„Ograniczenie energochłonności procesu produkcji poprzez zakup

Komentarze

Transkrypt

„Ograniczenie energochłonności procesu produkcji poprzez zakup
„Ograniczenie energochłonności procesu produkcji poprzez zakup maszyny
laminującej i maszyny tnącej”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości produkcyjnych DRUKPOL Zenon Ziemak poprzez
wymianę maszyn na nowe urządzenie o większej szybkości pracy. Jednocześnie dzięki postępowi
technologicznemu maszyny te są mniej energochłonne i mniej materiałochronne. Dzięki zwiększeniu
możliwości produkcyjnych zostaną wprowadzone na rynek nowe produkty.
Nr umowy: RPMA.01.08.00-14-003/11-00
Czas realizacji projektu: 01.08.2012- 30.06.2013
Pytania w sprawie projektu prosimy kierować na adres: [email protected]
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I ”Tworzenie
warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działania 1.8 „Wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podobne dokumenty