O POLICJI ASPIRANT SZTABOWY BAR ANDRZEJ

Komentarze

Transkrypt

O POLICJI ASPIRANT SZTABOWY BAR ANDRZEJ
O POLICJI
Źródło: http://www.info.policja.pl/inf/historia/ksiega-pamieci/indeks-nazwisk/71770,BAR-Andrzej.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 14:46
ASPIRANT SZTABOWY BAR ANDRZEJ
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości
Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji
BAR Andrzej
SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ W DNIU 1 LIPCA 1991 R. W SEKCJI KRYMINALNEJ KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW-PSIE POLE.
W 1999 R. ZOSTAŁ MIANOWANY NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU I SEKCJI KRYMINALNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
WE WROCŁAWIU, A W 2007 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKU SPECJALISTY WYDZIAŁU DO ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ
PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ ZARZĄDU WE WROCŁAWIU CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI.
PO UKOŃCZENIU KURSU ASPIRANCKIEGO W SZKOLE POLICJI W PILE W 2000 R. ZOSTAŁ MIANOWANY NA STOPIEŃ
MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI. W TRAKCIE SŁUŻBY SUKCESYWNIE PODWYŻSZAŁ SWOJE KWALIFIKACJE, KOŃCZĄC KURS
NEGOCJATORA POLICYJNEGO W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ORAZ STUDIA NA UNIWERSYTECIE
WROCŁAWSKIM, UZYSKUJĄC TYTUŁ MAGISTRA.
ZDYSCYPLINOWANY, SUMIENNY I KOLEŻEŃSKI. WYKAZYWAŁ SIĘ ODWAGĄ I ZDECYDOWANIEM W DZIAŁANIACH NA RZECZ
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. ZA NIENAGANNĄ POSTAWĘ I OSIĄGNIĘCIA BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY I
ODZNACZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH. W 2001 R. OTRZYMAŁ BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY POLICJANT, W 2004 R.
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI.
13 MAJA 2010 R. ASPIRANT SZTABOWY ANDRZEJ BAR W DRODZE DO SŁUŻBY DOZNAŁ ZAWAŁU SERCA I ZMARŁ. DO
ZDARZENIA DOSZŁO POD BUDYNKIEM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU.
POŚMIERTNIE ODZNACZONY ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT.
Warszawa, 12 listopada 2011 r.
Rozkaz nr 7096
Ocena: 5/5 (5)
Tweetnij