270 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą z prawej strony. Idziesz prosto.
16. Po kolejnych 230 m dochodzisz do skrzyżowania. Dalej idziesz prosto.
17. Za ok. 470 m skrzyżowanie z drogą poprzeczną. Nad nią linia średniego napięcia (SN).
Skręcasz w prawo i idziesz wzdłuż linii SN. Tuż przy skrzyżowaniu słup linii SN.
18. Po przejściu ok. 90 m skręcasz w lewo przed kolejnym słupem SN, w węższą drogę
pomiędzy drzewami. Nie idziesz już wzdłuż linii SN.
19. Po ok. 220 m dochodzisz do skrzyżowania z poprzeczną drogą. Idziesz dalej prosto. Po
prawej i lewej stronie drogi poprzecznej na drzewach jest namalowany biały kwadrat z żółtą
kropką w środku.
20. Po ok. 280 m skrzyżowanie z drogą poprzeczną. Idziesz prosto.
21. Po przejściu ok. 330 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą poprzeczną. Skręcasz w
lewo. W drodze do następnego skrzyżowania, idziesz wzdłuż ogrodzenia leśnego z siatką po
lewej stronie, następnie przechodzisz nad małym strumieniem i znów idziesz wzdłuż
ogrodzenia leśnego z siatką po lewej stronie.
22. Po ok. 490 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą z lewej strony. Idziesz prosto.
23. Po ok. 30 m droga rozchodzi się na lewo i prawo. Skręcasz w prawo. Po lewej stronie
będzie ogrodzenie z siatką.
24. Za ok. 440 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą szutrową. Skręcasz w lewo.
25. Po ok. 160 m dochodzisz do skrzyżowania z poprzeczną ulicą w miejscowości Krępa. Po
lewej stronie jest na tabliczka z napisem „Dojazd do ul. Dolnej”. Skręcasz w prawo w ul.
Młyńską.
26. Po przejściu ok. 240 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga rozwidla się na lewo i
prawo. Idziesz w lewo, dalej ul. Młyńską. Po prawej stronie, miniesz za metalowym płotem
przepompownię ścieków.
27. Po ok. 130 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową. Na wprost jest kapliczka
przydrożna – Stacja III. Stojąc tyłem do kapliczki na drodze asfaltowej skręcasz w lewo,
kierując się do następnego skrzyżowania.
Stacja IV. Krzyż na drzewie.
28. Po ok. 130 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga główna z pierwszeństwem
przejazdu skręca w prawo. Idziesz prosto zgodnie z kierunkowskazem „do Odry 4”. Za
chwilę mijasz skrzyżowanie z ulicą Lipową a po lewej stronie budynek Filii Biblioteki
Oddział Zielona Góra. Idziesz cały czas prosto.
29. Po ok. 280 m mijasz po lewej stronie przepompownię ścieków za metalowym
ogrodzeniem. Idziesz prosto drogą asfaltową.
30. Po przejściu ok. 2510 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą gruntową z lewej strony. Po
lewej stronie drogi jest kilka tabliczek, w tym czerwona „Obszar natura 2000”. Idziesz dalej
prosto drogą asfaltową.
31. Po ok. 190 m skręcasz w prawo z asfaltu na drogę leśną szutrową. Przed tablicą
„Nadleśnictwo Przytok”.
31a. Po ok. 80 m po prawej stronie będzie tablica „Funkcje lasu” a następnie drewniane
ławki. Po prawej stronie na drzewie krzyż - Stacja IV.
Dalej idziesz prosto, za chwilę przejdziesz przez szlaban.
Stacja V. Krzyż przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Cigacicach.
32. Po ok. 810 m dochodzisz do skrzyżowania. Idziesz dalej prosto.
33. Po ok. 420 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą poprzeczną. Na drzewie, po lewej
stronie za skrzyżowaniem, namalowany niebieski prostokąt. Idziesz dalej prosto.
34. Po ok. 460 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga rozchodzi się na lewo i prawo.
Skręcasz w lewo. Na drzewie, po lewej stronie za skrzyżowaniem, namalowany niebieski
prostokąt.
35. Za ok. 850 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga rozchodzi się na lewo i prawo.
Przed sobą masz wał przeciwpowodziowy rzeki Odry. Skręcasz w prawo. Idąc wał
przeciwpowodziowy masz z lewej strony.
