Klasa IV - ZS2 Reda

Komentarze

Transkrypt

Klasa IV - ZS2 Reda
Klasa IV …
Nr ucznia w dzienniku ….
chłopiec
dziewczynka
Imię …………………………………. Nazwisko …………………………….
SPRAWDZIAN DLA KLASY IV
Przeczytaj uważnie polecenie do każdego zadania i postaraj się je wykonać. Nie
zatrzymuj się zbyt długo nad zadaniem, którego nie potrafisz – opuść je i zajmij się
następnym. Gdy zostanie Ci trochę czasu, wrócisz do niego później. W czasie pisania
sprawdzianu nie możesz zadawać pytań. Zadania wykonuj zgodnie z poleceniem. Rozwiązania
wpisuj czytelnie w miejsca do tego przeznaczone. Pracuj bardzo uważnie!
1. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij zdania.
Karpaty i Sudety to góry, które wznoszą się na południu Polski. Karpaty składają
się z kilku różniących się między sobą pasm górskich. Najwyższe pasmo, to Tatry. Są to
góry o ostrych szczytach i stromych zboczach, z których spływają bystre potoki.
Najwyższym szczytem są Rysy. U ich podnóża znajduje się najpiękniejsze jezioro
górskie – Morskie Oko. Ludzie tam mieszkający, to górale. Na południu Polski znajdują
się też główne wyżyny – Wyżyna Śląska i Wyżyna Lubelska. Ich krajobraz jest falisty,
urozmaicony malowniczymi garbami skalnymi i dolinami rzek. Na Wyżynie Śląskiej
znajdują się złoża węgla kamiennego. Oprócz kopalń powstało tam wiele innych
zakładów przemysłowych. Wyżyna Lubelska jest krainą rolniczą. Jej bogactwem są
żyzne i urodzajne gleby. Największy obszar Polski zajmują niziny. Ich krajobraz jest
równinny lub pagórkowaty z licznymi rzekami, lasami i łąkami. Główne niziny –
Mazowiecka i Wielkopolska – położone są w Polsce środkowej. Są to krainy rolnicze.
W północnej części nizin polskich znajdują się krainy jezior: Pojezierze Mazurskie
i Pojezierze Pomorskie. Są to obszary, na których znajduje się dużo lasów i jezior. Ich
krajobraz jest bardzo urozmaicony.
a) Góry położone są na _____________________Polski.
b) Najwyższym pasmem górskim w Karpatach są __________________ , a najwyższym
szczytem ________________.
c) Morskie Oko, to _____________________________.
d) Ludzie mieszkający u podnóża Tatr, to _____________________.
e) Krajobraz wyżyn jest ______________________________________________________
___________________________________________________________________________.
f) Krainą przemysłową jest Wyżyna __________________________.
g) Krainą rolniczą jest Wyżyna ______________________________.
h) Krajobraz nizin jest _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
i) Nizina Mazowiecka i Nizina Wielkopolska, to krainy ______________________________.
j) Pojezierza, to ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
k) Na terenie Polski przeważają _________________________.
2. W podanych tabelach pokoloruj wskazane części mowy.
rzeczowniki
dobry
daleko
płaszcz
czasowniki
siedzi
miła
maluje
krokus
patrzy
białe
cicho
siostra
ładnie
dobry
daleko
płaszcz
przymiotniki
dobry
daleko
płaszcz
siedzi
miła
maluje
krokus
patrzy
białe
cicho
siostra
ładnie
krokus
patrzy
białe
cicho
siostra
ładnie
przysłówki
siedzi
miła
maluje
krokus
patrzy
białe
cicho
siostra
ładnie
dobry
daleko
płaszcz
siedzi
miła
maluje
3. Podane wyrazy zapisz z przeczeniem „nie”.
ładny –_____________________
duże – _________________________
zakręca – _____________________
śpiewa – _________________________
słucha – ______________________
ciekawie – _________________________
4. Określ osobę, liczbę i czas podanych czasowników.
podróżujemy –____________________________________________________
oglądaliście – _____________________________________________________
przeczytasz – _____________________________________________________
zwiedzałem – _____________________________________________________
biegnie –
______________________________________________________
oczyszczą – ______________________________________________________
5. Wstaw brakującą literę.
u lub ó
bl__zka , p__źno , l__ty, wzg__rze, wr__bel
h lub ch
__ałas , słu__ać , __aczyk, __odowla , bo__enek
rz lub ż
p__yjdzie , spoj__ał , ka__dy ,
__adko, wie__a
6. Przeczytaj zadania i podkreśl prawidłowe rozwiązania.
Arek miał 51 zł, wydał 24 zł, dostał 16 zł. Ile pieniędzy ma teraz Arek ?
a) 51 – 24 + 16 = 43
b) 51 + 24 – 16 = 59
Basia waży 54 kg, a Ela 9kg. Ile razy Ela jest lżejsza od Basi ?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 45
Ręcznik kosztuje 42 zł, a mydło 6 razy mniej. Ile kosztują razem ręcznik
i mydło ?
a) 42 + 6 = 48
b) 42 : 6 = 7
c) 42 – 6 = 36
d) 42 + (42 : 6) = 49
Paweł jest dwa razy starszy od Piotra, a Piotr jest trzy razy starszy od Jakuba. Jakub
ma 4 lata. Ile lat ma Paweł?
a) 12 lat
b) 16 lat
c) 24 lata
d) 28 lat
7. Podkreśl prawidłowy wynik dzielenia 34 : 8 =
a) 5 r 6
b) 2 r 4
c) 4 r 2
d) 3 r 5
8. W wyrażeniu 8 · ( 7 + 2 ) – 16 należy wykonać kolejno:
a) mnożenie, dodawanie, odejmowanie
b) dodawanie, mnożenie, odejmowanie
c) odejmowanie, dodawanie, mnożenie
d) odejmowanie, mnożenie, dodawanie
9. Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Dzielniki liczby 12 to:
a) 1, 2, 4, 6, 8, 12
b) 1, 2, 3, 6, 8, 12
c) 2, 4, 6, 8, 10, 12
d) 1, 2, 3, 4, 6 , 12
Liczby podzielne przez 2 mają w rzędzie jedności cyfrę:
a) nieparzystą
b) parzystą
10. Uzupełnij
9 dm = _______ cm = _______ mm
3 godz. 25 min = ___________ min
456 g r= _______ zł ______gr
11. Na podstawie rysunku dokończ zdania.
a) Linię oznaczoną numerem 3 nazywamy _________________________.
b) Odcinki AB i CD są do siebie ________________________________.
c) Odcinki ŁL i NY są do siebie _________________________________.
d) Figura oznaczona numerem 7, to ___________________.
e) W prostokącie OPRM równoległe są boki: __________________.
f) Figura EFGH jest ____________________, bo ma ________________________________.
g) Odcinek CD ma długość __________.
h) Linia krzywa jest oznaczona numerem _______.