Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS

Komentarze

Transkrypt

Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS
KONTAKT, POMOC,
WSPARCIE TECHNICZNE
0 801 000 501
[email protected]
www.topserw.com.pl
BEZPIECZNA PRACA / URZĄDZENIA AWARYJNE
Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS, mocowany do ściany
KOD 0100041 /8111FP
DOSTĘPNE MODELE / DANE TECHNICZNE
Kod
produktu
Numer
artykułu
Wydajność
(l/min)
Zasilanie
Waga
(kg)
0100041
8111FP
76
1”
3,1
OPIS
Natrysk (prysznic) bezpieczeństwa, mocowany do ściany w wykonaniu mrozoodpornym. Wylewka
wykonana z zielonego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, dzięki czemu nie zmienia koloru i
nie kruszeje w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością
kwasów oraz światłem słonecznym. Uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewnia
stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Specjalna konstrukcja
natrysku zapewnia ochronę przed zamarznięciem. Dostarczany w podstawowym zabezpieczeniu
antykorozyjnym koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie.
Zgodna z normą EN15154-2.
ZASTOSOWANIA
Wszelkie miejsca, gdzie ludzie mogą być narażeni na obrażenia odniesione wskutek opryskania
substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia
do bezzwłocznego opłukania ciała, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy.
Urządzenia awaryjne do opłukiwania ciała należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, aby
czas dotarcia do nich osób poszkodowanych nie przekraczał 10 sekund.
GWARANCJA / OPIEKA POGWARANCYJNA
Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia
powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór
sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą
firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.
TOPSERW
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66
TEL +48 22 771 04 56
+48 22 761 11 80
FAX +48 22 771 93 80
[email protected]
KOD 0100041 8111FP
str. 1/2
KONTAKT, POMOC,
WSPARCIE TECHNICZNE
0 801 000 501
[email protected]
www.topserw.com.pl
BEZPIECZNA PRACA / URZĄDZENIA AWARYJNE
Natrysk awaryjny, mrozoodporny, wylewka ABS, mocowany do ściany
Ściana
Podłoga
1” IPS F
Zasilanie
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
TWBSEW - System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 19 l/min
9201 - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min
9201EF - Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min
9022 - Znak informacyjny trójstronny - myjka do oczu
9001 - System alarmowy - alarm dźwiękowy i świetlny
SP220W – Zespół sterujący montowany do ściany, do nożnego uruchamiania myjki
TOPSERW
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66
TEL +48 22 771 04 56
+48 22 761 11 80
FAX +48 22 771 93 80
[email protected]
KOD 0100041 8111FP
str. 2/2

Podobne dokumenty