36. Po ok. 460 m dochodzisz do rozwidlenia drogi na lewo i prawo. Skręcasz w prawo, w
drogę idącą dalej od wału. Po ok. 50 m na drzewie po prawej będzie namalowany niebieski
prostokąt.
37. Po ok. 270 m idąc dalej dochodzisz do zabudowań. Mijasz je wszystkie mając je po lewej
stronie.
38. Po ok. 230 m krętej drogi dochodzisz do rozwidlenia drogi na lewo (w stronę zabudowań)
i na prawo. Skręcasz w prawo. Idziesz dalej, mając wał przeciwpowodziowy z lewej strony.
39. Po ok. 1430 m idąc wzdłuż wału dochodzisz do asfaltowej drogi i mostu na rzece Odra w
miejscowości Cigacice. Przechodzisz z zachowaniem szczególnej ostrożności na drugą
stronę drogi. Następnie idziesz w lewo na kładkę dla pieszych na moście. Idziesz przez most.
40. Po przejściu ok. 525 m skręcasz w prawo w pierwszą ulicę za mostem – ul. Podgórną.
40a. Po ok. 80 m z lewej strony dochodzi droga. Skręcasz w nią w lewo, za budynkiem nr 60
(tabliczka z numerem jest na drzwiach budynku) a przed znakiem zakazującym wjazdu
pojazdom o masie przekraczającej 3,5t. Za ok. 30 m droga rozchodzi się na prawo i lewo.
Idziesz w jej lewą odnogę, pod górę drogą brukowaną (zakaz wjazdu pojazdów).
40b. Po ok. 130 m dochodzisz do rozwidlenia drogi w lewo i prawo. Na wprost stoi budynek.
Skręcasz w lewo.
40c. Po ok. 35 m skręcasz w lewo za budynkiem stojącym z lewej strony i idziesz poprzez
furtkę do kościoła św. Michała Archanioła. Przy kościele znajduje się krzyż – Stacja V.
Stacja VI. Krzyż na drzewie.
40d. Stojąc tyłem do krzyża idziesz do furtki którą przyszedłeś. Przechodzisz ją a następnie
skręcasz w lewo, w brukowaną drogę, prowadzącą w dół ,do przejścia dla pieszych na drodze
asfaltowej (ul. Sulechowska).
41. Przechodzisz na drugą stronę ulicy po przejściu dla pieszych. Następnie idziesz dalej
prosto po schodach w dół i w ul. Tylną pomiędzy zabudowania.
42. Po ok. 40 m dochodzisz do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Skręcasz w nią w prawo.
43. Po ok. 190 m dochodzisz do skrzyżowania z ul Krętą z lewej strony. Idziesz dalej prosto.
44. Po ok. 340 m dochodzisz po płytach betonowych do drogi asfaltowej. Na wprost widzisz
tablicę „Górki Małe”. Skręcasz w prawo.
45. Za ok. 180 m droga rozwidla się na lewo i prawo. Przed sobą widzisz wieżyczkę stacji
trafo. Skręcasz w lewo.
46. Po ok. 900 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą z prawej strony (po prawej stronie
właśnie skończyły się wszystkie zabudowania firmy Rockwool). Idziesz prosto.
47. Po przejściu ok. 240 m dochodzisz do rozwidlenia drogi na prawo i lewo. Skręcasz w
prawo. Za chwilę miniesz tablicę końca obszaru zabudowanego.
48. Po ok. 230 m dochodzisz do rozwidlenia drogi na prawo i lewo. Na wprost jest tablica
końca miejscowości Górki Małe. Skręcasz w prawo. Idziesz wzdłuż szlaku rowerowego (na
białym tle niebieski rower).
49. Po ok. 580 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą poprzeczną. Nad drogą którą
przyszedłeś równolegle biegnie linia średniego napięcia (SN). 45 m wcześniej przed
skrzyżowaniem po lewej stronie drogi leży kamień z napisem: „Projekt Czas na las”. Skręcasz
w prawo.
50. Po ok. 230 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą biegnącą po skosie z prawej na lewą
stronę. Idziesz prosto. Po prawej stronie za skrzyżowaniem na drzewie krzyż – Stacja VI.
Dalej idziesz prosto.
Stacja VII. Krzyż przydrożny w miejscowości Mozów.
51. Po przejściu ok. 1800 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga którą idziesz rozchodzi
się na prawo (w tył) i lewo (do przodu). Skręcasz w lewo. Idziesz wzdłuż ogrodzenia z
siatką.
52. Za ok. 110 m dochodzisz do skrzyżowania. Przed skrzyżowaniem po prawej stronie
mijasz słupek w ziemi z numerami 248/264 i betonowe kloce odgradzające strumień.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!!!. Na skrzyżowaniu skręcasz w prawo i następnie od razu
(po ok. 2-3 m) w lewo, za drzewem z oznaczeniem czerwonego szlaku (na białym tle
czerwony poziomy pas).
53. Po ok. 360 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą poprzeczną. Idziesz dalej prosto.
54. Za ok. 320 m dochodzisz do niestrzeżonego przejazdu kolejowego. Idziesz prosto przez
przejazd. UWAGA POCIĄG!!! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!!
55. Po ok. 1440 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową w miejscowości Mozów.
Po skosie w prawo, po drugiej stronie drogi jest przydrożny krzyż – Stacja VII.
Stacja VIII. Krzyż przydrożny w miejscowości Kije.
56. Stojąc przodem do krzyża masz drogę po lewej i prawej stronie. Idziesz dalej prosto,
drogą z prawej strony. Mijasz budynek z namalowanym nr 56, po swojej prawej stronie.
Według kierunkowskazu na rozdrożu „Kije 4”.
57. Za ok. 170 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą dobiegającą z lewej strony po skosie i
za ok. 40 m z drogą po prawej stronie. Idziesz cały czas prosto wychodząc z miejscowości
Mozów. Idąc do następnego punktu możesz po drodze czuć gaz ziemny. Nie martw się. W
pobliżu znajduje się stacja wydobycia gazu.
58. Po ok. 3030 m dochodzisz drogą podporządkowaną (znak ustąp pierwszeństwa przejazdu)
do miejscowości Kije, do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Po prawej
stronie widzisz zbiornik wodny ogrodzony płotem z siatki. Skręcasz w prawo w główną
drogę, wzdłuż płotu.
59. Za ok. 150 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą z lewej strony. Idziesz prosto.
Drogowskaz w kierunku miejscowości Sulechów.
60. Po ok. 270 m przechodzisz pod wiaduktem. Idziesz dalej prosto.
61. Po ok. 780 m dochodzisz do skrzyżowania z główną drogą. Po lewej stronie stoi krzyż
przydrożny – Stacja VIII. Na głównej drodze skręcasz w lewo – wg drogowskazu „277
Skąpe”.
Stacja IX. Krzyż przydrożny w miejscowości Niekarzyn.
62. Po ok. 340 m skręcasz z asfaltu w prawo (za biało czerwonym słupkiem drogowym) w
drogę pomiędzy polami. Około 50 m wcześniej, po lewej stronie drogi stoi czerwony hydrant.
63. Po ok. 230 m dochodzisz do skrzyżowania. Po prawej stronie widzisz słupki od
ogrodzenia. Idziesz prosto wchodząc w las.
64. Po ok. 1380 m z pól wchodzisz do lasu. Po lewej stronie widzisz kamienny słupek. Idziesz
dalej prosto.
65. Po ok. 290 m droga dochodzi do pola i rozchodzi się na lewą i prawą stronę. Po prawej
stronie na rozstaju słupek z czarnymi cyframi 15/16 na białym tle. Skręcasz w prawo.
66. Za ok. 270 m droga rozchodzi się na lewą i prawą stronę (na wprost jest pole). Skręcasz w
lewo.
67. Za ok. 970 m droga rozwidla się na lewą i prawą stronę. Skręcasz w lewo.
68. Po ok. 530 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową w miejscowości Niekarzyn.
Na wprost, po drugiej stronie drogi asfaltowej widzisz budynek z numerem 56A. Skręcasz w
lewo, w drogę asfaltową i idziesz w stronę oznakowanego przejścia dla pieszych.
69. Po przejściu ok. 480 m dojdziesz do zatoki autobusowej z lewej strony drogi. Przed
zatoką stoi krzyż przydrożny – Stacja IX. Idziesz dalej prosto drogą, którą przyszedłeś.
Stacja X. Krzyż przydrożny w miejscowości Darnawa.
70. Po ok. 90 m skręcasz w prawo w drogę brukową. Drogowskaz „Darnawa 3”.
71. Po ok. 230 m droga brukowa zmienia się w szutrową. Mijasz po prawej stronie znak
ograniczenia prędkości do 40km/h, a po lewej blok mieszkalny. Idziesz dalej prosto (droga
idzie po łuku w lewo, w stronę tablicy końcowej miejscowości Niekarzyn).
72. Po ok. 2640 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową w miejscowości Darnawa.
Po prawej stronie na rogu posesji przy słupie elektrycznym stoi przydrożny krzyż – Stacja X.
Stojąc tyłem do krzyża, idziesz w lewo, po łuku, drogą asfaltową w stronę tablicy końca
miejscowości Darnawa.
Stacja XI. Krzyż na drzewie.
73. Po ok. 120 m skręcasz przed drogowskazem „Skąpe Radoszyn” w drogę brukową w
prawo. Dalej droga od razu rozwidla się na lewo i prawo. Idziesz prosto jej lewą odnogą.
74. Po ok. 1650 m przechodzisz obok ambony (wieżyczki) myśliwskiej. Za amboną po lewej
stronie drogi, na drzewie znajduje się krzyż – Stacja XI.
Stacja XII. Krzyż przydrożny w miejscowości Chociule.
75. Za ok. 360 m dochodzisz do skrzyżowania wśród pól z drogą poprzeczną. Idziesz dalej
prosto, drogą bardzo zarośniętą wśród pól.
76. Po ok. 420 m dochodzisz do skrzyżowania z szutrową drogą poprzeczną. Na wprost jest
droga z płyt betonowych. Idziesz prosto drogą z płyt betonowych.
77. Za ok. 310 m dochodzisz do skrzyżowania gdzie droga z płyt betonowych skręca w
prawo. Idziesz dalej prosto drogą polną.
78. Po ok. 810 m dochodzisz do asfaltowej drogi. Skręcasz w prawo. ZACHOWAJ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ - RUCH POJAZDÓW!!! Idź zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.
79. Po przejściu ok. 2040 m dochodzisz do kościoła pw. Wniebowstąpienia NMP, w
miejscowości Chociule. Idziesz dalej prosto wzdłuż głównej drogi. Po lewej stronie drogi
ścieżka rowerowa.
80. Po ok. 470 m po prawej stronie drogi, za końcem kamiennego muru dojdziesz do krzyża
przydrożnego – Stacja XII.
Stacja XIII. Krzyż na samotnym drzewie.
81. Stojąc tyłem do krzyża idziesz prosto i wchodzisz na drogę, która znajduje się najbliżej
drogi asfaltowej. Na jej początku przy drzewie z lewej strony znajduje się kamienny słupek
(nie skręcasz w drogę przy której znajduje się słup elektryczny!!!). Droga wiedzie między
polami i miejscami jest bardzo zarośnięta.
82. Po ok. 2250 m po lewej stronie drogi zacznie się ogrodzenie z siatki. Za nim pasieka
pszczelarska z ulami. Idziesz dalej prosto.
83. Po ok. 160 m dojdziesz do samotnego drzewa z obłamanym konarem po prawej stronie
drogi. Na drzewie krzyż – Stacja XIII.
Stacja XIV przy figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie.
84. Po przejściu ok. 220 m skręcasz w lewo przed drogą asfaltową (idziesz wzdłuż płotu
otaczającego działki po lewej stronie).
85. Po przejściu ok. 500 m dochodzisz do skrzyżowania z drogą polną z lewej strony i
jednocześnie końca działek po lewej stronie. Idziesz dalej prosto wzdłuż ścieżki rowerowej,
która biegnie po lewej stronie ul. Sulechowskiej w miejscowości Świebodzin.
86. Po ok. 370 m dochodzisz do skrzyżowania z asfaltową ul. Słowiańską. ZACHOWAJ
OSTROŻNOŚĆ!!! Idziesz dalej prosto, za chwilę miniesz po lewej stronie market Tesco.
87. Po przejściu ok. 250 m dochodzisz do ronda. Skręcasz na rondzie w prawo, na przejściu
dla pieszych.
88. Po ok. 350 m dochodzisz do figury Chrystusa Króla. Wokół samej figury są stacje Drogi
Krzyżowej. Odszukujesz ostatnią – Stację XIV.

Podobne dokumenty